02 sierpień 2021

 

I nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Kwota przyznana algorytmem na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 285 487 zł.

II nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Kwota przyznana w wysokości 1 700 000 zł na Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie.

 

19 grudzień 2018

Działki budowlane na sprzedaż

Poniżej prezentujemy ofertę dla każdego, kto szuka dobrego miejsca na swój dom. Jesteśmy pewni, że zielona Gmina Psary koło Dąbrowy Górniczej (powiat będziński, województwo śląskie) warta jest Państwa uwagi.

Osiedle Czerwony Kamień - Góra Siewierska Malinowice, ul. Słoneczna Gródków, ul. Zwyciestwa


Uzbrojone działki budowlane na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej, gmina Psary

gra siewierska 07052023

POWIERZCHNIA I CENA:
 • działki oznaczone kolorem zielonym/pomarańczowym: działki budowlane o powierzchni od 714 m2 do 947 m2, cena za działkę od 67 800 zł netto (83 394 zł brutto) do 90 000 zł netto (110 700 zł brutto);
 • działka oznaczona kolorem niebieskim: działka usługowa o powierzchni 3540 m2.
ADRES:
 • Góra Siewierska, Osiedle Czerwony Kamień - działki położone przy: ul. Kościuszki, ul. Wapiennej, ul. Diamentowej, ul. Bazaltowej, ul. Dolomitowej.
FORMA ZBYCIA:
 • ustny przetarg w drodze licytacji,
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
UZBROJENIE:
 • dostęp do nowo wybudowanej drogi publicznej, część działek podłączonych do sieci energetycznej i wodociągowej (dla pozostałych zostaną wykonane przyłącza na koszt gminy)
KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM:
 • Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, tel. 32 29 44 931, fax 32 29 44 901, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Działki budowlane na Osiedlu Malinowice II

2021 10 21 malinowice

POWIERZCHNIA:
 • teren składa się z działek budowlanych o pow. od 796 m2 do 1844m2
ADRES:
 • Gmina Psary, Malinowice, ul. Słoneczna, teren położony naprzeciwko znanego osiedla domków jednorodzinnych „Malinowice”
FORMA ZBYCIA:
 • ustny przetarg w drodze licytacji.
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
 • teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (gmina posiada 100% pokrycie powierzchni miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które jako wiodący kierunek rozwoju gminy wskazują budownictwo mieszkaniowe)
UZBROJENIE:
 • dostęp do gminnej drogi publicznej - ulicy Słonecznej przez drogę wewnętrzną.
 • możliwość podłączenia do podstawowych sieci: energetycznej, wodociągowej i gazowej.
OTOCZENIE:
 • w bliskim sąsiedztwie działki znajdują się obiekty użyteczności publicznej jak: ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, bank, oddział poczty, supermarket, apteka, centrum rekreacyjno-sportowe oraz park.
 • w promieniu 2 km zlokalizowane są: szkoła, dwa boiska wielofunkcyjne oraz kort tenisowy.
KOMUNIKACJA:
 • w sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe łączące gminę Psary z aglomeracją górnośląską
 • do skrzyżowania z DK 86 jest 1,8 km
KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM:
 • Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, tel. 32 29 44 931, fax 32 29 44 901, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYPrzedstawione mapy i zaznaczone na nich obiekty oraz granice działek mają charakter jedynie poglądowy!

18 grudzień 2018

 

Informujemy, że nabory do programów proekologicznych zostały zakończone. W chwili obecnej Gmina Psary nie prowadzi naborów wśród mieszkańców do żadnego z niżej wymienionych programów.

Co zrobić, aby nasz dom był bardziej wydajny energetycznie? Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię? Co zrobić, aby żyć zdrowiej, bardziej ekologicznie i dbać o środowisko naturalne?

Jednym z rozwiązań powyższych problemów jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnej termomodernizacji (termorenowacji) naszego domu. Energia odnawialna to energia pochodząca z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł takich jak wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, zasoby wodne czy stała biomasa, biogaz i biopaliwa ciekłe. Natomiast termomodernizacja jest konieczna, by ograniczyć straty ciepła i zwiększyć efektywność zastosowanych w danym obiekcie technologii zarządzających energią cieplną czy elektryczną.

Gmina Psary zamierza wspierać mieszkańców w zakresie modernizacji budynków mieszkalnych oraz pozyskiwania tzn.: „zielonej energii” poprzez realizację następujących programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych:

1. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025
2. Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary.
3. Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary
4. Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary


Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025

Jednym z problemów polskiego budownictwa są niedocieplone budynki, które powodują straty ciepła, a tym samym – wysokie rachunki za ogrzewanie. Termomodernizacja budynku mieszkalnego ma na celu zmniejszenie w nim zużycia energii, a tym samym redukcje spalania paliw, a co za tym idzie emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Termomodernizację przeprowadza się poprzez ocieplenie dachu i ścian, uszczelnienie okien i drzwi oraz wymianę instalacji grzewczej. Inwestycja ta jest dość kosztowna. Aby wspomóc mieszkańców w tym zakresie Gmina zdobyła w 2017 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z których skorzystało 51 rodzin.
W ramach przeprowadzonego w roku ubiegłym programu docieplono ściany w 43 budynkach, wymieniono okna w 38 budynkach, docieplono stropodachy i dachy w 42 budynkach. Z uwagi na większe potrzeby mieszkańców - złożono 162 poprawnych deklaracji na udział w projekcie, gmina dnia 6 lutego br. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie kolejnych 26 budynków. Maksymalna wartość dotacji na jeden budynek w tym programie to ok. 40.000 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % jednak nie więcej niż:
- 16.000 zł do docieplenia ścian budynku
- 9.600 zł do docieplenia dachu/stropodachu
- 14.400 zł do wymiany okien
Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie w budynku ekologicznego źródła ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii) lub likwidacja posiadanego kotła na paliwo węglowe w ciągu roku od daty zakończenia termomodernizacji.
Po otrzymaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mieszkańcy będą mogli wybrać firmę, która przeprowadzi im modernizację spośród wykazu Wykonawców umieszczonych na stronie internetowej gminy, a następnie zostaną podpisane umowy trójstronne. Kolejna III edycja programu planowana jest w 2019 r.

Więcej informacji na stronie operatora programu

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary.

Gmina Psary w maju ubiegłego roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” , który aktualnie oczekuje na ocenę.
Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych poprzez wymianę starych źródeł ciepła na ekologiczne to jest gazowe lub biomasę, oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących własność mieszkańca.
Do projektu zostały zakwalifikowane budynki, które są po termoizolacji lub były w trakcie prac termoizolacyjnych oraz posiadają zainstalowane i pracujące stare nieekologiczne (węglowe) źródło ciepła.
W przypadku uzyskania dofinansowania 50 rodzin skorzysta z unijnego wsparcia. Zostanie wymienionych 40 piecy węglowych na gazowe oraz 10 na biomasę. Jednocześnie w ramach projektu zainstalowanych będzie 6 zestawów fotowoltanicznych oraz 18 instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców.
Wysokość dofinansowania wynosi:

- 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w przypadku wymiany pieca oraz 12 750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych,
- 80% ale nie więcej niż 17 000 zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Dokładna kwota dotacji została ustalona indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego wnioskowaną inwestycję.

Szczegółowe informacje są dostępne w regulaminie projektu będącym załącznikiem do uchwały
nr XII/125/2015 dostępej na stronie internetowej urzędu pod adresem http://bip.psary.pl/datadir/doc/bip_1446716407.pdf

 

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary

Wokół nas ciągle jeszcze znajduje się wiele wyrobów zawierających rakotwórczy azbest. Występują najczęściej jako pokrycia dachowe budynków jednorodzinnych lub gospodarczych. W roku 2015 Gmina opracowała Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary na lata 2015 – 2032, który obejmował również ich inwentaryzację. Na podstawie spisu z natury ustalono, iż na terenie gminy znajduję się wciąż 321,5 Mg wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 320 obiektach.
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2032 r. winien być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielu budynku, zarządcy lub użytkowniku nieruchomości na którym się znajduję. Demontaż azbestu, transport i jego unieszkodliwienie mogą zostać wykonane wyłącznie przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań. Gmina stara się wspierać mieszkańców w wypełnieniu powyższego obowiązku korzystając
z dostępnych dofinansowań. I tak w dniu 30 października 2017 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 , w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami. Wniosek aktualnie oczekuje na ocenę. Projektem zostało objętych 49 nieruchomości, z których zostanie usunięty azbest. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2018r. jednakże z praktyki
wiemy, że może on ulec wydłużeniu.
Aplikowanie o środki unijne zostało poprzedzone przeprowadzeniem naborów wniosków od mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie. Nabory odbyły się w następujących terminach:
- w dniach od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
- w dniach od 17 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
- w dniach od 18.09.2017 r. do 29.09.2017 r.
Razem złożono 76 wniosków. Warunkiem złożenia wniosku było posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na której znajduje się azbest. Szczegółowe warunki przystąpienia do udziału w projekcie określono regulaminem będącym załącznikiem do uchwały nr XXVIII/308/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
http://bip.psary.pl/datadir/doc/2017/bip_1491822908.pdf
zmienionym uchwałą nr XXXI/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017
http://bip.psary.pl/datadir/doc/2017/bip_1499929884.pdf
W ramach projektu nastąpi demontaż, wywóz i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wraz
z odtworzeniem pokryć dachowych. Wysokość dofinansowania to 85 % kwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż:
• 2 000,00 zł brutto w przypadku przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
• 5 000,00 zł brutto w przypadku demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Psary,
• 20 000,00 zł brutto w przypadku odtworzenia pokrycia dachowego poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest.
Zakwalifikowani do projektu mieszkańcy otrzymali programy funkcjonalno-użytkowe wraz z szacunkowym kosztem ich inwestycji. Dokładny koszt własny poznają dopiero po uzyskaniu przez gminę dofinansowania.
Realizacja projektu będzie odbywała się po ustaleniu terminu z mieszkańcem. Zakończenie projektu planowane jest na dzień 31.12.2020r.

 

Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary

W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, władze samorządowe planują realizację projektu pt. „Słoneczna gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Aktualnie trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. Gmina planuje aplikować
o środki w ramach ww. poddziałania w miesiącu maju 2018r. Jednocześnie władze gminy planują ubieganie się o środki finansowe na podstawie zawartej umowy z innymi gminami województwa śląskiego na realizacje projektu partnerskiego „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich.”
W roku ubiegłym w 3 naborach Gmina zebrała 177 wniosków od mieszkańców. Największym zainteresowaniem cieszyły się ogniwa fotowoltaniczne, 130 osób zadeklarowało przeprowadzenie tej inwestycji. Przed mieszkańcami kolejna szansa na ubieganie się o udział w projekcie.
Od 12 marca br. do 13 kwietnia trwa kolejny nabór wniosków.
Dokumenty niezbędne do złożenia podania można pobrać tutaj:
http://psary.pl/aktualnosc/iv-nabor-na-dofinansowanie-na-odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-psary.html
Podstawą określenia kolejności przyznawanej dotacji wnioskodawcom będzie lista rankingowa sporządzona według kolejności wpływu wniosku do urzędu.
Wysokość dofinansowania będzie wynosić do 85 % jednak nie więcej niż:
- 2.000 zł kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- 12.750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych
- 17.000 zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltanicznych
oraz do 30.000 zł w przypadku pomp ciepła.
Osoby ubiegające się o dotacje do pompy ciepła c.o. bedą zobligowane do likwidacji kotła na paliwo węglowe w ciągu 30 dni od jej montażu.
Z uwagi na fakt iż to Gmina będzie Beneficjentem dofinansowań, początkowo zainstalowane urządzenia
będą jej własnością i zostaną użyczone uczestnikom projektu. Po zakończeniu trwałości projektu tj. 5 latach od daty ostatniej płatności przekazanej przez Urząd Marszałkowski na konto Beneficjenta. Gmina przeniesie na właściciela nieruchomości prawo własności do zamontowanej instalacji. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mogli na bardzo korzystnych warunkach stać się właścicielami zestawu fotowoltaicznego
i sporo zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej.
Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji znajdują się w regulaminie przyjętym w uchwale
nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
http://bip.psary.pl/datadir/doc/2017/bip_1491822981.pdf
i zmienionym uchwałą nr XXXVII/447/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.
http://bip.psary.pl/datadir/doc/2018/bip_1518436886.pdf

 

Komunikat dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Inwestorów zakwalifikowanych do udziału w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” informujemy, iż ostateczny termin składania szczegółowych kosztorysów ofertowych mija 05.12.2016 r. (poniedziałek). Z kolei od 17 października br. będą podpisywane umowy trójstronne w Punkcie Obsługi Klienta PONE...

Kolejne etapy eko-dotacji dla mieszkańców
W gminie Psary realizowane są kolejne etapy projektów, które pozwalają na dofinansowanie inwestycji proekologicznych mieszkańców. Podsumowujemy dotychczasowe działania...

Lista wykonawców termomodernizacji - aktualizacja 25.06.2020
Gmina Psary zamieszcza listę wykonawców termomodernizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”. Lista będzie na bieżąco aktualizowana w miarę napływu zgłoszeń....

Ogłoszenie o naborze na wykonawców termomodernizacji
Wójt Gminy Psary ogłasza nabór na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”. Nabór ofert od wykonawców będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 2016 roku (nabór ciągły)...

Akcja informacyjno-edukacyjna "Dom energooszczędny"
Od maja do września br. trwała akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Dom energooszczędny”. Jej głównym zadaniem była promocja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy...

Odnawialne źródła energii w naszych domach
Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w Polsce, w domach jednorodzinnych można zastosować kilka technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), które po przetworzeniu dostarczają nam prąd oraz ciepło...

Kotły na biomasę: dlaczego warto wybrać pellet?
Współcześnie jednym z najbardziej ekologicznych paliw jest biomasa, którą najczęściej można spotkać w postaci pelletu (peletu)...

Korzystne zmiany prawne w energii odnawialnej
20 lutego 2015 r. Sejm, po kilku latach przygotowań, uchwalił ustawę o odnawialnych źródeł energii (OZE), która ma uregulować ten rynek oraz pomóc promować ekologiczne rozwiązania m.in. w budownictwie jednorodzinnym. 11 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę i stała się ona obowiązującym prawem...

Podsumowanie ankiet o OZE
Od stycznia do 15 marca br. prowadzono w naszej gminie badanie ankietowe mieszkańców zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoich domach...

Przewodnik dla inwestorów i wykonawców „Programu ograniczenia niskiej emisji” (PONE) na terenie gminy Psary:

Przewodnik PONE (wersja PDF)
Przewodnik PONE (wersja DOC)

Kluczowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Inwestorów. Celem jest osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, który można osiągnąć tylko poprzez kompleksową termomodernizację, tzn. należy ocieplić wszystkie przegrody zewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego (minimum 3 ściany zewnętrzne) oraz wymianę minimum 50% istniejącej stolarki okiennej.
Operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę jego uczestników jest firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.psary.pl lub pod numerem telefonu: 600 243 782, 504 218 836, (32) 294 49 54 lub (32) 294 49 32.

Broszura informacyjna o energooszczędnym budownictwie:

Dom energooszczędny - poradnik (wersja do przeglądania online)
Dom energooszczędny - poradnik (wersja do pobrania PDF)

Publikacja "Dom energooszczędny" to kompleksowy poradnik o budownictwie energooszczędnym i praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Przystępnie przedstawiono w nim najważniejsze rozwiązania energooszczędne w budownictwie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, nowoczesne kotły, turbiny wiatrowe i inne.

Prezentacje z konferencji "Dom energooszczędny":

Czym jest niska emisja? (Patryk Swoboda, Planergia.pl)
Jak budować ekologicznie? Domy pasywne oraz architektura niskoenergetyczna w projektach typowych (Tomasz Pęczek, Pracownia Projektowa "Architekt")
Wybór działki też ma znaczenie dla Odnawialnych Źródeł Energii (Magdalena Świeży, Planergia.pl)
Podstawowe zasady termomodernizacji. Nowoczesne materiały i technologie termomodernizacyjne (Sławomir Kocur, Saint-Gobain Polska)
Nowoczesne kotły centralnego ogrzewania (węglowe + gazowe) (Jacek Zawistowski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu)
Obowiązujące uregulowania prawne z zakresu montażu urządzeń energooszczędnych, Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii oraz taryfy gwarantowane (Janusz Parkitny, Semper Power)
Nowoczesne panele fotowoltaiczne / Słoneczne systemy grzewcze. Kolektory słoneczne / Pompy ciepła w budownictwie energooszczędnym (Marek Domagała, Viessmann)
Zasady i warunki dofinansowania w ramach programu Prosument (Patryk Swoboda, Planergia.pl)
Przedstawienie zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje proekologiczne realizowane przez właściciela budynków jednorodzinnych (Aleksandra Bensel, Gmina Psary)

 

Relacje wideo z konferencji "Dom energooszczędny":

Pełna relacja wideo z konferencji (ponad 3h)
Słoneczne systemy grzewcze
Nowoczesne kotły centralnego ogrzewania
Jak budować ekologicznie?
Fotowoltaika, czyli energia prosto ze słońca
Pompy ciepła w systemach OZE

07 czerwiec 2018

This project was submitted and won within the European Programme ”Europe for Citizens”, Sub – Programme Strand2: Democratic engagement and civic participation, Action 2.1- Town Twinning.

The main objectives of the project:

The main objectives of the project are: to raise awareness and involvement among citizens regarding volunteering work, to promote volunteering among communities, to raise awareness about the role that civil society has in integrating citizens into community’s life and in making them to participate to key events of active citizenship.

Through the events organized we want to offer citizens the opportunity to debate on the subject of Euroscepticism and the future of European Union, as the motto of the project is : ”The future begins today”.

 Short description of the project:

Time table of the project: September 27, 2016 – October 2nd,  2016

Main applicant: Petroșani Municipality

Associated partners: Bansko (Bulgary), Varpalota (Hungary), Ponte nelle Alpi (Italy), Psary (Poland)

Number of participants: 25 people from each city.

Number of directly involved participants: 300

Number of beneficiaries: 600, members of NGOs

Activities within the project: All the events will take place in Petroșani, Romania, during September 27, 2016 – October 2nd, 2016.

Events organized:

 • 2 seminars – "Euroscepticism and the future of European Union” and ”Mountain sports – a way to improve civic participation and involvement” - this will take place in Parang Mountains, at 2,000 m altitude.
 • 3 workshops: ”Cause for hostility towards immigrants” ,  ”The elderly and mental health”, ”Communication between generations – a way to avoid social isolation”
 • other activities in open space, where the NGOs will present their activities in front of the community.

 To promote and disseminate the results of the project, we will use informal methods as: seminars, workshops, study visits and learning activities.

21 maj 2018

LOKALNE i KRAJOWE NUMERY ALARMOWE

 • EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY – 112
 • Komenda Powiatowa Policji w Będzinie 32 368 02 00; 997
 • Komisariat Policji w Wojkowicach 32 269 17 10; 32 769 64 85-87
 • KPP Straży Pożarnej w Będzinie 32 267 50 31; 32 267 50 32; 998
 • Pogotowie Ratunkowe w Będzinie 32 267 36 10; 32 267 45 76; 999
 • Pogotowie Energetyczne  991
 • Pogotowie Gazowe 32 267 73 64; 992
 • Pogotowie Ciepłownicze – 993
 • Pogotowie Wodociągowe 603 98 23 13; 994
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Rogoźniku 32 287 75 19; 32 287 78 72
 • Centrum Antyterrorystyczne (ABW) – 996
 • Pogotowie drogowe i pomoc drogowa – 981
 • Pogotowie weterynaryjne – 983
 • Pogotowie Rzeczne – 984
 • Ratownictwo morskie i górskie (WOPR, GOPR) – 985

GMINNE SŁUŻBY I INSTYTUCJE

 • Urząd Gminy Psary – 32 29 44 920
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu - 32 360 16 70; 603 98 23 13
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach – 32 267 22 62
 • Ośrodek Zdrowia w Psarach – 32 267 22 71
 • Ośrodek Zdrowia w Sarnowie – 32 267 22 10
 • Ośrodek Zdrowia w Strzyżowicach – 32 267 22 21
 • Ośrodek Zdrowia w Gródkowie – 32 360 46 13
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie – 32 267 22 59

Telefon dotyczący Akcji Zima (24 h) - 609 066 668

Gminny telefon interwencyjny - 609 066 668

Zmienił się numer telefonu, pod który należy kierować informacje o zdarzeniach, mających miejsce po godzinach pracy Urzędu Gminy w Psarach.

Pod nowy numer kom. 609 066 668 należy dzwonić po godzinach pracy Urzędu Gminy Psary w przypadku spraw dotyczących między innymi:

 • bieżącego utrzymania dróg gminnych (np. znaków drogowych, studzienek, uprzątnięcia pasów drogowych, zieleni w pasach drogowych);
 • utrzymania porządku w rejonie przystanków autobusowych;
 • awarii infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zakłóceń w dostawie wody;
  zwierząt (np. odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia miejsca dla zbłąkanych lub czasowo odebranych zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, utylizacji zwłok zwierzęcych z działek należących do gminy Psary, zdarzeń z udziałem zwierząt objętych ochroną gatunkową).

W czasie pracy Urzędu Gminy Psary wyżej wymienione sprawy należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Urzędu pod numerem tel. 32 29 44 920.

W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112 (ogólnopolski i europejski numer alarmowy), 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).

 

 

21 maj 2018

W dniach 23-29 września  gmina Psary po raz 11. bierze udział w ogólnopolskim konkursie Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Publikujemy poniżej listę zaplanowanych imprez.

Lista imprez


21 maj 2018

Interaktywna mapa Gminy Psary


Wyświetl większą mapę

21 maj 2018

Pytania do Wójta

Urząd Gminy w Psarach informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 & 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

21 maj 2018

GOLĄSZA, BRZĘKOWICE, DĄBIE


GÓRA SIEWIERSKA


GRÓDKÓW


MALINOWICE


PRECZÓW


PSARY


SARNÓW


STRZYŻOWICE

21 maj 2018

Uprzejmie informujemy, iż bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie gminy Psary trafiają do Schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej. Jeżeli poszukują Państwo informacji o zaginionym zwierzęciu lub zamierzają dokonać wyboru przyszłego członka rodziny zachęcamy do adopcji tamtejszych podopiecznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Schroniska https://schroniskozawiercie.com lub na profilu facebook https://web.facebook.com/schroniskozawiercie/

21 maj 2018

POWIADOMIENIA SMS - INFORMATOR GMINNY

Jeśli chcesz dostawać bezpłatnie od Urzędu Gminy w Psarach aktualne informacje dotyczące:

 •  zagrożeń takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, opady śniegu i anomalia pogodowe
 •  awarii i braku dostaw wody
 •  imprez kulturalnych i sportowych
 •  bezpłatnych badań lekarskich i programów zdrowotnych

Wyślij SMS
na nr: 661 005 037
o treści: PSARY

Koszt wysłania SMS-a (tj. zapisania się do serwisu) naliczany jest według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta subskrybent. Korzystanie z usług serwisu (otrzymywanie wiadomości) jest bezpłatne.

Rezygnacji z subskrypcji darmowych SMS-ów można dokonać wysyłając SMS o treści: Psary nie, na numer 661 005 037. Wielkość liter wpisywanych w treść SMS-a nie ma znaczenia.

Jednocześnie prosimy już nie wysyłać smsów na stary numer systemu tj. 4455 (funkcjonujący do listopada 2016 roku).

 

GMINNY E-MAIL NEWSLETTER

Najświeższe informacje z życia Gminy Psary na Twój e-mail. Zapisz się do e-mail newsletter! Wystarczy podać adres swoje poczty elektronicznej w poniższym polu i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

21 maj 2018

Infrastruktura sportowa w gminie Psary

Od kilku lat w gminie Psary kładzie się nacisk na rozwój bazy oraz uatrakcyjnienie i rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców.

Infrastruktura sportowa

Nie ma sportu bez właściwej, nowoczesnej bazy w postaci boisk, kortów, placów zabaw i innych obiektów. Dlatego też w ostatnim czasie gmina podjęła się wyzwania, jakim jest kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej. Efektem pracy samorządu są oddane do użytku w 2012 roku nowoczesne boiska wielofunkcyjne w Malinowicach, Goląszy Górnej, Gródkowie, Górze Siewierskiej oraz kompleks „Orlik 2012” przy Gimnazjum w Psarach. Można na nich grać w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego, a korzystanie z nich jest bezpłatne. Mamy 6 stadionów piłkarskich, na których rozgrywają swoje mecze Ludowe Kluby Sportowe. Na terenie Gminy dostępnych jest 13 placów zabaw, w tym nowoczesny plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią w Strzyżowicach. Dwa kolejne, nowoczesne boiska sportowe na miarę XXI wieku powstaną w najbliższych latach przy szkołach w Dąbiu i Sarnowie.

Inwestujemy w sport zaczynając od najmłodszych

Nasze starania w dziedzinie sportu i promocji zdrowego stylu życia są wielokierunkowe. Edukację w zakresie kultury fizycznej rozpoczynamy od zaproponowania najmłodszym rozmaitych form aktywności ruchowej, w których każdy może się realizować. W gminie funkcjonuje Akademia Piłki Nożnej, w której trenuje ponad 150 uczestników w wieku od 5-18 lat. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzą doświadczeni trenerzy z wykorzystaniem najnowszych przyrządów i sprzętu sportowego takiego jak wahadło, gruszka piłkarska czy piłki na uwięzi. Oprócz powszechnie lubianej piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, rozwijamy także dyscypliny lekkoatletyczne oraz kolarstwo.

Promocja sportu na serio

Aby wypromować sportowe po-stawy, organizujemy także profesjonalnie przygotowane imprezy. Największą z nich są cykliczne zawody kolarskie rozgrywane na terenie naszej gminy i jej okolic. W 2012 roku, w ramach IX Mistrzostw Kolarskich miały miejsce Szosowe Kolarskie Mistrzostwa Polski „Masters” ze startu wspólnego oraz Otwarty Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary skierowany do szerokiego grona amatorów kolarstwa w wieku od 6 lat. Od 3 lat dzieci i młodzież z gminy Psary biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Każda z tych imprez promuje zdrowy styl życia. Pokazuje, że można spędzać emocjonująco wolny czas bez sięgania po używki.

Skandynawskie dyscypliny na zielonych łąkach?

Mówiąc o sportowym potencjale gminy warto jeszcze napomknąć o innych, może nieco mniej popularnych, ale interesujących dyscyplinach obecnych w gminie Psary. Pierwszą z nich jest nordic walking, którego zwolenników przybywa w lawinowym tempie. Uprawianiu tego modnego sportu sprzyja duża liczba malowniczych ścieżek wśród łąk i lasów. Natomiast zimą, coraz częściej pojawiają się miłośnicy narciarstwa biegowego.

Nagroda dla psarkiego sportu

Starania władz gminy w promocji sportu powszechnego dostrzegli organizatorzy corocznego Sportowego Turnieju Miast i Gmin w 2013 r., którzy przyznali gminie Psary I miejsce w województwie śląskim w kategorii gmin.

Więcej o infrastrukturze i działaniach na rzecz sportu

Prezentacja z podsumowaniem inwestycji w rozwój sportu i rekreacji

 

21 maj 2018

Własne filmy promocyjne Gminy Psary:

Najnowszy spot promujący gminę Psary powstał aż w pięciu wersjach, dostosowanych do różnych przestrzeni ekspozycyjnych i grup docelowych: 30 sekund z lektorem, 2 minuty z lektorem, 6 minut z lektorem, 30 sekund z napisami oraz 2 minuty z napisami.

Film zrealizowało studio Lumber Jack, specjalizujące się w tego typu produkcjach dla instytucji, organizacji oraz jednostek samorządowych. Został on nagrany w jakości Full HD, a przy jego tworzeniu wykorzystano lustrzanki cyfrowe oraz zdalnie sterowaną maszynę latającą tzw. drona, dzięki czemu możliwe było uzyskanie ciekawych efektów wizualnych, w tym ujęć z lotu ptaka czy bardzo dynamicznego i ostrego obrazu. Co ważne w reklamie nie występują aktorzy, którzy mogliby znacząco i niepotrzebnie podnieść koszty wykonania filmu. Naturalnym i najlepszym rozwiązaniem było więc zaangażowanie do jego realizacji tutejszych mieszkańców, którzy mogli z pełnym przekonaniem polecić gminę Psary każdemu, kto szuka dobrego miejsca na budowę własnego domu.

Pierwszy film reklamowy Gminy Psary emitowany w telewizjach regionalnych TVP3 Katowice oraz TVS. Celem spotu było zachęcenie do wykupu działek oraz osiedlania się na terenie naszej gminy.

Film zrealizowano w dwóch wersjach: krótszej 30-sekundowej i dłuższej 2-minutowej, które obecnie dostępne są na serwisie youtube.com. Zastosowano w nim elementy graficzne z powstałego nieco wcześniej systemu identyfikacji wizualnej Gminy Psary. Został on zgłoszony do konkursu Kryształy PR.

 


Gmina Psary w programach TV i filmach innych instytucji:

Od 21 marca do 4 kwietnia trwał finał ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Wójt roku 2015”, do którego nominowany został Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. W związku z tym Telewizja Polska rozpoczęła emisję cyklu krótkich felietonów o 10 finalistach oraz ich gminach. Audycję z prezentacją sylwetek 10 najlepszych kandydatów można było oglądać prawie codziennie od 21 marca na antenie TVP 1, zaraz po popularnym Agrobiznesie. 21 marca rozpoczęło się również głosowanie SMS na zwycięzcę tego plebiscytu.

Redakcja TVP odwiedziła gminę Psary w piątek, 11 marca br. w celu nagrania bezpłatnego materiału filmowego do wspomnianej audycji. Ekipa rozpoczęła swoją pracę od krótkiego wywiadu z wójtem w Urzędzie Gminy Psary. Następnie nagrane zostały ujęcia Osiedla Malinowice, wyremontowanego stadionu Klubu Piłkarskiego Błyskawicy Preczów, ulicy Szkolnej w Preczowie, placu przed OSP w Preczowie oraz Orlika w Psarach. Ekipa TVP odwiedziła też gminne instytucje, w tym Gimnazjum w Psarach z nowoczesną szkolną pracownią komputerową, salę bankietową w OSP Psary, a także Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach.

Teatry od kuchni, muzea ze zniżką, parki technologiczne czy jednostki straży pożarnej. Blisko tysiąc miejsc w całej Polsce do niedzieli czeka na zwiedzających. To akcja, która ma na celu zaprezentowanie inwestycji, które zrealizowano przy zaangażowaniu funduszy z budżetu Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych. W województwie śląskim w poprzednich latach z funduszy unijnych wydano kilka miliardów złotych. Telewizja Silesia przygotowała materiały filmowe podsumowujące najciekawsze projekty zrealizowane z dofinansowaniem unijnych pieniędzy. W jednym z materiałów znalazła się także nasza gmina.

"Nie do poznania zmieniła się też biblioteka. Jakby nie dofinansowanie to ten remont musiałby jeszcze poczekać, a zostało tu wymienione praktycznie wszystko. Są nowe tynki, nowe oświetlenie, nowa aranżacja wnętrza, kolorystyka" - wymienia w wywiadzie teelwizyjnym Tomasz Sadłoń, Wójt Gminy Psary.

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” wyprodukowała 15-minutowy spot promujący zrzeszone w stowarzyszeniu gminy, w tym gminę Psary.

15-minutowy spot reklamowy w jakości FullHD został przygotowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” przez firmę Lumberjack Studio z Katowic. Stanowi on element kampanii promującej LGD jako obszar atrakcyjny pod względem inwestycyjnym oraz turystycznym. Ideą stworzenia spotu było zachęcenie potencjalnych inwestorów oraz turystów do odwiedzenia obszaru 7 gmin wchodzących w skład Grupy: tj. gminy Bobrowniki, gminy Mierzęcice, gminy Ożarowice, gminy Psary, gminy Świerklaniec, gminy Siewierz oraz gminy Woźniki. Ważnym motywem w reklamie była także prezentacja zabytków oraz walorów przyrodniczych i gospodarczych gmin członkowskich LGD "Brynica to nie granica". Film powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace nad spotem prowadzono w 2013 roku. Film nakręcono przy użyciu nowoczesnych technik, m.in. z wykorzystaniem latającego ministatku z kamerą (tzw. drona) oraz lustrzanek cyfrowych. Na indywidualną prezentację każdej z gmin poświęcono nieco ponad minutę czasu – wystarczyło to jednak, by pokazać najważniejsze walory i specyfikę danego regionu. Film przyciąga uwagę dzięki dynamice scen, ich różnorodności, animacjom, żwawej muzyce oraz lektorowi-przewodnikowi.

Spot można oglądać w serwisie youtube.com. Prezentacja gminy Psary rozpoczyna się od 9 minuty i 50 sekundy filmu.

Na początku maja 2014 r. Telewizja Polska Oddział Katowice kręciła w naszej gminie audycję dotyczącą unijnych projektów realizowanych przez psarski samorząd. Było to dla nas duże wyróżnienie, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wskazał nas do programu jako jedną z tych gmin, w których wzorcowo wykorzystuje się środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Psary nie poniosła żadnych kosztów, związanych z realizacją i emisją programu. Mamy nadzieję, że w/w audycja przyczyni się do podniesienia świadomości związanej z wykorzystaniem pieniędzy unijnych. Warto też zaznaczyć, iż program był znakomitą okazją do promocji naszej gminy i jej osiągnięć w całym województwie. Uwaga! Do obejrzenia programu potrzebna jest wtyczka Silverlight.

 


Gmina Psary w audycjach radiowych:

Wójt Tomasz Sadłoń był gościem audycji Sylwestra Strzałkowskiego z Radia eM (31.03.2016).

Spotkanie w eterze było okazją do rozmowy o nominacji do konkursu oraz podsumowania dokonań włodarza psarskiej gminy w zakresie budowy infrastruktury komunalnej, pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych, a także realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych.

2016-03-31 Rozmowa o konkursie "Wójt roku 2015" (format .mp3, 14 Mb)

To największy od ponad 10 lat tego typu program socjalny. Mowa oczywiście o rządowym programie 500plus. Gminy kończą przygotowania i szykują się na pierwsze rodziny, które skorzystają z tej pomocy. Odwiedziliśmy 5 minut przed 12.00 ośrodek pomocy społecznej w niewielkich Psarach w Zagłębiu.

"Udało się nam przygotować na czas, jeśli nie braknie pieniędzy to wszystko powinno być w porządku" - podkreśla Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach Agnieszka Sarnik

2016-03-31 Rozmowa o realizacji programu Rodzina 500 plus w Psarach - część 1. (format .mp3, 3,6 Mb)
2016-03-31 Rozmowa o realizacji programu Rodzina 500 plus w Psarach - część 2. (format .mp3, 4,4 Mb)

Kandydatura Wójta Gminy Psary, jako jedynego reprezentanta województwa śląskiego, do konkursu o tytuł „Wójta roku 2015” wzbudziła zainteresowanie, także Polskiego Radia Katowice.

Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w 2015 roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Kandydatów do tytułu „Wójta roku 2015” zgłaszały osoby, instytucje i organizacje, które w odpowiednim formularzu przedstawiały szczegółowo sukcesy kandydata. Kapituła Konkursu 8 marca wyłoniła 10 finalistów, których oceniono na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Warto zauważyć, że w Polsce funkcjonuje 1559 gmin wiejskich, a więc znalezienie się w dziesiątce laureatów jest ogromnym wyróżnieniem.

2016-03-21 Rozmowa o nominacji Wójta Tomasza Sadłonia do finału konkursu TVP (format .mp3, 3,6 Mb)

Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z firmą MORIGAL z Jaworzna zorganizował, po raz pierwszy w naszej gminie, Rodzinny Festiwal Planszówek. Na uczestników spotkania czekało mnóstwo atrakcji, w tym bezpłatna wypożyczalnia gier oraz liczne konkursy planszowe z nagrodami.

Głównym punktem programu był Turniej o Puchar Wójta Gminy Psary w grze Speed Cups dla najmłodszych uczestników. Dla nieco starszych organizatorzy również przygotowali ciekawe nagrody w ramach eliminacji do ogólnokrajowych rozgrywek w „Carcassone” oraz eliminacji do mistrzostw Polski w grze „Królestwo w budowie”.

2016-03-21 Rodzinny festiwal gier planszowych (format .mp3, 4,6 Mb)

Tym razem redaktorzy Polskiego Radia Katowice "wzięli pod lupę" psarskie biblioteki - wywiad z 31.08.2015 r. z dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, Heleną Warczok.

"Tajemnica kryje się w ilości kupowanych książek, w ofercie, którą biblioteka kieruje do Czytelników. Bo jeśli są nowości, są te wszystkie hity z rynku wydawniczego, to wtedy Czytelnicy po te książki będą sięgać. Taka sytuacja jest właśnie w Psarach (...)" - opowiada dyrektor Helena Warczok.

2015-06-05 Rozmowa o jakości wody w gminie Psary (format .mp3, 4,7 Mb)

W Gminie Psary powstanie żłobek. Planuje się, że pierwsze dzieci zostaną do niego przyjęte  w 2017 roku. Ma się znaleźć w nim miejsce dla 30-ściorga maluchów.

Redaktor Iwona Kwaśny, Polskie Radio Katowice: "Kilka lat temu budowa żłobka na terenach wiejskich to był pewien ewenement, (...) a teraz to się zaczyna zmieniać. Ten trend jest inny. Także w gminie Psary powstaje żłobek. Dlaczego?"

2015-06-05 Rozmowa o jakości wody w gminie Psary (format .mp3, 4,7 Mb)

Gmina Psary ze środków unijnych chce docelowo wymienić większość wodociągów. Jest to inwestycja rozłożona na lata. Jednak już w ciągu ostatnich czterech lat wymieniono 25 procent sieci. Teraz dobiega wymiana wodociągów w Psarach i Strzyżowicach. Dzięki temu ma się jeszcze bardziej poprawić jakość wody, tym bardziej, że Gmina posiada własne ujęcie ze studni głębinowej w Malinowicach. Z wójtem Gminy Psary Tomaszem Sadłoniem rozmawiała Iwona Kwaśny.

2015-04-07 Rozmowa o jakości wody w gminie Psary (format .mp3, 4,7 Mb)

Inwestycje wodociągowe w Gminie Psary w ostatnich czterech latach kosztowały prawie 7 milionów zł, z czego unijne dofinansowanie to prawie 4 miliony. Z tych pieniędzy rozbudowana została także stacja uzdatniania wody w Malinowicach, zamontowano tam dodatkowy, piąty filtr, przez który stacja pompuje wodę. Do stacji zabrał nas dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Jerzy Wyporski.

2015-04-07 Rozmowa o inwestycjach wodociągowych w gminie Psary (format .mp3, 3,9 Mb)

Nagranie z 29 stycznia 2015 roku w ramach programu INFOSTRADA na zagłębiowskich falach Radia Katowice 102,2 FM. "Koszt instalacji solarnej do podgrzewania wody dla domu jednorodzinnego o powierzchni około 200 m.kw. wynosi od 10 do 12 tys. złotych. Panele produkujące prąd to wydatek co najmniej 25-30 tysięcy złotych. Najtańszą zieloną energią jest wymiana pieca na gazowy lub bardziej ekologiczny, jednak to koszty kilku tysięcy złotych. (...). Na ekologię chcemy wykorzystać wszelkie możliwe środki pomocowe" - podkreślają Wójt Psar Tomasz Sadłoń oraz Aleksandra Bensel z Urzędu Gminy w Psarach.

2015-01-29 Stawiamy na inwestycje ekologiczne (format .mp3, 5,2 Mb)

Pod koniec kwietnia 2014 roku Wójt Tomasz Sadłoń miał okazję promować naszą gminę na antenie Radia Katowice. W audycji pt. „Temat do dyskusji” podsumowano 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej z perspektywy województwa śląskiego oraz takiej gminy jak Psary. Omówiono najważniejsze sukcesy, ale i problemy związane pozyskiwaniem środków unijnych na inwestycje. Poniżej załączamy linki z plikami do odsłuchania – dwiema wersjami audycji (SKRÓCONA – zawierająca rozmowy dotyczące wyłącznie Psar, 12 minut; PEŁNA – cały zapis audycji, włącznie z wywiadem z prof. Genowefą Grabowską, 35 minut).

Temat do dyskusji - wersja skrócona (format .mp3, 11 Mb)
Temat do dyskusji - wersja pełna (format .mp3, 16 Mb)

22 czerwca 2013 roku Mariusz Syta z Polskiego Radia Jedynki przeprowadził wywiad z Wójtem Gminy Psary Tomaszem Sadłoniem. Tematem przewodnim były inwestycje w rozwój infrastruktury sportowej oraz promocję kultury fizycznej w gminie. Na krótko przed audycją Gmina Psary została zwycięzcą zwycięzcą 19. edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin w województwie śląskim, zajmując przy tym siódme miejsce w Polsce w kategorii gmin od 7,5 do 15 tysięcy mieszkańców. 

W opisie do audycji na stronach Polskiego Radia możemy przeczytać m.in, że Gmina Psary "to jedna z najbardziej wysportowanych gmin w Polsce! Psary, 11-tysięczna gmina w Zagłębiu Dąbrowskim, już od dawna stara się o tytuł sportowej stolicy tego regionu i stawia na inwestycje związane z rekreacją i aktywnością fizyczną".

 

21 maj 2018

Głos Gminy Psary - wszystkie wydania

 

Głos Gminy Psary
wydanie

KWIECIEŃ 2018
pobierz w PDF

W bieżącym wydaniu m.in.:

 • Trwają intensywne prace przy budowie sieci wodociągowej
 • Przy ośrodku zdrowia w Psarach powstało oświetlenie uliczne LED
 • Rozpoczęto prace przy budowie ul. Zielonej w Preczowie
 • Pracowita wiosna w ZGK
 • Biblioteka to nie tylko książki. To głównie ludzie
 • Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary
 • Wyłoniliśmy gminnych szach-mistrzów
 • Turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty!
 • Młodzi pianiści zadebiutowali w Gródkowie
 • Dla siebie i dla innych
 • Patriotycznie w bibliotece

Wydania z 2018 roku

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Trwają intensywne prace przy budowie sieci wodociągowej / Przy ośrodku zdrowia w Psarach powstało oświetlenie uliczne LED / Rozpoczęto prace przy budowie ul. Zielonej w Preczowie / Teren przy stadionie sportowym w Sarnowie wkrótce zostanie utwardzony / Pracowita wiosna w ZGK / Biblioteka to nie tylko książki. To głównie ludzie / Przyznano wyróżnienia w plebiscycie Hipokrates 2017 / W Metropolii dzieci i młodzież do 16 roku życia jeżdżą za darmo / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Ekologicznie i nowocześnie. Pierwsze 10 miesięcy centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Pożary traw / W Szkole Podstawowej w Sarnowie powstanie „Zielona Pracownia” / 18+VAT na Ziemi Kłodzkiej / Wyłoniliśmy gminnych szach-mistrzów / Turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty! / Niedziela palmowa seniorów / Młodzi pianiści zadebiutowali w Gródkowie / Dla siebie i dla innych / Wieczór z Harasimowiczem i historią / Koncert patriotyczny w Ośrodku Kultury w Sarnowie / Polski żywioł Romana Pankiewicza / Patriotycznie w bibliotece / 3 sekundy do setki. Motocyklowa pasja bez prawa jazdy / Zaproszenie na Majówkę z Zumbą / Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na Gminny Dzień Strażaka / Zaproszenie na Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary

  Głos Szkolny: Gminny konkurs plastyczny „Zwiastuny Wiosny” / Nietypowa lekcja w towarzystwie psiaków / XIV Szkolne Spotkania z Melpomeną / Spotkanie naukowe / Sukcesy tenisa stołowego szkoły w Sarnowie / Targi edukacyjne / Wieczór rodzinny / Magiczny świat baśni

 

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: W Psarach powstaje Park Logistyczny DL Invest / Podpisano umowę na zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Malinowicach /Ruszył remont w budynku OSP w Preczowie / W Dąbiu Chrobakowym powstanie plac zabaw i siłownia zewnętrzna / Prace przy przebudowie i termomodernizacji OSP w Górze Siewierskiej idą pełną parą / IV nabór wniosków na dofinansowanie na odnawialne źródła energii / Wręczono wyróżnienia „Samorządowiec Roku 2017” / Nowy inkasent pobiera opłaty za wodę / Trwa komunikacyjna rewolucja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / „Rozwińmy skrzydła” w Szkole Podstawowej w Psarach / II Colloquium – Przyszłość śląskich miast / Stop pożarom traw / Medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” / Zaproszenie na spektakl teatralny „Pszczółka Kaja i przyjaciele” / Konkurs „Pomysł na produkt lokalny” / Gminny Dzień Kobiet / Spotkanie z Krzysztofem Petkiem / I Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Psary / Pokaz mody w bibliotece / Koncert Marianny Łaby / Wieczór wspomnień seniorów / Spotkanie dzieci i młodzieży z Krzysztofem Piersem / Rozbójnik Runcajs / II miejsce Macieja Pyki w Zawodach Narciarskich w Slalomie Gigancie / Kolejny sukces drużyny Żaczków / Niezwykła hodowla psów Moniki Wierdak / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości

  Głos Szkolny: Co słychać u psarskich pierwszoklasitów? / Harcerskie zmaganie ze sceną / Nasi szkolni językowcy / Światowy dzień kota w oddziałach przedszkolnych w Dąbiu / Gminny konkurs mitologiczny / Erasmus w Psarach / Booktalking, czyli gawęda o książce / IX Zawody Balonowe 

 

 • Głos Gminy Psary LUTY 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Gmina Psary już zaczyna korzystać finansowo na utworzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / Prace przy budowie Centrum Usług Społecznych idą pełną parą / Nowe witacze przy drogach wjazdowych do gminy Psary / 438 tys. zł unijnej dotacji do zakupionego w 2017 r. wozu ratowniczo-gaśniczego OSP Strzyżowice / Przedszkole w Gródkowie otwarte! / Uwaga na oszustów! / Maluchy z Gródkowa mają nowoczesne i w pełni wyposażone przedszkole / Lampy hybrydowe w Górze Siewierskiej już oświetlają ulice / Pierwsze śniadanie networkingowe / Fotograficzne podsumowanie 2017 roku / Jubileusze pożycia małżeńskiego w gminie Psary / Ferie zimowe 2018 za nami / Dzień Babci i Dziadka w Preczowie / Młodzi gitarzyści dali popis w Gródkowie / Magiczny pokaz iluzji Rafała Mulki w Gródkowie / Wyjazd integracyjny mieszkańców Góry Siewierskiej / Amerykańska przygoda z koszykówką NBA Jakuba Ucieszyńskiego / Uczniowie walczą ze smogiem / Uwaga! W marcu odbędą się kontrole palenisk domowych / Zapusty na wesoło w Dąbiu / Karnawał seniorów / Irena Trzcinka świętowała swoje 101 urodziny / Zapraszamy na spektakl pt. „Podwodny świat” / Zapraszamy na spotkanie z policjantami / Powstaje monografia Jedności Strzyżowice / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom

  Głos Szkolny:
  Piąta mobilność w ramach projektu Erasmus+ KA219 / Filmowe wieczorki tematyczne w Dąbiu / Karnawał / Piosenka dla babci i dziadka / Odlotowa lekcja / Przedszkolak na uczelni / Bal karnawałowy w Dąbiu / Kolejny rekord / Karnawał kosmiczny / Opowieść wigilijna / Paczka dla psiaczka / Piosenka dla babci i dziadka

Wydania z 2017 roku

 • Głos Gminy Psary GRUDZIEŃ 2017 - STYCZEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Zakończono budowę przedszkola w Gródkowie / Postępy przy budowie OSP w Górze Siewierskiej / Podpisano umowę na realizację usługi „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie gminy Psary” / Zakończono remont kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach / Powstała dokumentacja budowlana wymiany sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 913 / Fundusz sołecki 2017 / Wójt gminy Psary w gronie Samorządowców 2017 Roku / Psarska biblioteka w ścisłej czołówce w rankingu / Taryfy za wodę i ścieki po nowemu / Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2018 / Wspólnie walczymy ze smogiem!  / Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia / Ruszyła rekrutacja do nowej grupy przedszkolnej w Gródkowie / Studenci Uniwersytetu Dziecięcego odkryli tajemnice wody / W Psarach ponownie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! / Znamy laureatów Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary / Mikołajki w Dąbiu i Preczowie / Koncerty kolęd i pastorałek w Dąbiu i Gródkowie / Gminne obchody Barbórki / Kolejne sukcesy Jana Kopcika / Gimnastyka artystyczna pasją Antoniny Pogody / Wspomnienie o Czesławie Pierzchale / 10 lat Koła Emerytów i Rencistów z Psar / Zaproszenie na Koncert Operetkowo – Musicalowy / Zaproszenie na Pokaz Iluzji Rafała Mulki

  Głos Szkolny:
  Regionalny konkurs dziennikarski w ZSP Nr 2 w Sarnowie / Nauczyciele dzieciom / Szlachetna paczka po raz trzeci / Mikołajki w Dąbiu / Światowy Dzień Pluszowego Misia / Wielkie misiowe przyjęcie w Sarnowie / Dzieciaki Sadzeniaki / Tradycje andrzejkowe i katarzynkowe w Muzeum Zagłębia / Wycieczki przedszkolaków z Dąbia / Emocje na wodzy / I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem / Jasełka / Uczniowie z Psar na Sycylii w ramach programu Erasmus+ / Gminny Konkurs „Wielcy Polacy”
 • Głos Gminy Psary LISTOPAD pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on - line Spis treści: Odnawialne źródła energii za ponad 1 mln zł / Budowa placu przy OSP w Psarach zakończona / W grudniu gmina Psary zdobyła ponad 2 mln zł dotacji / Zakończono budowę ul. Podwale w Strzyżowicach / Trwają zaawansowane prace przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / Remont ul. Podgórnej w Sarnowie / Podpisano umowę na remont ul. Zielonej w Preczowie / Powstaje ścieżka zdrowia w parku Żurawiniec w Psarach / W gminie Psary rozbłysły świąteczne iluminacje / Szkoła Podstawowa w Gródkowie z nowoczesną zieloną pracownią / Nowe tablice interaktywne z dofinansowaniem / Metropolia: wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania / Ruszył kolejny projekt wymiany międzynarodowej szkół / Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na Sołectwo i Sołtysa Roku 2017 / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych / Znamy laureatów tegorocznych Stypendiów Wójta Gminy Psary / Mieszkańcy gminy Psary wśród stypendystów Powiatu Będzińskiego / Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Psarach / Piosenki z fonetyki zabrzmiały w Gródkowie / Spotkanie z Emilią Nowak / Podróżnicy w Beskidach / Kraków z grupą „18 + VAT” / Wieczór poezji w psarskiej bibliotece / III edycja Festiwalu Piosenki Dziecka z Rodziną / Zakończenie rundy jesiennej rozgrywek gminnych zespołów A i B klasy / Sportowa pasja Miłosza Majerczyka / Nina Zapora z kolejnymi medalami / Barbórka udana dla Angeliki Wątor / Start żaczków w rozgrywkach ligowych / Ogłoszenia / Czad i ogień obudź czujność / Zaproszenie na wieczór kolęd i pastorałek / Zaproszenie na 26 finał WOŚP

  Głos Szkolny: Spotkanie z teatrem / Dzień Praw Dziecka w Sarnowie / Zdrowe nawyki / Śniadanie na dobry start w Strzyżowicach / 70-lecie szkoły w Dąbiu / Puk, puk, to ja – mały uczeń, pierwszaczek / Brzechwa i Tuwim w poezji dziecięcej / Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek / Wspierajmy chorych / Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra / Pasowanie na przedszkolaka / Śniadanie dało moc! / Piernikowa przygoda przedszkolaków z Gródkowa
 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on - line Spis treści: Rusza rekrutacja do centrum logistycznego FM Logistic w Sarnowie / Zakończono budowę ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie / Nowa zatoka manewrowa przy Przedszkolu w Strzyżowicach / Postępy przy budowie przedszkola w Gródkowie / Trwa montaż wodomierzy z odczytem radiowym / Nowe oświetlenie uliczne przy gminnych drogach / Trwa przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy Psary / Podpisano umowę na budowę oświetlenia hybrydowego / Dobiega końca budowa szatni KS Błękitni Sarnów / Nowe zagospodarowanie terenu przed budynkiem OPS w Psarach / 51 budynków mieszkalnych po termorenowacji dzięki gminnej dotacji / Podzielono fundusz sołecki na 2018 r. / Wójt Gminy Psary w panelu ekspertów na konwencie burmistrzów i wójtów / Uwaga na próby oszustwa / Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Psary / Strażacy z Preczowa z nowym wozem / Gminny Dzień Edukacji Narodowej / Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w Psarach / Rusza nowy rok kulturalny w gminie Psary / Kapela Gródków – pierwsze sukcesy młodego zespołu muzycznego / „Tańczące motyle” rozpoczęły swoją działalność w gminie Psary / Emeryci i renciści z Malinowic obchodzili Dzień Seniora / I Jesienny Rajd Rowerowy mieszkańców Góry Siewierskiej / Dzień Seniora – na lądzie, na wodzie i … w wodzie / Podsumowanie gminnej amatorskiej ligii Orlika / Dzielnicowi ruszają z akcją grawer w gminie Psary

  Głos Szkolny: Biała dama kontra uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbiu / Taneczne przerwy / Urodzinowe spotkanie / Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Sarnowie / Z wizytą w bibliotece / II Gminny złaz turystyczno – krajoznawczy / Magiczny świat teatru / Święto Edukacji Narodowej / Bezpieczna droga do i ze szkoły / Codeweek 2017 w Psarach – 2 tygodnie i 2 dni – 35 spotkań -217 uczniów / Listy piszą się … / W krainie dziecięcej rozrywki - Nibylandia
 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on -line Spis treści: Montaż urządzeń na placu przy OSP Psary / Trwa przebudowa budynku OSP Góra Siewierska / OSP w Preczowie ma nowy wóz ratowniczo – gaśniczy / Inwestycja z unijnym dofinansowaniem / Słoneczna gmina / Postępy przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / Cmentarz w Strzyżowicach pod okiem kamery / „Wspólnota” publikuje ranking zamożności samorządów / Ponad 12 km nowej sieci wodociągowej w 8 sołectwach / Pierwsza klasa podstawówki już działa w Psarach / Harcówka w Sarnowie gotowa! / Kolejny sukces gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Prezydenckie i ministerialne odznaczenia dla psarskich samorządowców / Sołtys Preczowa na drugim miejscu w powiatowym finale Plebiscytu na Sołtysa Roku 2017 / Szkoła w Psarach i jej projekty wymiany uczniów / Pożegnanie lata w OPS / Nowy rok harcerski rozpoczęty / Gminne i powiatowe zawody sportowo – pożarnicze za nami / 90. lecie OSP Dąbie / Pieczony Ziemniak w Strzyżowicach / Święto Chleba w Sarnowie / Gminne Dożynki 2017 / Aktywne lato seniorów / Promocja nowej książki Bolesława Ciepieli / Maja Słowikowska ze srebrnym medalem w jeździe bez ogłowia / Turniej Oldbojów za nami! / Studium Transportowe / Uniwersytet Dziecięcy w Psarach / Podróż Tomka i Pauliny Olszewskich do Kraju Basków / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości

  Głos Szkolny: Wielki sportowy sukces ucznia z naszej gminy / Wycieczka do Leśnej Izby Ekologicznej w Siewierzu / Kiermasz w Szkole Podstawowej w Gródkowie / Uczniowie z Gródkowa sprzątali las / Pieczonki w Sarnowie / Gniezno – wielki finał ogólnopolskiego konkursu /  Ciao pizza, gelato, Italia / Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik / W szkole w Gródkowie jeszcze bezpieczniej / Narodowe czytanie „Wesela” w Dąbiu
 • Głos Gminy Psary LIPIEC - SIERPIEŃ pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on -line  Spis treści: Gmina Psary Gminą na 6 / Alejki na cmentarzu w Strzyżowicach gotowe / Jednostka OSP w Strzyżowicach z nowym wozem ratowniczo - gaśniczym / 50 mln zł unijnej dotacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 913 / Pozyskaliśmy dofinansowanie na zajęcia w przedszkolu w Gródkowie / Wymiana słupów energetycznych w Gródkowie / 12 dróg do utwardzenia kruszywem / Blisko 16 mln zł w 3 lata na ochronę środowiska / Rozpoczęto wartą 1,8 mln zł przebudowę ul. Podwale w Strzyżowicach / W Sarnowie powstaje miejsce spotkań dla zuchów / Postępy w budowie ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie / Powstanie bezpieczna zatoka dla samochodów przy przedszkolu w Strzyżowicach / Postępy w budowie stadionu w Sarnowie / 3 km nowej sieci wodociągowej w Psarach, Strzyżowicach, Sarnowie i Malinowicach / Powstaje uzupełniający projekt budowlany Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej / Dodatkowe zajęcia dla uczniów z Psar za unijne pieniądze / Przyjdź i zdecyduj na co powinny zostać przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego! / Najbliższe 3 lata czasem intensywnego rozwoju gminy Psary / Inwestycje 2017 w gminie Psary na półmetku / ABC usług dodatkowych w gminie Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych / Sukcesy gminnych zespołów śpiewaczych / Festyn parafialny w Psarach / Wakacyjne festyny w gminie Psary / Państwo Zofia i Czesław Pierzchała otrzymali medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Diecezjalna pielgrzymka ochotniczych straży pożarnych w Sosnowcu / Klub seniora podróżnika w Warszawie / Daniel Solipiwko - młody projektant z gminy Psary / Zaproszenie na biesiadę przy ognisku / Zaproszenie na święto pieczonego ziemniaka / Deszczowa edycja maratonu MTB w Psarach / Turniej piłkarski A i B klasy o Puchar Wójta Gminy Psary
 • Głos Gminy Psary CZERWIEC zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w pdf Spis treści: W Psarach powstaje skatepark / Ruszyła budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach / Generalny remont budynku OSP w Górze Siewierskiej / Stadion w Strzyżowicach gotowy! / Ruszyła budowa Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / OSP w Strzyżowicach otrzyma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy / Trwa rozbudowa nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego / Nowe posadzki w OSP Dąbie wieńczą remont garaży / Powstaje dokumentacja nowej sieci wodociągowej / Zabiegi pielęgnacyjne na murawach piłkarskich w Psarach i Dąbiu / Modernizacja wysp kanalizujących ruch przy DK86 / Trwa budowa przyłączy do sieci energetycznej na Czerwonym Kamieniu / Nasadzenia zieleni na placu szkolnym w Sarnowie / Kto dba o drogi publiczne na terenie gminy Psary? / Zmiany w taryfie opłat za wodę od 1 sierpnia 2017 r. / Oszczędzajmy latem wodę! / Drodzy mieszkańcy, dbajmy o wspólne mienie! / Uwaga istotne zmiany w segregowaniu odpadów w gminie Psary / Gminne zakończenie roku szkolnego  / A w Preczowie radość i zabawa / IV Wojewódzki Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP / Wójt w Komisji Rewizyjnej śląskiej korporacji samorządowej / XIV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Obrazy, książki i… podróże – spotkanie z Emilią Nowak / Radosny Dzień Dziecka / XVII Konkurs profilaktyczny „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” / Jubileusz 90. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie / Sukcesy sportowców z gminy Psary / Zakończenie sezonu rozgrywek ligowych gminnych zespołów / Za nami Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary / II Turniej FIFA w Psarach / Słodka pasja Mariusza Kawiorskiego / Jubileusz 115. lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika / Zaproszenie na 2. Maraton Wyżyny Śląskiej / Zaproszenie na Bike Atelier MTB Maraton / Zaproszenie na Rodzinny Festyn w Malinowicach / Bezpieczne Wakacje / W Psarach odbył się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

  Głos Szkolny: Leśne harce w Kokotku / VI edycja gminnego konkursu ortograficznego / VII przegląd pieśni, piosenki patriotycznej… / „Chcesz na zawsze dzieckiem pozostać? Trudnemu zadaniu musisz sprostać...” / Snuj się, snuj bajeczko … / Wspomnienia z Warszawy / Srebrny medal dla uczennicy ZSP Nr 2 w Sarnowie / 299 wrocławskich krasnali / Innej takiej ziemi na świecie nie ma / Przyjaciela się zdobywa, a nie kupuje! / Dobra passa młodych piłkarzy z Gródkowa / Magdalena Gwóźdź druga w VIII diecezjalnym konkursie literacko-fotograficznym / Rubik’s Cube – odkrywamy nowe pasje w Szkole Podstawowej w Dąbiu

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ - MAJ zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w pdf Spis treści: Ruszyła budowa centrum logistycznego FM Logistic w Sarnowie / Nowa kuchnia w remizie w Psarach / Nowe miejsca parkingowe przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach / Unijne wsparcie na budowę oświetlenia hybrydowego w gminie Psary / Ruszyła budowa placu przy OSP Psary / Zdobyliśmy dotację na przebudowę ul. Podwale w Strzyżowicach / Wyższy standard sali bankietowej w Malinowicach / ZGK przenosi bazę techniczną do Góry Siewierskiej / Szkoła Podstawowa w Gródkowie będzie miała Zieloną Pracownię / Gmina Psary w Metropolii / Jednogłośne absolutorium dla wójta / Drugi etap modernizacji przystanków / Konsultacje dotyczące projektów przebudowy dróg / Wykonano prace konserwacyjne na cieku Pagor / Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Słoneczna Gmina” / Trwa nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu / Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Psary / Zasady segregowania odpadów w gminie Psary / Gminna Gala Taneczna „Roztańczone Przedszkolaki” /Zuchy z Gminy Psary na festiwalu Wesołek / Ruszają zapisy na zajęcia w ramach Akcji Lato w GOK Psary / Gminny Dzień Strażaka / Jubileusz 10-lecia koła Emerytów i Rencistów w Malinowicach / Seniorzy w Ustroniu / Uroczystość 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie Psary / Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobiegł końca / Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką / Wspomnienia o Józefie Tajerze / Spotkanie Klubu Regionalistów / Kopalnie węgla kamiennego na terenie Strzyżowic część II / I miejsce na zawodach powiatowych w mini piłce nożnej chłopców!!! / Angelika Wątor z brązem / Turniej rozstrzygnięty! / Żeglarska pasja Julii i Emilii Maziarz / Zaproszenie na Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary / Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie na XIV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Zaproszenie na Turniej FIFA / Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

  Głos Szkolny: Szkoła w Sarnowie promuje czytelnictwo / Port lotniczy od kuchni / Wielkanocne zwyczaje w Gródkowie / Lekcje nie zawsze w ławce / Gimnazjaliści z Psar laureatami projektu „Programuj u Siebie” / Sadzenie Drzewek / Szkolne Spotkania z Melpomeną / Kolejny sukces uczniów z Sarnowa / Program profilaktyczny „Cukierki” / Żonkil symbolizuje nadzieję / Tenisiści z Gródkowa w dobrej formie / Do trzech razy sztuka?

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2017 03/140 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w PDF Spis treści: Rozpoczęto budowę ulicy Wspólnej w Psarach i Gródkowie / Trwa budowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach / Unijne dofinansowanie na budowę przedszkola w Gródkowie / ZGK podpisał umowę na dostawę wodomierzy do odczytu radiowego / Trwa budowa rowów przy ul. Słonecznej w Malinowicach / Prace remontowe przekształcające gimnazjum w podstawówkę / Gmina Psary została zaproszona do przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Zapraszamy na festyn z okazji Dnia Strażaka / Dodatkowy nabór na wymianę pieców węglowych / Teraz całego PIT-a wypełni urząd skarbowy, a nie podatnik / Prośba o zwrot ankiet dotyczących projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Psary / Stop pożarom traw / Uważajmy na dzikie zwierzęta / Przełamujemy stereotypy czyli X Wiosenna Sesja Naukowa / Bajką w smog / Wszystkie kolory świata /Wieczór charytatywny ZSP w Strzyżowicach / Witaj wiosno! / Krzysztof Petek w Psarach / Odbył się cykl bezpłatnych spotkań teatralnych dla dzieci / Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką / Uroczyste obchody Gminnego Dnia Kobiet / Drugie urodziny Klubu Seniora Goląsza – Brzękowice / Kopalnie węgla kamiennego na terenie Strzyżowic część I / Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary / „Żyj zdrowo, poczuj się młodo” / Ruszyła wiosenna runda Gminnej Akademii Piłkarskiej / Maja Dura z Sarnowa połączyła pasję z zawodem / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary / Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi / Zumba na świeżym powietrzu / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości
  Głos Szkolny: Spotkanie z farmaceutą / Czas sukcesów / Spotkanie w świecie mitów / Kidspeak 2017 / Spotkanie z muzyką w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Matematyczny sukces Julii Flak / Gminny Konkurs Plastyczny „Wiosna tuż, tuż...” / Spotkania z rodzicami / Spotkanie z informatykiem / Teatr to nasza pasja
 • Głos Gminy Psary LUTY 2017 02/139 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w PDF Spis treści: W Centrum Dystrybucyjnym Lidl w Gródkowie zawieszono wiechę / Trwa budowa przedszkola w Gródkowie / Postępy w budowie stadionów sportowych w Strzyżowicach i Sarnowie / Ruszyły prace związane z budową 12 km sieci wodociągowej / Ul. Wspólna w Psarach i Gródkowie będzie przebudowana / Wkrótce brukowanie alejek i remont kaplicy na cmentarzu komunalnym / Postęp w pracach projektowych kanalizacji i oczyszczalni ścieków / Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami w gminie Psary / Uregulowaliśmy 4 nazwy miejscowości / Reforma oświaty w gminie Psary / Pracownicy ZGK w Psarach wyruszyli do mieszkańców gminy Psary z nowymi umowami na dostawę wody i odprowadzenie ścieków / Przyznano stypendia sportowe Wójta Gminy Psary / Wspólnie zebraliśmy rekordową kwotę 63 168 zł w finale WOŚP / Pokaz ekonomicznego i ekologicznego spalania węgla w Psarach / Zmiany dotyczące przepisów w zakresie wycinki drzew / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Coroczne zapusty w Dąbiu / Ewa Kozera zaprezentowała swoje prace mieszkańcom gminy / Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w gminie Psary / Jubileusze pożycia małżeńskiego 2017 / Ogrodnictwo to pasja i nauka… / Turniej A i B klasy o Puchar Wójta / Zaproszenie na spektakl teatralny pt „Pan Antenka i srebrny kubraczek” / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Nabór do CKUiP / Zaproszenie na Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom
  Głos Szkolny: Co słychać u „Leśnych”? / Przedszkolaki z Gródkowa pamiętają w zimie o zwierzętach / Wizyta Hatetepesa w Strzyżowicach / Bombka choinkowa w wielu odsłonach / Mistrzowie tenisa stołowego / Happeningi antysmogowe w gminie Psary / Jasiek Kopcik zdobywa kolejne sukcesy w tenisie ziemnym / Mistrzostwa powiatu w koszykówce dziewcząt / 25 Finał WOŚP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sarnowie

 • Glos Gminy Psary STYCZEŃ 2017 01/138 zobacz gazetę on-line / zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wymieniono wszystkie stare wiaty przystankowe / Ośrodek Kultury w Sarnowie przeszedł gruntowny remont / Rozpoczęto remont pomieszczeń w Bibliotece w Psarach / Powstało 50 projektów budowlanych w 2016 / Umowa na budowę przedszkola przy szkole w Gródkowie / Remont garaży OSP Dąbie zakończony / Znamy wykonawcę modernizacji stadionu w Sarnowie / Nowe miejsce rekreacji przy szkole w Sarnowie / Noworoczne spotkanie samorządowe w gminie Psary / Wydano gminny kalendarz na 2017 rok / Grudzień w Ośrodku Pomocy Społecznej / "Kopera życia" dla Seniorów / Pierwsi mieszkańcy już skorzystali z gminnych eko - dotacji / Zasady odśnieżania chodników / Nielegalna reklama na przystanku to nawet 500 zł mandatu / Fotograficzne podsumowanie 2016 roku / Aktywny semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku / Po spotkaniu autorskim z Danielą Leśniewską / Seniorzy przy wigilijnym stole / Stulatka z Grókdowa / Młodzi studenci w świecie planet / Operetkowo w Nowym Roku / Wykaz najbliższych imprez kulturalno - rozrywkowych / Jak oszczędzić do 30% cennego węgla i drewna i być eko?
  Głos Szkolny: Betlejemskie światło pokoju 2016 / Mikołajki w Strzyżowicach / Sekrety radia / Światowy dzień pluszowego misia / Wizyta policjanta / Pierwsze spotkanie szkół partnerskich Erasmus+ / Małe działania zmieniają świat - Dzień Wolontariusza / Dzień języków obcych w Sarnowie / Czytanie dzieciom 20 minut dziennie czy warto /Gmina Psary - moja mała ojczyzna

Wydania z 2016 roku

 • Glos Gminy Psary LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2016 11-12/136-137 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Zakończono budowę ulicy Łącznej i Bocznej w Psarach / Zakończono budowę drogi w Brzękowicach Górnych / Podpisano umowy na budowę blisko 15 km sieci wodociągowej / Nowe inwestycje w gminnych ośrodkach kultury / Rozpoczęto modernizację stadionu LKS Jedność Strzyżowice / W gminie zabłysły iluminacje świąteczne / Kolejne duże dotacje na inwestycje dla gminy Psary / Ogłoszono przetarg na modernizację stadionu w Sarnowie / Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017 / Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów
  od stycznia 2017 r. / Zmienił się numer dla systemu powiadomień sms / Wywiad z dyrektorem ZGK: Wodociągi i wiele więcej… / Poznaliśmy tegorocznych stypendtystów wójta / W gminie Psary zawieszono 250 flag narodowych / Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP / Seniorzy w stolicy Tatr / Grzegorz Kasdepke z wizytą w Sarnowie / Narodowe Święto Niepodległości w gminie Psary / 3. miejsce naszej biblioteki w rankingu „Rzeczpospolitej” / Koncert piosenek Anny Jantar w Gródkowie / Barbórka w Gródkowie / Spotkanie regionalistów / Ewa Kozera - Utalentowana malarka z Gródkowa / Gminne Mikołajki w Dąbiu / Konkursy plastyczne z udziałem naszych mieszkańców / Cygańska Jesień w OSP Brzękowice-Goląsza / Zaproszenie na koncert kolęd / Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Psarach zaprasza / Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01-06 2017 / Zaproszenie na koncert noworoczny "Wielka sława to żart" / Zaproszenie na 25. gminny Finał WOŚP
  Głos Szkolny: Październik to pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka / Pasowanie na przedszkolaka / Śniadanie daje moc! / Najlepsi w powiecie! / Co zrobić, aby być bezpiecznym zawsze i wszędzie? / Śląskie targi książki / W przeddzień święta zmarłych / Wycieczka do Tarnowskich Gór / Warsztaty / Gimnazjum w Psarach beneficjentem programu Erasmus+ / Parada lampionów / 2. Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną / Spotkanie z prawami człowieka
 • Glos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2016 10/135 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstaje projekt kanalizacji i oczyszczalni ścieków / Przetarg na budowę przedszkola przy szkole w Gródkowie / Trwa wymiana wszystkich starych wiat przystankowych / Powstały kolejne siłownie zewnętrzne w gminie Psary / Prace remontowe przy OSP w Sarnowie zakończone / Remont w ośrodku kultury w Sarnowie / Kolejne drogi do utwardzenia kruszywem / OSP w Górze Siewierskiej z nowym wozem strażackim / Podzielono fundusz sołecki na 2017 rok / Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji / Dzień Edukacji Narodowej w gminie Psary / Urbaniści z wizytą studyjną w naszej gminie / 2 medale KEN dla pracowników psarskiej oświaty / Zaproszenie na spotkanie barbórkowe - 3 grudnia / Wędruj z nami jesiennymi szlakami / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Sarnowie / Harcerska impreza plenerowa / Stowarzyszenia z gminy Psary z wizytą studyjną w Rumunii / Nowy rok akademicki psarskich uniwersytetów dla dzieci i seniorów / Nowy rok kulturalny rozpoczęty! / „Od Do” z Preczowa laureatem Jaworznickich Spotkań Chóralnych / Zapisy na "Narodowy Balet Gruzji" / Spotkanie autorskie i wernisaż malarski / Uczniowie z Sarnowa podarowali książkom drugie życie / Monika i Angelika promują nas na sportowej arenie / 11-latek z gminy w kadrze U-12 w piłce nożnej / Wielki finał IV edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika / LKS Iskra Psary – nowy sezon, nowe nadzieje / Policja może sprawdziĆ, czym palimy w piecu! / Zaproszenia: Festiwal Piosenki Dziecięcej Piosenki z Fonoteki, Rodzinny Festiwal Wypieków, Babroszki lecą w kosmos, Koncert największych przebojów Anny Jantar
  Głos Szkolny: W Królestwie Solilandii / Dzień Chłopaka / Świętokrzyskie uczy i zachwyca / Ogólnopolski dzień głośnego czytania w Sarnowie / Warsztaty językowe na Malcie / Spotkanie z duchami / 2. Piknik Rodzinny w Gimnazjum / Dobre rady na odpady
 • Glos Gminy Psary WRZESIEŃ 2016 09/134 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Węzeł drogowy na DK86 w Sarnowie gotowy / Wymiana wszystkich starych wiat przystankowych / Garaże OSP w Dąbiu przechodzą gruntowny remont / Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzękowice Górne / Nowe miejsce rekreacji przy szkole podstawowej w Sarnowie / Prace remontowe przy OSP w Sarnowie rozpoczęte / Awans gminy Psary o 500 miejsc w rankingu zamożności samorządów / Gmina Psary wspiera nowych pracodawców / Rekrutacja pracowników do centrum dystrybucyjnego Lidl / Zaproszenie na spotkanie w sprawie dotacji unijnych / Sołectwo Preczów w konkursie „Piękna wieś województwa...” / Sołtysi z Odznaką Honorową za Zasługi dla Woj. Śląskiego / Premierowe warsztaty dla ojców w Psarach / Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa / Lokalny Program Rewitalizacji – zaproszenie dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Psary / Kolejne etapy eko-dotacji dla mieszkańców / Lista wykonawców termomodernizacji / Gminne Dożynki 2016 / Święto Chleba / Święto Pieczonego Ziemniaka / Podsumowanie wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury / Rozpoczęcie sezonu harcerskiego / Nasze zespoły artystyczne w Brennie i Żarkach / Weekend seniorów w Budapeszcie / Zapisy na zajęcia dla dzieci do GOK-u / Wykaz kolejnych imprezy organizowanych przez GOK / Październikowa oferta biblioteki w Psarach / Nielegalna reklama na przystanku to nawet 500 zł mandatu / Świętowanie otwarcia otoczenia szkoły w Dąbiu / Nasi sołtysi finalistami Turnieju Sołtysów Powiatu Będzińskiego / Stadion Klubu Sportowego Preczów uroczyście otwarty / Zaproszenie na inaugurację roku kulturalnego 2016/2017 / Zaproszenie na Cygańską Jesień / Zaproszenie na spektakl dla dzieci / Plakat: Nabór uzupełniający do Akademii Piłki Nożnej w Psarach / Zaproszenie na wyjątkowy koncert Marka Grunwalda
  Głos Szkolny: I znowu w szkole / Programuj u siebie / Cała polska czyta dzieciom i my też / Brązowy medal / Zlot hufca ZHP ziemi będzińskiej / Projekt badawczy / mPotęga w psarskim gimnazjum
 • Glos Gminy Psary LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 07-08/133 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: 
  Nowa siłownia zewnętrzna w Malinowicach / Ponad 700 tys. zł na centrum usług społecznych w Strzyżowicach / Ponad 600 przyłączy do nowej sieci wodociągowej / Zakończenie remontu ul. Strumycznej w Malinowicach / Remont w Gimnazjum w Psarach za blisko 150 tys. zł / OSP Goląsza - Brzękowice z kolejnymi pomieszczeniami po remoncie / Remont w budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej / Sarnowskie przedszkole po remoncie /Nasadzenia zieleni w Preczowie / Odrestaurowana kapliczka na Poddzwonku / Już w październiku ruszy rekrutacja pracowników do nowego centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Nowe miejsce do publikowania ogłoszeń o prace / Możliwość sfinansowania obiadów dla dzieci i młodzieży / Bardzo dobre miejsca gminy Psary w rankingach "Rzeczpospolitej" / Trwa nabór na wykonawców termomodernizacji domów / Stypendia szkolne 2016/207  / Matematyk roku 2016 / Parkujmy poprawnie / Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także obowiązki / Komunikat w sprawie rejestracji kart pre - paid / Nie kupuj zwierząt z pseudohodowli! / Warsztaty dla taty już we wrześniu w gminie Psary / Przeniesienie w czasy PRL... / Święto Pieczonego Ziemniaka / Kino Plenerowe / "Summer party", czyli muzyczne powitanie lata / Rodzinny festyn strażacki na Dzień Dziecka w Preczowie / Seniorzy - podróznicy w Bieszczadach / Letnie festyny środowiskowe w gminie Psary / Gminny Dzień Dziecka w Psarach / Korzystajmy z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu / Multimedialna podróż po Nepalu / Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / I Maraton Wyżyny Śląskiej za nami / Klub Sportowy w Preczowie wraca do gry! / Kolarskie abecadło / Sukces w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Turniej piłkarski A i B klasy o Puchar Wójta / Dożynki Gminne 2016
 • Glos Gminy Psary CZERWIEC 2016 06/132 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozpoczęła się budowa centrum logistycznego LIDL / Odmieniony teren wokół szkoły w Dąbiu / 5 dróg utwardzonych kruszywem do końca lipca / Powstają nowe chodniki dzięki gminnej dotacji / Postępy przy budowie ul. Bocznej i Łącznej w Psarach / Kolejne pomieszczenia w Malinowicach po remoncie / Wymiana wodociągu na ul. Akacjowej w Psarach / Prace nad projektem budowlanym DW913 / Naprawy dróg gminnych / Wkrótce nabór na wykonawców termomodernizacji domów / Absolutorium dla Wójta za dobrze wykonany budżet / XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w gminie Psary / Korzystanie z karty ŚKUP w komunikacji KZK GOP / Apel o racjonalne użytkowanie wody w okresie letnim / Harmonogram odbioru śmieci na okres lipiec - grudzień 2016 / II Gminny Przegląd Piosenki Religijnej / Majówka seniorów z Goląszy / „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” / LKS Jedność Strzyżowice znów w A-klasie / III Marsz Nordic Walking / I Gminny Turniej w grze komputerowej FIFA / Święto kolarstwa szosowego w gminie Psary / Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
  Głos Szkolny: Milion marzeń w szkole podstawowej w Gródkowie / Najważniejszy dzień naszych uczniów / Kolejne sukcesy w szkole podstawowej w Sarnowie / Dzień mamy i taty / Sztuka jest najbardziej intensywną formą indywidualizmu, jaką kiedykolwiek znał świat / Mama, tata i ja / Korowód baśniowych postaci w Sarnowie / Gminny konkurs regionalny – IV edycja / W krainie Leonarda da Vinci / VII zlot szkół partnerskich im. A. Szklarskiego
 • Glos Gminy Psary MAJ 2016 05/131 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Blisko 900 tys. zł unijnej dotacji na cyfrową platformę usług publicznych / Droga w miejscowości Brzękowice Wał gotowa / 4 siłownie zewnętrzne do wybudowania jeszcze w 2016 r. / Zakończono rozbudowę bazy socjalnej OSP Dąbie / Powstanie 9 odcinków chodników dzięki gminnej dotacji / Gmina Psary w systemie powiatowych dróg rowerowych / Rozpoczął się remont kapliczki na Poddzwonku / ZGK w Dąbiu z nową kosiarką do koszenia poboczy / Toalety na placach zabaw i w obiektach sportowych / Plac OSP w Preczowie coraz bardziej funkcjonalny / Gmina Psary wyróżniona tytułem „Innowator 2016” / Pomoc medyczna w nocy i w święta / Stypendia wójta dla uczniów, studentów i sportowców / Tabliczki z numerem domu mogą uratować życie! / Palenie zabija powoli, ale konsekwentnie. Nie pozwól, aby Ciebie też zabiło! / Wesoły finał "Smutnej historii księżniczki Róży” / 2. miejsce tancerek z gminy Psary na XII Gali Tanecznej / Melania Kapelusz W Dąbiu / Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Sarnowski Klub Seniora Podróżnika coraz liczniejszy / Pierwsze urodziny Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza / Spotkanie autorskie z Tadeuszem Trzcionką / Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich Dąbie / Wspomnienie o Tadeuszu Krasoniu (1929-2016) / Szymon Hołownia gościł w Psarach / Majówka z zumbą / Zaproszenie - Wystartuj w wyścigu szosowym / Zaproszenie - III Gminny Nordicowy "Marsz po zdrowie" / Piłkarskie rozgrywki ligowe gminnych zespołów na finiszu / Zaproszenie - Letnie festyny w gminie Psary / Zaproszenie - Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie - Dancing w stylu PRLu / Zaproszenie - Żyj marzeniami a nie uzależnieniami / Zaproszenie - Spotkanie Klubu Seniora Podróżnika / Zaproszenie - Bike Atelier Road Race w Psarach
  Głos Szkolny: Z teatrem Kamishbai w przedszkolu w Dąbiu / Dzień ziemi w szkole podstawowej w Gródkowie / Poznajemy ojcowiznę / Z wizytą u pana sołtysa / W królestwie pszczół / Uczniowie z pasją / Zmagania z językiem polskim / Kotlina kłodzka – witaj przygodo! / „Speaking kids” – czyli gadu…, gadu…. w języku angielskim dzieciaków z Dąbia / Scratch day w Psarach
 • Glos Gminy Psary KWIECIEŃ 2016 04/130 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozpoczęły się prace na ul. Bocznej i Łącznej w Psarach / Remont pomieszczeń dla Klubu Seniora w Malinowicach / Prace przy otoczeniu szkoły w Dąbiu na ukończeniu / 1800 metrów gminnych dróg utwardzonych kruszywem / Ministerialna dotacja na remont stadionu w Sarnowie / Realizacja programu „Rodzina 500+” w Gminie Psary / OPS w Psarach poszukuje wolontariuszki / Tomasz Sadłoń finalistą konkursu o tytuł „Wójta roku 2015” / Kolejna dotacja dla gminy na animatorów Orlika / Eko-dotacje: wykonano pierwsze audyty energetyczne domów / Usługa odbioru odpadów zielonych i rozbiórkowych już dostępna / Gmina Psary na Targach Nieruchomości / Nowy informator „Zamieszkaj w gminie Psary” / Gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej / „Na urzędnika” – nowy sposób kradzieży / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Muzyczne spotkanie z „Pazurem” / Historia Zespołu Śpiewaczego „STRZYŻOWICZANIE” / Klub przedstawicieli lokalnych organizacji / Masajowie w Psarach / Rockandroll królował w Goląszy / Jubileuszowa 50. książka Bolesława Ciepieli / Książkowe spotkania z autorami / Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ / Laureaci Kryształów Kultury: Bolesław Ciepiela / Angelika Wątor Mistrzynią Polski Młodzieżowców / Monika Szczęsna na Halowych Mistrzostwach Świata / X Field Trialsy Psary 2016 / Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary / Gminny turniej szachowy w Gródkowie / Zaproszenie na Majówkę z zumbą / Zaproszenie na uroczystość Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka
  Głos Szkolny: Melpomena 2016 / Zielony kącik w przedszkolu / Mistrz Sudoku 2016 / Odkrywamy Irlandię w Dąbiu / Coś piękniejszego niż wysokie drzewa / Matematyka na wesoło / Sukcesy sarnowskich uczniów w konkursie historycznym / XII Szkolna sesja naukowa pt. „Woda to niezwykła ciecz i należy ją szanować”
 • Glos Gminy Psary MARZEC 2016 03/129 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstał projekt przebudowy bazy ZGK w Dąbiu / Wkrótce remonty dróg w Psarach i Malinowicach / Powstaje projekt klubu fitness i siłowni w Malinowicach / Szatnia piłkarska w Górze Siewierskiej z nowym ogrzewaniem / Gmina Psary po raz pierwszy w ogólnopolskiej TV / Wójt Gminy Psary na Samorządowej Debacie Oświatowej / Program „Rodzina 500 plus” w gminie Psary / Obowiązujące regulacje melioracyjne w świetle prawa / Wiosenne sprzątanie nie tylko w domach / Wyłapywanie bezdomnych zwierząt / Nasi laureatami Powiatowego Konkursu Języków Obcych / Laureaci Kryształów Kultury: Anna Łebzuch / Dzień Książki dla Afryki / Z książką za pan brat / Tradycyjne balonowe powitanie wiosny w Strzyżowicach / Ratownicy medyczni w przedszkolu w Sarnowie / Uczniowie z Sarnowa wiedzą, gdzie pytać o pomoc / Wielkie planszowe rozgrywki w Gródkowie / Spotkanie z muzyką filmową w Dąbiu / Dzień Kobiet w Gminie Psary / Panie Dulskie w Psarskim Kinomaniaku / STOP pożarom traw!!! / Wspomnienie o Krytynie Popczyk / Wspomnienie o Marii Ciepieli / Trzech wspaniałych tenisistów – trzy wspaniałe zwycięstwa / Mini-Tenis sposobem na nudę i świetną zabawę / Gminna Akademia Piłki Nożnej zaprasza / Zachęcamy do głosowania na Tomasza Sadłonia w konkursie "Wójt roku 2015"
  Głos Szkolny: Szóstoklasisto, dołącz do nas! / Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do klas I / Pomożemy rozwinąć Twoje pasje i zdolności, wspomożemy Twój indywidualny rozwój / Osiągamy sukcesy / Łączymy przyjemne z pożytecznym / My wybraliśmy gimnazjum w psarach!
 • Glos Gminy Psary LUTY 2016 02/128 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń w finałowej 10-ce konkursu na najlepszego wójta w kraju / Powstała koncepcja systemu odprowadzania ścieków / Trwa rozbudowa bazy socjalnej OSP Dąbie / Wyremontowano budynek wykorzystywany przez Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Sarnowie / Postępy w zagospodarowaniu otoczenia szkoły w Dąbiu / Fotowoltaika w gminnych budynkach za unijne pieniądze / Trwają remonty gminnych obiektów / Program „Rodzina 500 plus” w gminie Psary / Powstaje projekt ulicznego oświetlenia hybrydowego / Powstają projekty termomodernizacji budynków komunalnych / Dyrektor będzińskiego szpitala na sesji Rady Gminy Psary / Atrakcyjne nagrody dla nowych mieszkańców gminy / Opieka nad zwierzętami a prawo / Nowa usługa odbioru odpadów zielonych i rozbiórkowych już wkrótce dostępna / Komunikat dotyczący pojemników na odpady komunalne zmieszane / Charytatywny koncert kolęd dla Bianki i Wiktorii / Spotkanie z psem Largo w Sarnowie / Ogłoszenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Gródków, Malinowice, Psary / Zaproszenie na teatr lalek / Zaproszenie na koncert muzyki filmowej / Zapustnicy zawitali do Dąbia / Kryształowy Zespół Śpiewaczy „Dąbie” / Złote gody par małżeńskich / Juniorzy z Orła Dąbie w drodze po mistrzostwo ligi / Klub Seniora Podróżnika od 29 marca / Podsumowanie ferii w gminnych instytucjach / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom
  Głos Szkolny: Wspomnień czar / Akcja „Kredki dla Matugii” / Dwunaste spotkanie „W świecie mitów” / Przywróćmy zwierzętom wiarę w człowieka / Pokochaj zwierzęta, bo one kochają ciebie / Wieczór filmowy z …dreszczykiem / Spotkanie z policjantem / Barwy miłości
 • Glos Gminy Psary STYCZEŃ 2016 01/127 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wręczono Kryształy Kultury 2016 / Nowe oblicze stadionu Iskry Psary / Zakład Gospodarki Komunalnej z nowym ciągnikiem / Postępy przy budowie węzła komunikacyjnego na DK 86 / Projekt budowy żłobka i przedszkola na ukończeniu / Nowe wiaty przystankowe w Gródkowie / Nowe wyposażenie w szatniach drużyn sportowych / Budżet gminy na 2016 przyjęty, a w nim 14 mln na inwestycje / Powstaje dokumentacja budowlana placu w Malinowicach / Podsumowanie 2015 roku - spotkanie samorządowe / „Talenty z gminy Psary” mają nową płytę / Jabłka w szkole w Dąbiu / Uczniowie z Sarnowa poznają prawa dziecka / Podsumowanie konkursu „Wielcy Polacy” w Sarnowie / Eko-dotacje sposobem na smog i niską emisję / Kotły na biomasę: dlaczego warto wybrać pellet? / gminne szkoły gotowe na przyjęcie 6-latków / Punkty bezpłatnej pomocy prawnej / V Gminny Finał WOŚP - mamy rekord / Gry planszowe i szachy w ofercie GOK / Spotkanie opłatkowe w Sarnowie / Jeśli chcesz zostać pracownikiem socjalnym… / Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne" / Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe (GOK, GBP, OPS) / Pokaz i warsztaty rzeźbienia w lodzie - zaproszenie
  Głos Szkolny: Konkurs kolęd i pastorałek w Dąbiu / 24. Finał w ZSP w Sarnowie / Szlachetna Paczka / Stawiamy na bezpieczeńtwo / "Opowieść wigilijna" w Dąbiu / Nauczyciele dzieciom - mikołajki na wesoło / WOŚP w Strzyżowicach / Gimnazjalne mikołajki

Wydania z 2015 roku

 • Glos Gminy Psary grudzień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nabór wniosków na eko-dotcje od 11 stycznia 2016 r. / Zmienia się otoczenie szkoły w Dąbiu / Powstaje ponad 40 projektów budowlanych / Fotograficzne podsumowanie roku 2015 / Nowe oprawy oświetleniowe w gminie / Ubiegamy się o dofinansowanie na kolejne inwestycje / Gminny telefon interwencyjny / Wydano gminny kalendarz na 2016 rok / 3. miejsce naszej biblioteki w Rankingu Rzeczpospolitej / Podsumowanie akcji profilaktycznej / Książki marzeń w naszych szkołach / Święty Mikołaj w Gminnym Ośrodku Kultury / Harmonogram odbioru śmieci na okres I-VI 2016 r. / Strażacy z wizytą w przedszkolu w Sarnowie / Program Bezpieczna+ w szkole w Strzyżowicach / Policjancji i smoczyca w sarnowskim przedszkolu / Trzy jubileusze zespołów śpiewaczych / Kabaret z Konopi bawił do łez / VII spotkanie Gwarków Gminy Psary / W oczekiwaniu na książkę Tadeusza Trzcionki / Najwyższe odznaczenie z SITG dla Bolesława Ciepieli / Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną / Wnioski i regulaminy o udzielenie dotacji celowych na eko-dotacje / Apel - Zostań Parnterem Karty Dużej Rodziny / Ogłoszenia Urzędu Skarbowego w Będzinie / Zaproszenie na koncerty kolęd i pastorałek / Zaproszenie na Wielką Orkiestrę Świętecznej Pomocy
  Głos Szkolny: Spotkanie z górnikami / Czytamy z drzewom / Moja piękna ojczyzna / Poznajemy Europę / "Śniadanie daje moc" w SP w Gródkowie / Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w Dąbiu / Spotkanie w bibliotece / Szkolny Turniej Niepodległościowy w Dąbiu / Wieczór wróżb i czarów / Poduszka dla maluszka
 • Glos Gminy Psary listopad 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Zakończyła się budowa ulicy Szkolnej w Preczowie / Nowe pojazdy na wyposażeniu ZGK w Dąbiu / Postępy w budowie chodników / Modernizacja OSP Goląsza - Brzękowice / Rozbudowa budynków komunalnych w Dąbiu i Sarnowie / 486 domów podłączanych do nowego wodociągu / Antystatyczna podłoga w sali komputerowej w Gimnazjum w Psarach / Trwają prace nad dokumentami strategicznymi gminy / Nowa firma odbierająca śmieci od nowego roku / Tauron nie pobiera opłat za wymianę licznika. Uważajmy na fałszywych serwisantów! / Pilnujmy swoich zwierząt / Zimowe utrzymanie dróg 2015 /2016 / Śląska karta usług publicznych już działa / Nowości Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie / Psarski kinomaniak zaprasza / Zaproszenie na wykład dra Tomasza Kasprowicza / Bicie rekordu w resuscytacji / Dyniowe lampiony rozświetliły szkołę w Strzyżowicach / Dzień złotego liścia, czyli zuchowe tuptanie / Kombatanckie pożegnanie / Spotkanie z Moniką Szwają - to już piękna historia / W rocznicę odzyskania niepodległej Polski / Psary rozbrzmiały muzyką Chopina /  "Irek" - wielki niezapomniany artysta / Na Barbórkę: wspomnienie o byłych kopalniach węga kamiennego / Z żałobnej karty" Pamięci Andrzeja Lazara (1954- 2015) / Mirosław Marciniec zasłużonym dla sportu / Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu naszych drużyn / Podium dla naszych młodych zapaśników / Zapraszamy na gminne Mikołajki / Plan imprez kulturalnych na pierwsze półrocze 2016 / Walczmy z dymiącymi kominami
  Głos Szkolny: Celtyckie pląsy, czyli Haloween na wesoło / Bezpieczeństwo na plus / Pan Kasdepke opowiada / "SAS" na ścieżkach pamięci / Taką Cię kocham moja Polsko / "Do krainy wiedzy drzwi wam otwieramy" - uroczystość pasowania na ucznia klasy I / Wycieczka integracyjna Mirów - Bobolice / Poznajemy pracę policjanta / Bajkowy świat filmu / W przeddzień święta zmarłych
 • Głos Gminy Psary październik 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa węzła komunikacyjnego na DK86 / Boisko wielofunkcyjne w Dąbiu gotowe / Ruszyła budowa chodników przy drogach powiatowych / Trwają prace na boisku Iskry Psary / Powstaje projekt budowlany przebudowy DW913 / Spotkania dotyczące koncepcji rozwiązania problemu ścieków na terenie gminy / Krótsza droga do szkoły i przedszkola w Sarnowie / System monitoringu rozbudowany / Nowy parkiet w sali GOKu w Gródkowie / Inspirujące malowidła sportowe Otoczenie Orła Dąbie pięknieje / Zmiana terminu składania wniosków na eko-dotacje / Nowe i stare kosze na śmieci / Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Psary / Stypendia Wójta Gminy Psary 2015 rozdane / Zaplanowano podział środków Funduszu Sołeckiego 2016 / Termomodernizacja się opłaca – wywiad z laureatami konkursu ISOVER / Zakończyliśmy akcję DOM ENERGOOSZCZĘDNY / Dzień Edukacji Narodowej w gminie Psary 2015 / Uniwersytet Trzeciego Wieku – rok akademicki rozpoczęty / Jubileusz 90-lecia OSP Psary / OSP Goląsza-Brzękowice obchodziła jubileusz 80-lecia / "Duże Litery" w psarskich bibliotekach / Grand Kanion w psarskiej bibliotece / Bogata oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie / Święto Pieczonego Ziemniaka w przedszkolu w Sarnowie / Cztery „złote minuty” w wykonaniu przedszkolaków / Przedstawienie teatralne Calineczka dla przedszkolaków w Sarnowie / O kampanii „Niećpam" z pełnomocnikiem ds. uzależnień / Wspomnienie o Ireneuszu Wikarku / Przygotowania do "Barbórki" w Stowarzyszeniu / Podsumowanie III edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika
  Głos Szkolny: Bezpieczne dziecko w bezpiecznym świecie / Warsztaty językowe na Malcie / Święto drzewa w Dąbiu / Misja przyroda / Top model - zostań modelem / Wszystko zaczyna się od osikowego wiórka / Leśna spartakiada / Europejski Dzień Języków / W podziękowaniu dla nauczycieli / W odwiedzinach u "Duszka Śmieciuszka"
 • Głos Gminy Psary wrzesień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nawet 52 000 zł dotacji dla mieszkańca na termorenowację domu / Zmiana planu miejscowego pod budowę magazynów LIDLa / Gmina finansuje budowę chodników przy drogach powiatowych / Wyremontowano ul. Zieloną w Malinowicach i łącznik drogowy w Górze Siewierskiej / Odebranie murawy na stadionie w Preczowie / Opracowywane są projekty budowy i przebudowy 4 budynków publicznych / Powstają nowe projekty budowlane gminnych dróg / Powstaną projekty budowlane nowej sieci oświetleniowej / Inwestycje i zmiany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej / Koncepcja rozwiązania problemu ścieków sanitarnych w gminie / Gmina Psary dofinansowała zakup radiowozu dla Policji / Wyremontowany wóz strażacki w OSP Goląsza –Brzękowice / Zasady parkowania na chodnikach / Galeria sportowców w sarnowskiej szkole / Dzieci budowały swój energooszczędny dom / Rodzinny piknik zdrowotny w Preczowie / Quiz terenowy „Na tropie historii i przyrody” / Święto chleba w Sarnowie / Turniej sołtysów powiatu będzińskiego / Święto pieczonego ziemniaka / Obchody jubileuszu 65-lecia jednostki OSP Preczów / O sytuacji i zmianach w OSP z gen. Zbigniewem Meresem / Gminne Dożynki 2015 / Nowe zajęcia dla dorosłych w GOKu / Koncert laureatów I Przeglądu Piosenki Religijnej w Gródkowie / Wręczono puchary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Udany rok dla sportowców z gminy Psary
  Głos Szkolny: Czytające przedszkole / „Lalka” w SP Dąbie / Wspomnienia z zielonej szkoły / Uczymy ładu i porządku / Jesienne integracje / Teatr w szkole / Żegnaj lato na rok… / Drugie śniadanie w Dąbiu / Gimnazjaliście w węgierskiej Varpalocie
 • Głos Gminy Psary lipiec - sierpień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Dokumentacja budowlana sali w Strzyżowicach gotowa / Zrząd dróg wojewódzkich ogłosił przetarg na projekt przebudowy DW 913 / Postępy w budowie ulicy Szkolnej w Preczowie / Ruszył remont ul. Zielonej w Malinowicach / Rozbudowano parking przy Urzędzie Gminy / Generalne remonty sal gimnastycznych w Sarnowie i w Psarach / Szkoła w Sarnowie przeszła gruntowny remont wewnętrzny / Prace uzupełniające przy chodnikach w Psarach / Jest ogrodzenie wokół placu w Brzękowicach Dolnych / Powstaje nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dąbiu / Będzie nowy parkiet w sali bankietowej GOK w Gródkowie / Ucznowie z gminy Psary pod lepszą opieką medyczną / Rozdysponowano pierwszą transzę pomocy żywnościowej / Psary na interdyscyplinarnym spotkaniu na Węgrzech / X Sesja Rady Gminy Psary / Konkurs Isover dla mieszkańców gminy Psary rozstrzygnięty / Prezentacje i filmy o energooszczędnym budownictwie / Poradnik o energooszczędnym budownictwie / Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców / Regulamin korzystania z pojemników na zmieszane odpady komunalne / Czarna Przemsza w finale konkursu "rzeka roku" / Magiczne zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego / Będą mistrzami kodowania / E - booki w psarskich bibliotekach / W Malinowicach odbył się festyn rodzinny / Zakończenie Uniwerstytetu Trzeciego Wieku / Biblioteka w Psarach gościła Artura Barcisia / Festyn w Golaszy Górnej / Półkolonie w gminie Psary / Nie tylko wakacyjne wędrówki / Kolarski maraton w gminie Psary dotarł na metę / Rozmowa z trenerem "złotek" z OSP Goląsza - Brzękowice / Powstaje pierwsza w Zagłębiu drużyna AMP Futbolu / Zaproszenie na Dożynki Gminne
 • Głos Gminy Psary czerwiec 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Miejsca do aktywnego wypoczynku w Preczowie gotowe! / Powstała nowa przestrzeń publiczna w Malinowicach / Modernizacja bazy sportowej w trzech szkołach / 131 komputerów przekazanych do szkół i rodzin / Remonty dróg w Malinowicach i Górze Siewierskiej / Jednogłośne absolutorium dla Wójta / Zakończyliśmy dwa duże projekty edukacyjne / Mamy nową Młodzieżową Radę Gminy Psary / Jak zachować się podczas burz, nawałnic, huraganów? / Opłaty na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach / Pokazy energooszczędnego budownictwa w Dabiu / Nasi posłowie w Sejmie Dzieci i Młodzieży / Podsumowaliśmy rok szkolny 2014/2015 / Festiwal pieśni zalotnych za nami / Niezwykłe spotkanie autorskie i nowa książka Bolesława Ciepieli / Przedszkolaki Europejczykami / Akademia Zdrowego Przedszkolaka / Sukces gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2015 / Patronat Wójta nad gimnazjalną drużyną koszykarek / Piłkarskie sukcesy naszych gimnazjalistek / Gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 2015 / Powitaliśmy naszą złotą Angelikę / Zaproszenie do uczestnictwa w Uniwersytecie Dziecięcym w Psarach / Zapisy do drużyny Amputee Football (AMPFutbol) / Zaproszenie na Festyn Rodzinny / Oferta zajęć wakacyjnych w gminnych placówkach kulturalno-sportowych
  Głos Szkolny: Piknikowa zabawa na sto dwa! / Ekologiczna akcja performance w Strzyżowicach / Pasja całym życiem... / Dzień dziecka w Strzyżowicach / Z wizytą w redakcji / Poznajemy Albanię / Dzień Dziecka w SP w Gródkowie / Matematyczno-informatyczne sukcesy klasy 3A / Wyróżnienie w konkursie matematycznym
 • Głos Gminy Psary maj 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku w Goląszy Górnej / Kolektory słoneczne w Strzyżowicach już działają / Wykonano remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach / Mamy mobilną scenę z unijnego projektu / Dni otwarte funduszy unijnych w Gminie Psary / VIII Sesja Rady Gminy Psary / Podsumowanie ankiet w sprawie odpadów komunalnych / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Policja ostrzega: Nie ułatwiaj życia złodziejowi! / Inwentaryzacja wyrobów posiadających azbest / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VII-XII 2015 / O pióro Wójta Gminy Psary / Uczniowie z wizytą u Wójta / Gmina Psary wspiera AMP Futbol / Psarski kinomaniak / Gminne święto Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na spotkanie z Arturem Barcisiem / Dzień dziecka w Gminie Psary / XII Wyścig Kolarski w Gminie Psary za nami / Kolejne medale dla naszej szablistki / Marsz po zdrowie / Sport zamiast uzależnień / Wywiad ze Zbyszkiem Stanikiem - inicjatorem wyścigu kolarskiego / Chcesz ocieplić swój dom? Weź udział w konkursie ISOVER! / Poznaj "Dom energooszczędny" / Zaproszenie na konferencję i targi "Dom energooszczędny"
  Głos Szkolny: Wycieczka do Warszawy / Julia Polak w projekcie Start Now / Młodsi wybierają - starsi czytają / Najlepsi z najlepszych / Sukces "młodych lingwistów" / Michał Kamiński po hiszpańskim treningu / Dziennik Zachodni otwiera się na gimnazjalistów / Wiwat maj, trzeci maj / Zielony dzień w przedszkolu
 • Głos Gminy Psary kwiecień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa ulicy Szkolnej w Preczowie / Pierwsze pożytki z obecności firmy Lidl w gminie = 3 mln renty planistycznej / Powstanie gminny żłobek / Gmina kupuje 131 nowych zestawów komputerowych / Wiosenne remonty w remizach i ośrodkach kultury / Trwa budowa wodociągu na Kasztanowej w Psarach / Powstaje nowa przestrzeń publiczna w Malinowicach / Dotacje dla 3 nowych inwestycji sportowych / Wyposażenie sportowe do Preczowa i Psar / Psarska administracja szybsza i bardziej mobilna / Zajęcia komputerowe w kolejnych miejscowościach / "Kompleksowa termomodernizacja domu z Isover". Konkurs dla mieszkańców gminy Psary / Przypominamy o numerach na budynkach ! / Ankieta dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sprawie odbioru odpadów komunalnych / Mamy laureatów Powiatowego Konkursu Języków Obcych / Klub SAS promuje edukację muzyczną / Przegląd małych form tearlanych - Melpomena 2015 / Spotkania z Krzysztofem Petkiem / Twórcze święto niepełnosprawnych / Lirycznie i barokowo / Młodzi muzycy w Preczowie / Dzieci na tropie psychologii i kulturoznawstwa / Majowe atrakcje w bibliotekach / Mistrzostwa gminy Psary w tenisie stołowym 2015 / Szlakiem kopalń węgla w Gródkowie, Malinowicach i Sarnowie / Zapraszamy na obchody jubileuszu 790 - lecia parafii pw. Wszystkich Świętych w Siemoni / Zapraszamy do wzięcia udziału w programie profilaktyczno - edukacyjno - sportowm Żyj marzeniami a nie uzależnieniami / Aleksandra Warchoł i jej biżuteryjna pasja / Zaproszenie na XII Kolarskie Mistrzostwa w gminie Psary 17 maja 2015
  Głos Szkolny: Powitanie wiosny / Gminny konkurs plastyczny / Obietnica zuchowa / W Belwederze / Dzień Kobiet / Szkolny Dzień Teatru / Spotkanie z Emilią Nowak / Dzień otwarty - Dzień projektu edukacyjnego / Billy Elliot / Powtórna wizyta
 • Głos Gminy Psary marzec 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstają strefy wypoczynku dla mieszkańców / Powstanie nowy chodnik w Sarnowie / W strzyżowickim przedszkolu powstaje instalacja solarna / Nowa tablica multimedialna w sarnowskim przedszkolu / Doposażenie świetlic wiejskich za poand 32 tys. zł / Strażacy z OSP Góra Siewierska mają nowy warsztat / II edycja projektu "Dziecięca Matematyka" / Zasady przyłączania do nowej sieci wodociągowej / Znamy datę tegorocznego wyścigu kolarskiego / Podsumowanie ankiet o odnawialnych źródłach energii / Z prac Rady Gminy / Informacje podatkowe z Urzędu Skarbowego w Będzinie / Pomóż Wiktorii w walce o zdrowie / Mamy dofinansowanie na zielone szkoły dla gimnazjum / Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej / Sarnowskie zajęcia o zdrowiu / 300 balonów poleciało w niebo na rozpoczęcie wiosny / XI spotkanie „W świecie mitów” / O bezpieczeństwie z gimnazjalistami w Psarach / Gminny mistrz recytacji / Dzieci w świecie pieniędzy / Pozyskiwanie energii słonecznej - fotowoltaika / Nie wypalaj traw – to nielegalne i niebezpieczne! / Święto Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie / Latynoamerykańskie rytmy w Sarnowie / Zrozumieć muzykę współczesną / Brązowy medal Moniki Szczęsnej w Mistrzostwach Europy / Dwa złote medale Angeliki Wątor na Mistrzostwach Polski
  Głos Szkolny: Szóstoklasisto, dołącz do nas! / Już wkrótce rekrutacja dla kandydatów do klas I / Pomożemy rozwinąć Twoje pasje i zdolności, wspomożemy Twój indywidualny rozwój / Osiągamy sukcesy / Łączymy przyjemne z pożytecznym / My wybraliśmy gimnazjum w Psarach!
 • Głos Gminy Psary luty 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozbudowano stację uzdatniania wody w Malinowicach / Ruszyły prace na boisku Błyskawicy Preczów /Postępy przy rozbudowie szatni w Górze Siewierskiej / Projektujemy na potęgę / Głos Gminy Psary odtąd w kolorze / Podsumowanie realizacji budżetu za 2014 rok / Wyjątkowe szkolenie w Akademii Obrony Narodowej / ZHP wyróżnił wójta / Z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw / Sportowy wolontariat Klaudii Dzierżanowskiej / Rozlicz PIT-a przez Internet / Ofirauj 1% podatku / Wspomnienie o Władysławie Kotule / Odnawialne źródła energii w naszych domach / Korzystne zmiany prawne w energii odnawialnej / V sesja Rady Gminy / Zadowoleni z ferii zimowych / Moja wieś w złotym piórze / Zapusty czyli pożegnanie karnawału / Oferta wyjazdów na wydarzenia kulturalne / Zajęcia jogi i języka angielskiego dla seniorów / Związek Zagłębiowski nagrodził Bolesława Ciepielę / Angelika Wątor walczy o igrzyska w RIO / Koncert muzyki dawnej / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Koncert muzyki latynoamerykańskiej
  Głos Szkolny: Święto Babci i Dziadka w Dąbiu / Najpiękniejsze szopki znowu w Strzyżowicach / Uczniowie z Gródkowa mistrzami powiatu / Konkurs kolęd i pastorałek / Lekcje chińskiego po angielsku / Czas na bal / Chłopak na medal
 • Głos Gminy Psary styczeń 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budżet gminy na 2015 rok przyjęty jednogłośnie / Wyniki przetargów na inwestycje sportowe w Preczowie / W Goląszy Górnej rozpoczęto zagospodarowywanie placu / Powstają nowe projekty budowlane dróg / Noworoczne spotkanie samorzadowe 2015 / Wybraliśmy nowych sołtysów i rady sołeckie / Rozstrzygnięto konkurs "Tu mieszkam, tu płace podatek dochodowy" / Oferta wyjazdów kulturalnych / Nie ułatwiaj życia złodziejowi ! / Szlachetna paczka w wykonaniu uczniów z Sarnowa / Jedyny taki kalendarz / Kolorowy projekt UNICEF-u w strzyżowickiej szkole / Szlakiem kopalń w gminie Psary / Kolędowali z Trzema Królami / Szlachetna drużyna z Dąbia / Debiut w piłkarskim turnieju "Ożarowice Cup" / Innowacyjne treningi zimowe "Orlików" / Ofera ferii zimowych w gminie Psary / Podsumowanie 2014 roku w obiektywie / Gminny finał 23. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  Głos Szkolny:
  Mikołajki na wesoło / Być dla innych to być naprawdę / Byliśmy grzeczni / Moja piękna Ojczyzna - Polska / Radio - teatr wyobraźni / Delikatność w cenie / Zmagania z językiem polskim / Kultywujemy tradycje górnicze naszego regionu

Wydania z 2014 roku

 • Głos Gminy Psary grudzień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej zakończona / Sala bankietowa w Dąbiu gotowa / Koniec II etapu prac na ul. Belnej w Strzyżowicach / Będą nowe place publiczne w Goląszy i Malinowicach / Znakowanie tras rowerowych zakończone / Radni wybrali przewodniczącego i członków komisji / Nowe pomoce dydaktyczne za ponad 61 000 zł / Powstanie nowa murawa w Preczowie / Mieszkańcy wsparli potrzebujących świątecznymi paczkami /Budowa nowego bloku gazowo - parowego przez Tauron / Barbórka w gminie Psary / O włamaniach w gminie Psary z dzielnicowym / Uwaga na nową metodę oszustw na wnuczka / Monograficzna podróż biblioteczna po regionie / Przedszkolaki w Leśnej Izbie Edukacyjnej / Uwaga na dzikie lodowiska / Zagraniczna młodzież z edukacyjną wizytą w Psarach/ Elvis Presley w Psarach / Mikołaj zawitał do gminy Psary / Uroczyste pasowanie na przedszkolaka /XIII Zagłębiowskie Górnicze spotkanie - "Po latach pracy" / Wspomnienie o tych, którzy odeszli / Jak ubiegać się o modal za długoletnie pożycie małżeńskie / Jeśli nie masz stojaka do segregacji odpadów... / XI edycja Gminnego konkursu Wielcy Polacy /Zaproszenie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w gminie Psary
  Głos Szkolny:
  Ogólnopolski dzień praw dziecka w Gródkowie/ Projekt edukacyjny w Strzyżowicach / Projekt edukacyjny w Strzyżowicach / Światowy dzień pluszowego misia w Dąbiu / Pozwólcie dzieciom marzyć / W świecie warzyw - zajęcia otwarte w Dąbiu / 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości / Śniadanie daje moc / Europa, ekologia, tatry i my
 • Głos Gminy Psary listopad 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wybraliśmy wójta oraz Radę Gminy / Zachęcamy do sportu przez sztukę / Ulica Kościuszki prawie gotowa / Nowe nawierzchnie na dwóch strzyżowickich ulicach / Podłączanie budynków mieszkalnych do nowego wodociągu / Powstała sieć monitoringu w gminie Psary / Powstaje chdonik przy drodze powiatowej w Goląszy Górnej / Wszystkie oprawy oświetleniowe w gminie są już nowe / Innowacyjna matematyka dla przedszkolaków / Karta dużej rodziny obowiązuje / Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015 / Przyznano stypendia wójta gminy Psary / Gmina Psary w reklamie internetowej telewizji TVN /Oficjalne otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach / Obchody Święta Niepodległości w gminie Psary / Pomysł na siebie - zawód fryzjer / Koncertowy weekend w gminie Psary / Policja szkoliła dzieci w Sarnowie / Weź udział w lokalnej zbiórce żywności / To już 12 lat będzińskiego oddziału SAP / Kolejne wyróżnienia dla Bolesława Ciepieli /  Tropem Kolberga w Zagłębiu Dąbrowskim/ Dominika Szafraniec i jej "Chata Jogi" / KS Orliki zwycięzcami Ligii Orlika / W Święto Niepodległości walczyli o Puchar Wójta / Półmetek debiutanckiego sezonu drużyn APN za nami! / Gmina Psary z lotu ptaka / Złote godny w gminie Psary
  Głos Szkolny:
  Podziękowanie za edukację / Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Gródkowie/ Wycieczka do Krasiejowa / Halloweenowa zabawa u przedszkolaków / Na szlaku / Grzegorz Kasdepke w Strzyżowicach /Biliśmy rekord w resuscytacji / Znam swoje korzenie / Dyniowe lampiony rozświetliły Strzyżowice / Sport to wola walki i szlachetna rywalizacja
 • Głos Gminy Psary październik 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Kompleks sportowy w Sarnowie już otwarty! / Zakończono remont sali bankietowej w Psarach / Plac zabaw w Goląszy Dolnej gotowy / Blisko 640 tys. zł unijej dotacji na plac przy remizie w Preczowie / Kolejny 1,1 mln złotych unijnej dotacji na wymianę wodociagu / Ogłoszono przetarg na budowę ul. Szkolnej w Preczowie / Koncepcja przebudowy DW 913 prawie gotowa / Powstaje chodnik przy drodze powiatowej w Goląszy Górnej / Nowe wyposażenie dla świetlic wiejskich za blisko 120 tys. zł / Dług gminy mniejszy a nadwyżka operacyjna / Rok działanoa nowego systemu gospodarowania odpadami / Czekamy na centrum logistyczne w Sarnowie / Na co będzie przeznaczony przyszłoroczny budżet sołecki? / Rusza Uniwerystet Dziecięcy i Uniwersytet III Wieku / Nowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury / Piknik rodzinny i VI Dzień Pieczonego Ziemniaka / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka / Sprzątanie świata w Sarnowie/ Festiwal Królowej Anielskiej Śpiewajmy / Akademia Aquafresh z rekordem Guinnessa / W Psarskich Bibliotekach uczą seniorów obsługi komputera / Jednomandatowe okręgi wyborcze w Psarach, Sarnowie i Strzyżowicach / Z Adamem Adamczykiem rozmawiamy o młodych piłkarzach / Piłkarski Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Psary / Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Psary / Wójt Gminy Psary w debacie magazynu "Murator"
  Głos Szkolny:
  Dzień chłopca w ZSP nr I w Strzyżowicach / Święto Pieczonego Ziemniaka w Dąbiu / Młodzi tropiciele / Po co uczyć się angielskiego? / Olimpiada osób niepełnosprawnych 2014 / Świat oczami fizyka / Czas na jezienne wycieczki! / Wizyta partnerów rosyjskich w psarskim gimnazjum
 • Głos Gminy Psary wrzesień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Lidl wybuduje duże centrum dystrybucyjne / Gimnastyka w Strzyżowicach na wyremontowanej sali / Pętla autobusowa w Malinowicach gotowa / Kontynuacja gminnego odcinka ul. Belnej w Strzyżowicach / Nowe przyobiektowe oczyszczalnie ścieków w Gródkowie i Psarach / Trwa rozbudowa szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej / Boisko i szatnia Iskry Psary po generalnym remoncie / Nowa posadzka przemysłowa w garażu OSP Góra Siewierska / Wakacyjne remonty szkół w gminie Psary / Wójt Gminy Psary odznaczony przez Ministra Sportu / 20 000 zł dla świetlic w Strzyżowicach i Górze Siewierskiej / Psary wsparły zakup radiowozu dla wojkowickiej policji / Film promujący gminne działki budowlane gotowy do emisji / Konsultacje społeczne w Górze Siewierskiej / Rusza 2. edycja konkursu „Kibicuj z klasą” / Odblaski obowiązkowe dla pieszych / Westernowe zakończenie wakacji / Debiut drużyn APN Psary w rozgrywkach ligowych / Wakacje na sportowo – podsumowanie programu / Igor i Monika - artystyczny duet z gminy Psary / Wyjazd integracyjny do Będzina / Szlakiem zapomnianych kopalń na terenie ziemi psarskiej / Nowa organizacja ruchu na psarskich drogach / Gminne Dożynki 2014
  Głos Szkolny: Wspominamy letnie przygody / Witaj szkoło / Wakacje, wakacje... znów będą wakacje / Sukces szkoły w Strzyżowicach w konkursie SKO / Nasza niezwykła, wakacyjna przygoda / Nowy rok szkolny w gimnazjum rozpoczęty / Czytamy!
 • Głos Gminy Psary lipiec - sierpień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Psary awansowały o 600 miejsc w rankingu zamożności gmin / OSP Preczów ma nowy parking i wyremontowany garaż / Wyremontowana biblioteka w Psarach / Ruszyły prace w salach bankietowych w Psarach i Dąbiu / Nowa nawierzchnia na sali gimnastycznej w Strzyżowicach / Wymiana wodociągu w Psarach i Malinowicach na pólmetku / W Malinowicach powstaje pętla autobusowa / Aż 5 gminnych dróg w budowie w 2014 / Prace budowlane na stadionach w Psarach, Górze Siewierskiej i Strzyżowicach / Gmina Psary w reklamie "Lokalnej Grupy Działania" / Słupy energetyczne przy ul. Granicznej w Psarach przesunięte / Konsultacje społeczne - Zagłębiowski Park Linearny / Nasi szóstoklasiści najlepsi w całym powiecie / Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji śmieci / System doskonalenia i wspomagania szkół w działaniu / II Runda amatorskiej ligi Orlika / Lato pełne inwestycji / Gminna akademia piłki nożnej trenowała na wyjeździe / To naprawdę niesamowite miejsce / Jak mądrze zmienić sprzedawcę prądu i gazu? / Od września ruszą nowe zajęcia organizowane przez GOK / Sposób na udane wakacje w gminie / Sukcesy gminnych zespołów śpiewaczych / Pierwszy rok akademii dla każdego za nami / W Gródkowie popisywali się młodzi muzycy/ Święto Pieczonego Ziemniaka zaproszenie/ Odkryj skrywany w Dąbiu sekret / III Piknik Patriotyczny / Zaproszenie na Dożynki.
 • Głos Gminy Psary czerwiec 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Intensywne prace budowlane na gminnych drogach / Przystępujemy do kolejnej wymiany wodociągu / Zakończono budowę PSZOK w Dąbiu / Zakupiono wyremontowany wóz strażacki do OSP Dąbie / Renowacja murawy na boisku w Psarach / Wakacyjne remonty sal gimnastycznych / Zdecydujmy razem o (Zielonym) Zagłębiu / Jednogłośne absolutorium dla Wójta / Działalność biblioteki oceniona pozytywnie / Powstaje nowy film reklamowy o Gminie Psary / Dłuższy termin konkursu dla nowych mieszkańców gminy / Karta dużej rodziny już obowiązuje / VII Gminny Konkurs Wiedzy o UE / Wysiłek piłkarskich żaków nagrodzony / Bezpieczny przedszkolak po raz dziesiąty / Wycieczka do dream parku / Zajęcia otwarte w oddziale przedszkolnym w Gródkowie / Sukces zespołu "Nasz Gródków" / Powitanie lata w szkole podstawowej w Strzyżowicach / Nowa publikacja - "Wspomnienia przy świecach" / Maria Czubaszek na spotkaniu z mieszkańcami gminy Psary / Przedszkolny Dzień Dziecka w Strzyżowicach / Święto rodzinne "Mama, tata i ja" / Świętojański festiwal za nami / Akcja lato w gminie Psary / Stop dla nielegalnego poboru energii / Gminne zakończenie roku szkolnego / Strażacki Dzień Dziecka w Preczowie.
  Głos Szkolny: Leśna przygoda przedszkolaków / Samorząd uczniowski w szkole w Dąbiu / Bajkowy dzień dziecka w Gródkowie / Obchody dnia dziecka w Strzyżowicach / Cia(ł)o, cia(ło) Italia! / Świętokrzyskie challenge / Zlot szkół imienia Alfreda Szklarskiego / Teatr Show - tajniki realizacji filmowej.
 • Głos Gminy Psary maj 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Publiczne punkty dostępu do Internetu już otwarte / Termomodernizacja ośrodka kultury w Dąbiu zakończona / Powstanie nowy plac zabaw i siłownia w Goląszy Dolnej / Postepy na budowie kompleksu sportowego w Sarnowie / Nowe drogi, miejsca parkingowe i chodniki z kostki brukowej / Ruszyły przetargi na realizację dwóch projektów unijnych / III miejsce Gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / O gminie Psary na ogólnopolskiej konferencji / Rusza wymiana wszystkich opraw oświetlenia ulicznego / Nowy projekt wymian międzynarodowych w Gimnazjum w Psarach / Nowe wyposażenie do gminnych świetlic za unijne pieniądze / Harnomogram odbioru śmieci na okres lipiec-grudzień 2014 / Wybory do Parlamentu Europejksiego / Uważajmy na toksyczny Barszcz Sosnowskiego / Matematyk roku 2014 / Stomatolog w przedszkolu w Sarnowie / Młodzież pamięta o Papieżu... / Koncert chóru Zorza na 45 - lecie Gminnej Biblioteki Publicznej / Dary rodziców dla strzyżowickich przedszkolaków / X Gala Taneczna w Tąpkowicach / Festyn rodzinny w Sarnowie / Joga, czyli narzekanie nie ma sensu / Gminna akcja Polska Biega / Ocalić od zapomnienia / Małyszomania na otwarcie obiektów sportowych przy OPS / Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary 2014 / Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w gminie Psary.
  Głos Szkolny: Porcja pozytywnej energii / IV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej / Poznajemy Ojcowiznę / Wizyta / W urzędzie wojewódzkim / Witajcie w moim świecie muzyki i historii / Herbtaka z pisarzem / Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej / U wrocławskich krasnali / Oszczędność gimnazjalistów / Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych w bawialni.
 • Głos Gminy Psary kwiecień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Blisko 50 unijnych projektów Gminy Psary na 10 lat Polski w UE / Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach / Wszystkie szkoły w gminie Psary dostaną nowe pracownie komputerowe za unijne pieniądze / Zakończono remont sali w Brzękowicach Górnych / Ruszyły prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / Święto Konstytucji 3 Maja 2014 / Nowe pomoce naukowe dla uczniów psarskich szkół / Bezinteresowna służba / Media o projektach unijnych gminy Psary / Politechnika Śląska zainteresowana wieżą widokową w Górze Siewierskiej / Wyścig Kolarski w tym roku tylko dla dzieci i młodzieży / GOK zakończył realizację trzech unijnych projektów / Spotkanie z ratownikami medycznymi w szkole w Sarnowie / Wycieczka edukacyjna do kopalni węgla kamiennego / Jak uczniowie z Dąbia pożegnali zimę / Happening żonkilowy w Dąbiu / W Strzyżowicach zmieniali nawyki na proekologiczne / Przedszkolaki z Sarnowa są za pan brat z komputerami / Koncert pasyjny w wykonaniu chóru CANTABILE / Nowa pracownia plastyczna w GOK / Uczniowie debatowali na temat aktywnej demokracji / Na majówce w Dąbiu królował styl country / Dbajmy o miejsca, z których wspólnie korzystamy / Juniorzy Orła Dąbie mają na koncie kolejne zwycięstwo / Zwiedzanie miejsc po kopalniach i szybach górniczych / Wspomnienie o Karinie Ciepieli
 • Głos Gminy Psary marzec 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: 7 odcinków gminnych dróg do kompleksowego remontu w 2014r. / Rozstrzygnięto przetarg na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów / Pięć projektów z gminy Psary wybranych do dofinansowania z PROW / Ostatnie przygotowania do przeprowadzenia modernizacji oświetlenia w gminie / Wykaż na swoim Picie miejsce zamieszkania w gminie Psary i wygraj atrakcyjne nagrody! / Postępy w pracach przy budowie boiska za szkołą w Sarnowie / Nowy tabor autobusowy w gminie Psary / Bocian z Malinowic dostał nowy dom/ W Strzyżowicach realizują projekt e - Twinning / Walczyli o pióro Wójta w konkursie ortograficznym / Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Obietnica Zuchowa zobowiązuje / X spotkanie "W świecie mitów" w Dąbiu / Młodzi Dziennikarze na start / O czym marzą małe kobietki / Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego / Przedszkolaki z Gródkowa w teatrze / Bajeczny konkurs "Snuj się, snuj bajeczko" / Dzień Otwarty oraz Dzień Projektu Edukacyjnego w psarskim Gimnazjum / Muzycznym parostatkiem... do Odessy/ Skrzypce - muzyczna pasja Magdy Szastak / IV Turniej Tenisa Stołowego / V zawody balonowe w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
 • Głos Gminy Psary luty 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Szansa na duże unijne wsparcie w latach 2014-2020 / Będzie unijna pomoc na działania proekologiczne mieszkańców / Rozpoczynamy budowę systemu monitoringu / Bezpłatny zestaw komputerowy dla przedszkola w Strzyżowicach / Podsumowanie pracy samorządu gminnego w 2013 r. / Pół roku z nowym systemem gospodarowania odpadami Udrożniono rowy odwadniające w Dąbiu Chrobakowym / Otwarto plac zabaw przy ul. Kamiennej w Psarach / SP w Dąbiu wspiera rodziców w wychowaniu / Ruszyła druga edycja konkursu "Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy" / Wyniki analizy wody z psarskiego "Prodła" / "Strzyżowiczanie" laureatami nagrody Starosty Będzińskiego / Dzień Kobiet w GOK / Zapusty 2014 / Gminne eliminacje do konkursu "Młodzież zapobiega pożarom" / X spotkanie "W świecie mitów" / Konkurs matematyczno-informatyczny "Mini Tor Przeszkód" / Mellerowie opowiadali o Gruzji / Halowy Turniej Orlików w Łazach / Myślą o encyklopedii Góry Siewierskiej / Warsztaty chemiczne w sarnowskiej grupie tygrysków / Walentynki w ZSP w Sarnowie / Z wizytą w Gminnej Akademii Piłki Nożnej / Koncert finałowy "Talentów z gminy Psary" / Karnawałowy koncert zespołu "Folky Band" / Rozlicz PITa przez Internet / Nie wypalaj traw / Wojciech Łata opowiada nam o swojej fotograficznej pasji / Przekaż swój 1% podatku potrzebującym z naszej gminy
 • Głos Gminy Psary styczeń 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  W numerze m.in.: Zakończyła się rozbudowa biblioteki w Psarach / Nowe oblicze sali w remizie w Brzękowicach Górnych / Przeprowadzono prace remontowe w psarskim gimnazjum / Zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu "Szkoła marzeń" / Debiut Talentów z gminy Psary / Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014.

Wydania z 2013 roku

Wydania z 2012 roku

Wydania z 2011 roku

Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści:Trwają intensywne prace przy budowie sieci wodociągowej / Przy ośrodku zdrowia w Psarach powstało oświetlenie uliczne LED / Rozpoczęto prace przy budowie ul. Zielonej w Preczowie / Teren przy stadionie sportowym w Sarnowie wkrótce zostanie utwardzony / Pracowita wiosna w ZGK / Biblioteka to nie tylko książki. To głównie ludzie / Przyznano wyróżnienia w plebiscycie Hipokrates 2017 / W Metropolii dzieci i młodzież do 16 roku życia jeżdżą za darmo / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Ekologicznie i nowocześnie. Pierwsze 10 miesięcy centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Pożary traw / W Szkole Podstawowej w Sarnowie powstanie „Zielona Pracownia” / 18+VAT na Ziemi Kłodzkiej / Wyłoniliśmy gminnych szach-mistrzów / Turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty! / Niedziela palmowa seniorów / Młodzi pianiści zadebiutowali w Gródkowie / Dla siebie i dla innych / Wieczór z Harasimowiczem i historią / Koncert patriotyczny w Ośrodku Kultury w Sarnowie / Polski żywioł Romana Pankiewicza / Patriotycznie w bibliotece / 3 sekundy do setki. Motocyklowa pasja bez prawa jazdy / Zaproszenie na Majówkę z Zumbą / Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na Gminny Dzień Strażaka / Zaproszenie na Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary

 

Głos Szkolny: Gminny konkurs plastyczny „Zwiastuny Wiosny” / Nietypowa lekcja w towarzystwie psiaków / XIV Szkolne Spotkania z Melpomeną / Spotkanie naukowe / Sukcesy tenisa stołowego szkoły w Sarnowie / Targi edukacyjne / Wieczór rodzinny / Magiczny świat baśni

21 maj 2018

„Rodzina 500 plus” to świadczenie wychowawcze, które przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu na dzieci do 18 roku życia. Program zakłada, że rodzice lub opiekunowie bez względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko, a rodziny w których dochód nie przekracza kwoty 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. W gminie Psary wypłatą świadczeń będzie się zajmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.

Gdzie i kiedy?

Wnioski będą przyjmowane od 01 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100 na parterze budynku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:00. Uprzejmie prosimy o składanie wniosków, zgodnie z harmonogramem, który został ułożony z podziałem na sołectwa. Dzięki temu, osoby składające dokumenty nie będą musiały stać w długich kolejkach. Szczegółowy harmonogram przyjmowania wniosków znajdą Państwo na stronie www.psary.pl . Ważne! Wypełniony i podpisany wniosek może być również przesłany pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Dokumenty można pobrać ze stron www.ops.psary.pl i www.psary.pl lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sugerowany harmonogram składania wniosków:

Ustalanie poziomu dochodu w przypadku jednego dziecka

Dochód ustala się w myśl przepisów o świadczeniach rodzinnych, a dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W pierwszym okresie, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego tj. 1 kwietnia 2016 r. - 30 września 2017 r., dochody stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko są przyjmowane za 2014 r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza się odpowiednio dokumenty o dochodach:
1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm. 5) każdego członka rodziny;
2. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3. W przypadku ustalania dochodu z gosp. rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Inne ważne dokumenty

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dotyczące danego wnioskodawcy i jego rodziny, na przykład:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Uwagi końcowe

Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów i nie dostarczy ich na wezwanie, a Ośrodek nie będzie w stanie samodzielnie ich pozyskać, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Ponadto w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie wychowawcze marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie świadczenia
2. Oświadczenie członków rodziny, prowadzących działalność gospodarczą
3. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
4. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa domowego

21 maj 2018

Podsumowanie pracy samorządu Gminy Psary:

21 maj 2018

Działki budowlane na sprzedaż

Poniżej prezentujemy ofertę dla każdego, kto szuka dobrego miejsca na swój dom. Jesteśmy pewni, że zielona Gmina Psary koło Dąbrowy Górniczej (powiat będziński, województwo śląskie) warta jest Państwa uwagi.

Osiedle Czerwony Kamień - Góra Siewierska Malinowice, ul. Słoneczna Gródków, ul. Zwyciestwa


Uzbrojone działki budowlane na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej, gmina Psary

gra siewierska 07052023

POWIERZCHNIA I CENA:

 • działki oznaczone kolorem zielonym/pomarańczowym: działki budowlane o powierzchni od 714 m2 do 947 m2, cena za działkę od 67 800 zł netto (83 394 zł brutto) do 90 000 zł netto (110 700 zł brutto);
 • działka oznaczona kolorem niebieskim: działka usługowa o powierzchni 3540 m2.

ADRES:

 • Góra Siewierska, Osiedle Czerwony Kamień - działki położone przy: ul. Kościuszki, ul. Wapiennej, ul. Diamentowej, ul. Bazaltowej, ul. Dolomitowej.

FORMA ZBYCIA:

 • ustny przetarg w drodze licytacji,

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

UZBROJENIE:

 • dostęp do nowo wybudowanej drogi publicznej, część działek podłączonych do sieci energetycznej i wodociągowej (dla pozostałych zostaną wykonane przyłącza na koszt gminy)

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM:

 • Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, tel. 32 29 44 931, fax 32 29 44 901, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

 


Działki budowlane na Osiedlu Malinowice II

malinowice 25102023

POWIERZCHNIA:

 • teren składa się z działek budowlanych o pow. od 796 m2 do 1844m2

ADRES:

 • Gmina Psary, Malinowice, ul. Słoneczna, teren położony naprzeciwko znanego osiedla domków jednorodzinnych „Malinowice”

FORMA ZBYCIA:

 • ustny przetarg w drodze licytacji.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

 • teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (gmina posiada 100% pokrycie powierzchni miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które jako wiodący kierunek rozwoju gminy wskazują budownictwo mieszkaniowe)

UZBROJENIE:

 • dostęp do drogi powiatowej - ulicy Słonecznej.
 • możliwość podłączenia do podstawowych sieci: energetycznej, wodociągowej i gazowej.

OTOCZENIE:

 • w bliskim sąsiedztwie działki znajdują się obiekty użyteczności publicznej jak: ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, bank, oddział poczty, supermarket, apteka, centrum rekreacyjno-sportowe oraz park.
 • w promieniu 2 km zlokalizowane są: szkoła, dwa boiska wielofunkcyjne oraz kort tenisowy.

KOMUNIKACJA:

 • w sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe łączące gminę Psary z aglomeracją górnośląską
 • do skrzyżowania z DK 86 jest 1,8 km

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM:

 • Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, tel. 32 29 44 931, fax 32 29 44 901, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU I

 

 

 


Działka o powierzchni 13,5 ha przeznaczona pod usługi zlokalizowana w Gródkowie w gminie Psary, w okolicy skrzyżowania DK 86 i DW 913

POWIERZCHNIA I CENA:

 • powierzchnia działki 13,5240 ha
 • cena: 11 160 000 zł z VAT (8 593 200 zł netto)

ADRES:

 • Gródków, ul. Zwycięstwa, gmina Psary.

FORMA ZBYCIA:

 • przetarg

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

 • nieuciążliwa zabudowa usługowa, zabudowa usługowo-mieszkaniowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

UZBROJENIE:

 • teren posiada dostęp do sieci energetycznej, gazowej i wodociągowej

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM:

 • Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu, ul. 1 Maja 6, 42-068 Opole, tel. 77 40 00 935

Przedstawione mapy i zaznaczone na nich obiekty oraz granice działek mają charakter jedynie poglądowy!

21 maj 2018

Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz
z informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach.

Koordynatorami akcji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Psary są:

 • Pan Łukasz Krypciak – Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Zieleni i Usług Komunalnych – tel. w godz. pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach 32 360 16 70 wew. 24, 
 • oraz Pan Waldemar Gwiazda – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg, Zieleni i Usług Komunalnych
  –tel. w godz. pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach 32 360 16 70 wew. 24,

Telefon do dyspozytora (dostępny całodobowo) – 609 066 668.

Drogi gminne - zarządca:

Firmą odpowiedzialną za utrzymanie dróg gminnych w sezonie jesienno-zimowym 2017/2018 jest: „DROGREM” S.C. Łukasz Kyrcz, Teresa Kyrcz ul. Prusa 40/4, 41–902 Bytom.

Drogi powiatowe - zarządca:

Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku (PZD
w Będzinie z/s Rogoźnik), ul. Węgroda 59, tel.: 32 287–75–19, 32 287–78–72 oraz fax 32 287–78–85. Firma obsługująca prace na drogach powiatowych to: „DROGREM” S.C. z Bytomia.

Drogi krajowe i wojewódzkie - zarządcy:

Za drogę krajową nr 86 – na obszarze gminy Psary – odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Obwód Drogowy w Wojkowicach Kościelnych. Kontakt telefoniczny: 32 67–410–50 oraz Rejon w Zawierciu
pod nr tel.: 32 67–234–27. Droga będzie odśnieżana systemem patrolowym.

Za drogę wojewódzką nr 913 odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40–609 Katowice, wykonawcą prac akcji zima jest firma „LARIX” z Lublińca. Informacje i interwencje można kierować pod numer telefonu: 662 239 114 (24h).

 

Wykaz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich z podziałem na sołectwa:

Góra Siewierska

drogi gminne: ul. Kościuszki – odcinek od skrzyżowania ul. Szopena i ul. Leśnej w kierunku Brzękowic Wał;
ul.1–go Maja; ul. Ogrodowa; ul. Kochanowskiego; ul. Górna (wraz z łącznikiem do DP i równoległa do stadionu);
ul. Bursztynowa; ul. Miedziana; ul. Złota; ul. Kwarcowa; ul. Wapienna; ul. Granitowa
drogi powiatowe: ul. Kościuszki; ul. Leśna; ul. Szopena – do Brzękowic Górnych.

Dąbie

drogi gminne: Dąbie Chrobakowe; ul. Kościelna – odc. od skrzyżowania lustra do DP Dąbie Górne;
drogi powiatowe: ul. Pocztowa; ul. Dolna; ul. Kościelna; ul. Dąbie Górne droga do cmentarza.

Gródków

drogi gminne: ul. Kolejowa; ul. Poprzeczna; ul. Południowa; ul. Kwiatowa; ul. Spokojna; ul. Wschodnia; ul. Leśna – odc. w lesie (teren LP i PKP); ul. Dojazdowa;
drogi powiatowe: ul. Górna; ul. Grodziecka; ul. Leśna; ul. Pokoju.

Malinowice

drogi gminne: ul. Strumyczna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Jasna; ul. Ogrodowa; ul. Brzozowa; ul. Bory; ul. Bukowa;
ul. Belna (hektary); do posesji nr Belna 149; ul. Słoneczna
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska,

Psary

drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Kolejowa; ul. Górna; ul. Kamienna; ul. Boczna; ul. Łączna; ul. Leśna; ul. Wolności;
ul. Wspólna; ul. Kasztanowa; ul. Polna; ul. Reymonta; ul. Grabowa; ul. Malinowicka (do ZOZ); ul. Irysów; ul. Łąkowa;
ul. Akacjowa; ul. Gródkowska
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska, ul. Malinowicka,

Sarnów

drogi gminne: ul. Szkolna; ul. Podgórna (od str. wschodniej DK 86); ul. Podgórna (od strony zachodniej DK 86),
ul. Spacerowa; ul. Kamienna; ul. Jasna; ul. Stara; ul. Browarna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Gruntowa; ul. Poprzeczna; ul. Wąska; ul. Leśna; ul. Piaskowa; ul. Nowa; ul. Źródlana; ul. Środkowa; ul. Parkowa; ul. Główna (od skrzyżowania
z ul. Wiejską do Stacji Paliw); ul. Graniczna;
drogi powiatowe: ul. Główna; ul. Wiejska;

Strzyżowice

drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Boczna; ul. Szopena; ul. Ogrodowa; ul. Cicha; ul. Podwale I, II, III; ul. Szosowa (równoległa do ul. Szosowej DW–913 w kierunku ul. Podwale II); ul. Szosowa (na zachód od stacji Trafo); ul. Parkowa (na wschód od ul. Parkowej – DP); ul. Żwirowa; ul. Przygon
drogi powiatowe: ul. Parkowa; ul. Belna; ul. 1 Maja.

Preczów

drogi gminne: ul. Szkolna odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej; ul. Sosnowa; ul. Górna; ul. Brzeźna; ul. Zielona; ul. Jaworowa; ul. Wiejska (od ul. Sosnowej do ul. Górnej); ul. Miodowa; ul. Skowronków, Polna (Ratanice),
ul. Dębowa (przed przejazdem PKP, teren LP)
drogi powiatowe: ul. Wiejska; ul. Sosnowa od Wiejskiej do ul. Dębowej; ul. Dębowa; ul. Polna; ul. Szkolna odcinek od ul. Sosnowej S4718 do zjazdu na boisko klubu KS „Błyskawica” Preczów

Brzękowice

drogi gminne: Brzękowice Wał; Brzękowice Poddzwonek.

Pozostałe drogi niegminne

Ponadto drogami powiatowymi jest ciąg: Strzyżowice Biska – Brzękowice Dolne – Goląsza Dolna – Brzękowice Dolne – Dąbie oraz ciąg dróg Góra Siewierska – Brzękowice Górne – Goląsza Górna – Dąbie Górne.

Droga krajowa nr 86 na terenie gminy Psary biegnie przez sołectwo Sarnów (dotyczy również przejścia dla pieszych).

Droga wojewódzka nr 913 na terenie gminy Psary obejmuje: Gródków – ul. Zwycięstwa, Psary – ul. Zwycięstwa, Strzyżowice – ul. Szosowa, Góra Siewierska – ul. Szosowa.

21 maj 2018

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Psary

Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany przez firmę Remondis z Tarnowskich Gór, która od stycznia odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Psary. Harmonogram obejmuje okres od stycznia do grudnia 2018 r.

Wystawianie śmieci wcześniej

Uprzejmie prosimy mieszkańców gminy Psary o wystawianie przed posesję koszy na śmieci oraz worków z posegregowanymi opadami: jeden dzień przed terminowym odbiorem śmieci przez firmę Remondis lub przed godziną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów. Przypominamy, iż firma Remondis nie ma obowiązku odbioru koszy na śmieci oraz worków bezpośrednio z terenu posesji. Niewystawienie kosza na śmieci lub worków z odpadami przed 6:00 rano może skutkować nieodebraniem odpadów.

Kontakt do firmy odbierającej śmieci

REMONDIS
ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 32 285 46 18

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Psary: