50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody

Szanowni Państwo,

Informujemy, że już od 7 marca można zgłosić swój udział do trzeciej edycji konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”. Konkurs potrwa do 2 stycznia 2017 r.

Konkurs „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” skierowany do nowych mieszkańców gminy Psary, którzy od 7 marca 2016 r. zdecydują się zameldować na pobyt stały w gminie Psary lub poinformują urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie naszej gminy.

Zasady konkursu są takie same jak w ubiegłych edycjach. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy formularz, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Niezbędne dokumenty są dostępne w kancelarii Urzędu Gminy w Psarach oraz na stronie www.psary.pl, za pośrednictwem której można również wysłać wspomniany formularz.

W pytaniu konkursowym należy przedstawić własną propozycję wykorzystania środków w kwocie 20 000 zł, pochodzących z rozliczonych na terenie Gminy Psary podatków, na realizację dowolnego celu publicznego, mieszczącego się w zakresie tzw. zadań własnych gminy. Specjalnie powołana komisja wybierze najciekawsze spośród nadesłanych pomysłów.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody takie jak: kamera cyfrowa i tablety. Dodatkową formą wyróżnienia dla zwycięzcy będzie symboliczne przekazanie kwoty 20[nbsp]000 zł z budżetu gminy w 2016 roku na realizację zadania publicznego opisanego w zwycięskim formularzu konkursowym.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które: 1) w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku podatkowym 2015 po raz pierwszy wskazały miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary; 2) lub w okresie od 15 marca 2016 r. do dnia zamknięcia konkursu, tj. do 1 stycznia 2017 r. złożyły w Urzędzie Skarbowym poprawnie wypełniony formularz ZAP-3, aktualizujący miejsce zamieszkania i wskazały w nim aktualne miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary; 3) albo w tym samym czasie zdecydowały się zameldować na pobyt stały w gminie Psary.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Pamiętajmy, że blisko 38% środków z podatków dochodowych od osób fizycznych trafia z powrotem, z budżetu państwa, do budżetu gminy, w której dany podatnik deklaruje miejsce stałego zamieszkiwania. Są to znaczne kwoty wpływające bezpośrednio na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Zachęcamy: płać płacić podatek dochodowy w miejscu zamieszkania, gdyż on wróci do Ciebie w postaci nowych inwestycji, z których będziesz korzystać Ty i Twoi bliscy!


Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. „Tu mieszkam – tu płacę podatek”[nbsp][nbsp](PDF)

Zarządzenie[nbsp]nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Psary w sprawie w/w konkursu (PDF)

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ KONKURSOWY


files/img/Foto do newsow/2013/podatek_dochodowy/instrukcja_a.jpg