Gmina Psary w liczbach

GEOGRAFIA
 • Gmina utworzona jest z 10 sołectw: Psary, Sarnów, Dąbie, Preczów, Gródków, Strzyżowice, Góra Siewierska, Goląsza, Brzękowice, Malinowice;
 • Obszar gminy zajmuje powierzchnię geodezyjną 4 616 ha;
 • Przybliżony czas dojazdu do lotniska w Pyrzowicach – 15 minut;
 • Przybliżony czas dojazdu do centrum Katowic – 20 minut;
 • Ilość centrów handlowych w promieniu 20 km – 10.
DEMOGRAFIA
 • Gminę zamieszkuje blisko 12 000 osób;
 • Nowi mieszkańcy – 375 (2011), 347 (2012);
 • Ilość wydanych pozwoleń na budowę – 229 (2011);
INSTYTUCJE
 • 3 Przedszkola Publiczne w Strzyżowicach, Sarnowie i Gródkowie;
 • 5 Szkół Podstawowych: w Dąbiu, Gródkowie, Sarnowie, Psarach i w Strzyżowicach;
 • 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach z 3 filiami:
  • Filia nr 1 w Dąbiu
  • Filia nr 1 w Strzyżowicach
  • Filia nr 1 w Sarnowie
 • Świetlice Wiejskie: w Górze Siewierskiej, Dąbiu i Brzękowicach Górnych;
 • Gminne Ośrodki Kultury: w Gródkowie, Sarnowie, Preczowie i Strzyżowicach;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Urząd Gminy.
SPORT i REKREACJA
 • Ilość nowoczesnych ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych – 7;
 • Ilość stadionów piłkarskich – 6;
 • Kluby i stowarzyszenia sportowe – 9;
 • Place zabaw w Gminie Psary – 13;
 • Ilość plaż w promieniu 15 km od centrum Psar – 4.
PRZYRODA
 • Procentowy udział lasów w powierzchni – 14,5%;
 • Procentowy udział użytków rolnych – 71,5%;
 • Ilość zbiorników wodnych w promieniu 15 km – 6;
 • Klasa czystości cieków wodnych – I - pierwsza;
 • Ilość stadnin koni w gminie – 3.