Czytanie tekstów literackich kluczem do sukcesu

19 luty 2021

Program powstał w związku z potrzebą zorganizowania zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas VIII do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Obejmuje działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych w podstawie programowej  nauczania języka polskiego.

Treści programowe obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu kształcenia literacko-kulturowego, językowego oraz tworzenia wypowiedzi z zakresu form egzaminacyjnych.

Nadrzędnym celem programu jest efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka polskiego.