26 styczeń 2022
Trwa modernizacja wejścia do Urzędu Gminy Psary od strony Poczty Polskiej, gdzie powstaje pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązanie to znacznie ułatwi przemieszczanie się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, osobom starszym...

25 styczeń 2022
Pod koniec roku dobiegły końca prace remontowe, związane z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Jaworowej w Preczowie....

24 styczeń 2022
46 wniosków opiewających na kwotę 8,2 mln zł zarejestrowano na razie w ARiMR, w trwający jeszcze tylko do 28 stycznia 2022 r. naborze o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD)....

24 styczeń 2022
Przypominamy, że w obowiązku każdego z nas jest utrzymanie chodników w czystości, a co za tym idzie uprzątnięcie błota, śniegu czy lodu znajdującego się na nim....

24 styczeń 2022
W grudniu odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Psary, podczas której radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy na 2022 rok. Mimo ograniczenia w ostatnich latach dochodów samorządów i spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, przyjęty...

21 styczeń 2022
W sobotę 15 stycznia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych odbył się VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Był to czas podsumowania kadencji 2016-2021 oraz wyboru nowych władz powiatowych...

21 styczeń 2022
Pod koniec roku zakończyły się prace związane z modernizacją budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Ośrodka Kultury w Sarnowie, ...

20 styczeń 2022
Urząd Skarbowy w Będzinie informuje, że orgazniowane są dyżury związane z Polskim Ładem. Pracownicy Urzędu Skarbowego odpowiedzą na Państwa pytania pod numerem telefonu: 32 762 77 00 lub w Urzędzie podczas trwania dyżurów....

20 styczeń 2022
Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku....

20 styczeń 2022
 1 stycznia rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...