Od kodowania do programowania klasa II

22 luty 2021

W klasie II realizowana jest innowacja pedagogiczna „Od kodowania do programowania”.
Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej
perspektywie może ułatwić im odnalezienie się w dorosłym życiu.
Programowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w
kreatywny sposób. Dzieci uczą się poprzez zabawę, są ciekawe świata i chętne do
odkrywania czegoś nowego.
Dzięki zajęciom z programowania uczniowie mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych
umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne
myślenie, uczyć się współpracy w grupie - rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na
łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu - zwiększą poczucie własnej wartości. Innowacja
ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych.
Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, korzystają z maty edukacyjnej i kolorowych
nakładek z różnych dziedzin wiedzy oraz pomocy przygotowanych przez nauczyciela.