19 maj 2021

Wykonawca przebudowy DW 913 firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. informuje, że co najmniej do 24 maja przedłużone zostanie zamknięcie przejazdu kolejowego w Psarach. Utrudnienia spowodowane są koniecznością wykonania konstrukcji nawierzchni, m.in. warstwy wiążącej w obrębie przejazdu.

14 maj 2021

Szanowni Państwo, od 17 do 18 maja na DW 913 będą prowadzone prace wymagające zamknięcia odcinka drogi i wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Do 19 maja zostało również przedłużone zamknięcie przejazdu kolejowego w Psarach.

14 maj 2021

Informujemy, że ze względu na trwające w dalszym ciągu prace remontowe przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Zwycięstwa w Psarach/Gródkowie, planowane na 14 maja zakończenie prac zostało przesunięte na 19 maja.

05 maj 2021

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowych, w dniach 7-14 maja 2021 r. przejazd kolejowy w ciągu ulicy Zwycięstwa w Psarach Gródkowie zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

04 maj 2021

Szanowni Państwo, w dniach od 6 do 14 maja na DW 913 będą prowadzone prace wymagające zamknięcia dróg i wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

26 marzec 2021

Firma STRABAG informuje, że z uwagi na wykonywanie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej 913 na odcinku od ul. Belnej do ul. Granicznej w Strzyżowicach, w dniu 29.03 nie będzie możliwości przejazdu oraz dojazdu do posesji w godzinach 7:00 – 19:00.

08 marzec 2021

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wystąpieniem awarii na DW 913 w Strzyżowicach, Wykonawca w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamknięciu odcinka tej drogi – od skrzyżowania z ul. Belną do skrzyżowania z ul. Graniczną. Dopuszczony zostanie jedynie dojazd mieszkańców do posesji zlokalizowanych na wspomnianym odcinku.

09 listopad 2020

Szanowni Państwo, 12 listopada na DW 913 na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach, pomiędzy ul. Belną a ul. Graniczną, nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Wdrażany etap zastąpi dotychczasową organizację ruchu wprowadzoną na czas realizowania robót.

18 maj 2020

Szanowni Państwo, 25 maja na DW 913 zostanie całkowicie zamknięty odcinek drogi od skrzyżowania z ulicami Grodziecką i Leśną do skrzyżowania z ulicą Kolejową w Gródkowie.

05 marzec 2020

W związku z informacją Zarządu Transportu Metropolitalnego dotyczącą zamknięcia odcinka DW913 od ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej do ulicy 1 Maja w Strzyżowicach, z dniem 07 marca 2020 r. (sobota) wprowadzone zostaną w trybie awaryjnym trasy objazdowe dla linii autobusowych 67 i 200.

03 marzec 2020

Szanowni Państwo, 09 marca na DW 913 zostanie zamknięty odcinek drogi od ulicy Granicznej w Psarach do zjazdu do Centrum Dystrybucji Lidl w Gródkowie.

30 grudzień 2019

Szanowni Państwo, 7 stycznia 2020 r. na DW 913 zostanie zamknięty odcinek drogi od ulicy 1 Maja w Strzyżowicach do ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej.

12 luty 2020

Szanowni Państwo, 17 lutego na DW 913 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. W rejonie ulicy Granicznej zostanie wprowadzona tymczasowa sygnalizacja świetlna.

29 listopad 2019

Szanowni Państwo, 2 grudnia na DW 913 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Obecnie wprowadzona organizacja zostanie przesunięta w rejon skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Grodziecką przy Szkole Podstawowej w Gródkowie.