m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Wyniki wyborów w Gminie Psary

Tomasz Sadłoń został ponownie wybrany na Wójta Gminy Psary już w pierwszej turze głosowania zdobywając 3023 głosy, czyli ponad 60%. Poznaliśmy też skład nowej Rady Gminy Psary, w której aż 10 mandatów zdobyli kandydaci z KWW Tomasza Sadłonia.

Pozostali kandydaci na stanowisko wójta otrzymali następującą liczbę głosów:
- Marian Kozieł - 1429
- Przemysław Krasoń - 572

Również w wyborach do Rady Gminy Psary zwyciężył Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Sadłonia zdobywając 10 z 15 mandatów. Poniżej przedstawiamy skład nowej Rady Gminy Psary.

[nbsp]

Okręg wyborczy nr 1 w Brzękowicach

Okręg wyborczy nr 2 w Dąbiu

Okręg wyborczy nr 3 w Goląszy

Okręg wyborczy nr 4 w Górze Siewierskiej[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp]

Okręg wyborczy nr 5 w Gródkowie

Okręg wyborczy nr 6 w Malinowicach

Okręg wyborczy nr 7 w Preczowie

Okręg wyborczy nr 8 w Psarach

Okręg wyborczy nr 9 w Psarach

Okręg wyborczy nr 10 w Psarach

Okręg wyborczy nr 11[nbsp]w Psarach

Okręg wyborczy nr 12 w Sarnowie

Okręg wyborczy nr 13 w Sarnowie

Okręg wyborczy nr 14 w Strzyżowicach

Okręg wyborczy nr 15 w Strzyżowicach

Grażyna Polasiak KWW Tomasza Sadłonia

Adam Adamczyk KWW Tomasza Sadłonia

Tomasz Ślęczka KWW Mariana Kozieła

Krystyna Kluszczyk KWW Mariana Kozieła

Robert Zieliński KWW "Przyjazna Gmina"

Remigiusz Olesiński KWW Tomasza Sadłonia

Jarosław Nowak KWW Tomasza Sadłonia

Krzysztof Dulko KWW Tomasza Sadłonia

Jacenty Kubica KWW Tomasza Sadłonia

Anna Gwiazda KWW Gmina Psary 40 Plus

Wiesław Zarychta KWW Tomasza Sadłonia

Małgorzata Ilona-Pasek KWW Tomasza Sadłonia

Aleksander Jewak KWW Tomasza Sadłonia

Jacek Gwóźdź KWW Tomasza Sadłonia

Joanna Kruszewska KWW Mariana Kozieła

Frekwencja w wyborach w Gminie Psary wyniosła ponad 51%.

"Serdecznie dziękuję mieszkańcom za tak ogromne poparcie, które pozwoliło nam wspólnie zwyciężyć już w pierwszej turze głosowania" - powiedział Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary.

"Oddane na moją kandydaturę 3023 głosy to ogromne wyróżnienie oraz dowód zaufania i akceptacji pracy, którą wykonaliśmy przez ostatnie 4 lata. Ponad 60-cio procentowe poparcie stanowi dla mnie dalszą motywację do działania na rzecz Gminy Psary oraz zobowiązuje do równie skutecznej pracy w nadchodzącej kadencji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i poparcie oraz wyrazy życzliwości i sympatii okazywane w okresie kampanii wyborczej".

[nbsp]

Wyniki wyborów samorządowych[nbsp] w gminie Psary na Biuletynie Informacji Publicznej