PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Tomasz Niedbał - przewodniczący
  p. Alicja Kielar - zastępca
  p.Agata Sobczyk - skarbnik
 2. Paulina Jakubczyk - sekretarz

  Rada Rodziców wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły, uczestniczy w realizacji ważnych zadań.
  Gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły oraz ustala zasady użytkowania tych funduszy.

  Informujemy Rodziców i Przyjaciół Szkoły, że Rada Rodziców posiada konto bankowe, na które dokonywane są wpłaty rodziców.

  Konto bankowe Rady Rodziców:
  BS O/ Będzin 23 8438 0001 0009 0115 2036 0001