Opłata śmieciowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 lipca 2020 r. bioodpady będą odbierane sprzed każdej posesji w ramach usługi standardowej. Opłata za gospodarowanie odpadami ustalona została na poziomie 27 zł od osoby na miesiąc, ale osoby kompostujące zapłacą mniej. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy w Psarach istnieje możliwość obniżenia tej opłaty, jeśli mieszkaniec złoży deklarację dotyczącą samodzielnego zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wówczas opłata ta zmniejszy się o 3 zł, a jej faktyczny koszt wyniesie 24 zł od osoby na miesiąc.