m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Obchody Święta Niepodległości

11 listopada uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele w Psarach rozpoczęły się tegoroczne gminne obchody Święta Niepodległości, następnie wszyscy zgromadzeni udali się na drugą część – artystyczną do remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica wraz z radnymi, przedstawiciele powiatu, kierownictwo Urzędu Gminy, reprezentanci lokalnych organizacji społecznych: Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, Bojowników i Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy, placówek kulturalno-oświatowych oraz liczna grupa mieszkańców.

Część artystyczną zainicjowało wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, po którym oficjalnego rozpoczęcia obchodów dokonał Wójt Gminy Psary, podkreślając w swoim przemówieniu jak ważna dla Polaków jest historia oraz dbałość o ojczyznę. W programie ze wzruszającym montażem słowno-muzycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Psarach. W dalszej części uroczystości, najpiękniejsze pieśni patriotyczne i wojskowe zaprezentowały gminne zespoły śpiewacze: „Górzanie”, „Nasz Gródków” oraz „Strzyżowiczanie”. Podczas uroczystości społeczność oświatowa oraz pracownicy ośrodków kultury podziękowali wójtowi za 4 lata wzorowej współpracy podczas mijającej kadencji 2010 – 2014.