KÓŁKO MATEMATYCZNE

Koło matematyczne skupia najzdolniejszych uczniów klas IV-tych (I grupa) oraz klas V-VI (II grupa).

Główne cele zajęć to:

enlightenedrozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,

enlightenedrozwijanie uzdolnień matematycznych,

enlightenedrozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,

enlightenedrozwijanie wyobraźni przestrzennej,

enlightenedzachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,

enlightenedkształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,

enlightenedwdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy,

enlightenedrealizację treści wykraczających poza program nauczania 

enlightened przygotowywanie do konkursów matematycznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAM !

Opiekun Lidia Kubień