12 luty 2021
Tegoroczna zima wyjątkowo daje nam się we znaki. Gdy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, nie zapominajmy o osobach, które mogą potrzebować pomocy....

11 luty 2021
10 lutego wręczono Kryształy Kultury – nagrody Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym roku spotkanie odbyło się w kameralnym gronie z zachowaniem reżimu sanitarnego....

11 luty 2021
Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik ogłosiła właśnie rozpoczęcie XI Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi....

10 luty 2021
Na 300 m odcinku ulicy Dębowej w Preczowie zamontowano 8 słupów wraz z oprawami i kablowymi liniami oświetlenia zewnętrznego....

10 luty 2021
Osoby niepełnosprawne na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im swobodne poruszanie się. Dlatego gmina Psary podejmuje kroki w kierunku wyrównania szans dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im maksymalną...

09 luty 2021
Łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Aby powrócić do normalności, ale jednocześnie uniknąć nowej fali zachorowań, zdecydowano o częściowym poluzowaniu zasad obowiązujących od końca zeszłego roku. Nadmierne zdjęcie obostrzeń mogłoby...

09 luty 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

08 luty 2021
17 grudnia w trybie zdalnym odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Psary, podczas której uchwalony został budżet gminy Psary na 2021 rok. Radni jednogłośnie poparli plan finansowy, w którym aż 19 mln zł ma zostać przeznaczonych na...

08 luty 2021
Nadszedł przełomowy moment dla jednej z największych gminnych inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej. Część terenu gminy została przyłączona do Aglomeracji Wojkowice, dzięki czemu będzie korzystała z wojkowickiej oczyszczalni...

08 luty 2021
28 stycznia, podczas XXVIII sesji Rady Gminy Psary, odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Anny Nagły, która z końcem stycznia przeszła na emeryturę....