m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ogłoszenie w sprawie badań geofizycznych

05.01.2012 r. do Urzędu Gminy Psary[nbsp] wpłynął e-mail od firmy TDE Services Polska, informujący o tym, że na terenie gminy będą prowadzone badania geofizyczne w celu poszukiwania gazu łupkowego i ropy naftowej.


10.01.2012 r. w Urzędzie Gminy w Psarach odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy TDE Services Polska, na którym przedstawiono informacje na temat przewidzianych badań. Firma TDE Services deklarowała, że działa we współpracy z firmą Lane Resources, która posiada koncesję na przeprowadzenie wspomnianych badań wydaną przez[nbsp] Ministra Środowiska.


Badania geofizyczne polegają na wyznaczeniu punktów geodezyjnych wzdłuż których rozłożone są kable na powierzchni ziemi i umieszczane małe czujniki rejestrujące drgania wzbudzane przez specjalistyczne pojazdy tzw. wibratory sejsmiczne, które przejeżdżają w sąsiedztwie kabli. Przewidywaną datą zakończenia badań na terenie naszej gminy jest 20 stycznia 2012[nbsp] roku.


Przed wykonaniem badań firma TDE powinna pozyskać zgody właścicieli nieruchomości, które muszą być czasowo zajęte na okres wykonania badań.


Przebieg trasy badań geofizycznych wykonywanych[nbsp] przez firmę TDE Services Polska na terenie naszej gminy przedstawia mapa[nbsp] poniżej:files/img/2012/TrasaPrzejazdu.jpg
Gmina Psary nie wydaje zgody[nbsp] na przeprowadzenie takich badań, ponieważ jest to[nbsp] w kompetencji[nbsp] Ministra Środowiska. 16.01.2012 r. Wójt Gminy Psary wydał jedynie firmie TDE Services pozwolenie na zajęcie dróg gminnych i przeprowadzenie badań na 23 działkach będących własnością Gminy.


Wszelkie prace podjęte przez firmę są podejmowane wyłącznie na jej odpowiedzialność bez udziału gminy Psary, dlatego prosimy mieszkańców o kontakt[nbsp] w tej sprawie bezpośrednio z jej przedstawicielami pod numerem telefonu 518-243-191. Red.