m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Psary awansowały o 600 miejsc w rankingu zamożności gmin

Redakcja niezależnego pisma samorządowego „Wspólnota” we współpracy z kadrą Uniwersytetu Warszawskiego opublikowała ranking najbogatszych gmin w 2013 roku. W przeciągu trzech ostatnich lat gmina Psary awansowała o blisko 600 pozycji. Jest też najbogatszą gminą wiejską w powiecie będzińskim.

[nbsp]

Ranking został przygotowany przez profesora nauk ekonomicznych Pawła Swianiewicza – kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to jedno z najbardziej obiektywnych, naukowych zestawień zamożności samorządów, którego metodologia jest doskonalona aż od 2001 roku, kiedy to opublikowano pierwszą wersję rankingu.

[nbsp]

Ranking w perspektywie całego kraju pokazuje, że sytuacja większości samorządów jest trudna: PKB rośnie bardzo powoli, statystyczne krajowe bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, przyrosty budżetów gminnych są rzadkością, obniżają się wydatki inwestycyjne... A jednak, mimo ogólnych, nieprzychylnych trendów gospodarczych, Gmina Psary zanotowała awans o blisko 600 pozycji od 2010 roku, kiedy to rozpoczęła się nowa kadencja władz samorządowych. Jeszcze w 2009 roku zajmowaliśmy końcowe 1556 miejsce na blisko 1600 gmin wiejskich w Polsce, w 2010 roku była to niewiele lepsza lokata 1447. Jednak przez kolejne lata odnotowywaliśmy dynamiczną poprawę zamożności samorządu. W 2011 roku oceniono nas na 1077 miejsce a w 2013 r. zdobyte punkty w aktualnym badaniu pozwoliły nam zająć 874. lokatę w rankingu na 1571 gmin wiejskich w Polsce. Jak na tak krótki okres czasu jest to duży sukces. Awansowaliśmy ze strefy najbiedniejszych gmin do kategorii średniozamożnych, prowadząc przy tym duże inwestycje w edukację, sport, drogi czy wodociągi. Oczywiście jeszcze wiele przed nami. Ranking dowodzi jednak, że rozpoczęta w 2010 roku polityka finansowo-gospodarcza gminy była właściwa i należy ją kontynuować, aby mieszkańcy gminy w perspektywie kolejnych lat mogli odczuć dalszą poprawę jakości ich życia za sprawą lepszych i bogatszych usług świadczonych na ich rzecz przez samorząd.

[nbsp]

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu była identyczna jak w edycji 2012. Tradycyjnie pominięte zostały wpływy z dotacji celowych, a brane pod uwagę były dochody własne i otrzymywane subwencje. Na końcu dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

[nbsp]

Pełny ranking oraz szczegółowy opis metodologii można zobaczyć w serwisie internetowym pisma: http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=812

[nbsp]

Pozycja gminy Psary w rankingu zamożności gmin wiejskich w Polsce
w latach 2004-2013 według tygodnika „Wspólnota”