m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa

Szanowni Państwo,

Od 10 lutego 2020 r. do 2 stycznia 2021 r. można zgłaszać swój udział do czwartej edycji konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”.

 Konkurs „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” skierowany jest do nowych mieszkańców gminy Psary, którzy w trakcie 2020 r. zdecydują się zameldować na pobyt stały w gminie Psary lub poinformują urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie naszej gminy.
Zasady konkursu są takie same jak w ubiegłych edycjach. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić i przesłać do urzędu gminy formularz, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Niezbędne dokumenty są dostępne w kancelarii Urzędu Gminy w Psarach oraz na stronie www.psary.pl, za pośrednictwem której można również wysłać wspomniany formularz.
W pytaniu konkursowym należy przedstawić własną propozycję realizacji celu publicznego za kwotę 25 000 zł. Zwycięski pomysł zostanie zapisany w budżecie gminy Psary na 2021 r. Pochodzące z rozliczonych na terenie gminy Psary podatki przeznaczone będą na realizację dowolnego celu publicznego, mieszczącego się w zakresie tzw. zadań własnych gminy. W poprzednich edycjach konkursu zwycięskie okazały się propozycje wyremontowania harcówki czy zakupu wyposażenia do świetlicy szkolnej. Specjalnie powołana komisja wybierze najciekawsze spośród nadesłanych pomysłów.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY! Oprócz satysfakcji z realizacji wybranego zadania publicznego o wartości 25 000 zł na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Pięciu autorów najciekawszych i najwyżej ocenionych pomysłów otrzyma nagrody w postaci tabletu.
Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Pamiętajmy, że blisko 38% środków z podatków dochodowych od osób fizycznych trafia z powrotem z budżetu państwa do budżetu gminy, w której dany podatnik deklaruje miejsce stałego zamieszkiwania. Są to znaczne kwoty wpływające bezpośrednio na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Zachęcamy do płacenia podateku dochodowego to dzięki tym pieniądzom utrzymujemy wysoki poziom szkół i przedszkoli, oświetlamy i remontujemy drogi, utrzymujemy komunikację autobusową, czy wreszcie budujemy nowe drogi, chodniki, sieć wodociągową oraz boiska, place zabaw czy jak w ubiegłym roku nowy żłobek i przedszkole w Psarach.

Regulamin IV edycji Konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek” (PDF)

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 5 lutego 2020 roku (PDF)

ZAP-3

FORMULARZ KONKURSOWY

1 ulotka2 ulotka3 ulotka