Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Psary

Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany przez firmę Reko z Myszkowa, która odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Psary.

Wystawianie śmieci wcześniej

Uprzejmie prosimy mieszkańców gminy Psary o wystawianie przed posesję koszy na śmieci oraz worków z posegregowanymi opadami: jeden dzień przed terminowym odbiorem śmieci przez firmę Reko lub przed godziną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów. Przypominamy, iż firma Reko nie ma obowiązku odbioru koszy na śmieci oraz worków bezpośrednio z terenu posesji. Niewystawienie kosza na śmieci lub worków z odpadami przed 6:00 rano może skutkować nieodebraniem odpadów.

Kontakt do firmy odbierającej śmieci

REKO PRIME Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków
tel. 34 333 74 44

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024 r.:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK jest zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a i funkcjonuje w następujących dniach:

• poniedziałek - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• środa - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:00
• w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 13:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOKu:
• papier,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• odpady niebezpieczne,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony w limicie 8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w limicie 250 kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.