UWAGA RODZICE - REKRUTACJA

Szanowni Państwo

Przypominamy, że do 16.04.2021 r. rodzic kandydata do oddziału przedszkolnego/klasy I ma obowiązek potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły. Informacje dotyczące kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych udzielane są telefonicznie pod numerem 322672204.

OŚWIADCZENIE PRZEDSZKOLE

0ŚWIADCZENIE KLASA I