W Gródkowie przy Szkole Podstawowej zakończono budowę biologicznej oczyszczalni ścieków, a przy Urzędzie Gminy w Psarach na początku września ruszyły prace nad jej instalacją.

[nbsp]

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie tylko ekologia, to także o wiele tańszy koszt utrzymania w porównaniu z szambem. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkowie Bożena Wieczorek jest również tego zdania: - Budowa oczyszczalni jest dla szkoły najlepszym rozwiązaniem pozbycia się niewygodnego problemu ścieków. Jest to zdecydowanie bardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, niż szambo. Obniżą się tym samym wysokie koszty wywozu ścieków oraz zniknie wydzielający się często nieprzyjemny zapach. Dodatkowo jest ona prosta w eksploatacji, trwała i bezawaryjna.

[nbsp]

Wyżej wymienione inwestycje są częścią projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Psary”, który jest dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie obejmuje także rozbudowę stacji uzdatniania wody w Malinowicach. Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu firma HYDROTECH z Dąbrowy Górniczej. Koszt budowy przyobiektowych oczyszczalni ścieków to: 197 599, 20 zł z czego unijna dotacja to 120.486,61 zł. Cały projekt wyniesie 3.402.750,09 zł z czego unijna dotacja to 2.074.846,00 zł, a obejmuje on przede wszystkim wymianę sieci wodociągowej w Psarach i Malinowicach. Do tej pory zajmujące się tą częścią prac Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Z Gliwic wymieniło łącznie 7150 km sieci wodociągowej w Psarach i Malinowicach.

[nbsp]