Usługi dodatkowe

W ramach usługi dodatkowej można zamówić odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych sprzed posesji.

Usługa dodatkowa realizowana jest poprzez:

1) podstawienie na nieruchomość worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe,
2) odbiorze zapełnionego worka, o którym mowa w pkt 1,
3) zagospodarowaniu odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Koszt usługi to 1404 zł brutto za tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych.