Na przełomie lipca i sierpnia zakończyły się prace remontowe w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie oraz na parkingu znajdującym się przed budynkiem od ulicy Dębowej.

Remont garażu objął wykonanie tynków w dwóch garażowych pomieszczeniach oraz wyłożenie ich marmuritem, wymieniono również oświetlenie. Na podłodze w garażu została wyłożona wytrzymała posadzka przemysłowa, która będzie umożliwiała bezproblemową eksploatację. Koszt wykonania posadzki wyniósł 9 7171 zł.


Przed budynkiem OSP w Preczowie, w którym znajduje się również Ośrodek Kultury został wybudowany parking z kostki brukowej o powierzchni 270 m? wraz z chodnikiem od strony przystanku autobusowego. Kostka jest ułożona w dwóch kolorach, pasujących do tynku, który został w ubiegłych latach położony podczas termomodernizacji budynku. Koszt budowy parkingu wyniósł 28 750 z czego unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 18 699 zł.

Radny, a zarazem Prezes OSP w Preczowie Jarosław Nowak jest bardzo zadowolony z przeprowadzonych w sołectwie prac: – Bardzo cieszy mnie remont garażu, który teraz dzięki położonej w nim posadzce przemysłowej będzie łatwiejszy w utrzymaniu. A nowy wybrukowany parking wraz z odnowioną elewacją budynku OSP naszej jednostki stał się teraz prawdziwą wizytówką sołectwa. Red.