Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. To ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten został podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczęły obowiązywać od 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa
• zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
• obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
• utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
• ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
• kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach
• do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
• w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych
• Przemieszczanie w celach rekreacyjnych
• Kult religijny – 1 osoba na 15 m2
• Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie
Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:
• przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
• wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
• realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.
Oznacza to, że będzie możliwe zarówno przyspieszanie wprowadzania nowych poluzowań, jak i spowalnianie zmian! Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:
• Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
• Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

Życie społeczne
• Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:
• Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
• Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
• Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne
• Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
• Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:
• Otwarcie salonów masażu i solariów
• Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Życie społeczne
• Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!