W oczekiwaniu na uczniów

W związku z trwającą pandemią koronawirusa od połowy marca wszystkie szkoły są zamknięte, a nauka odbywa się zdalnie. Czas ten w placówkach oświatowych znajdujących się w gminie Psary jest wykorzystywany na bieżące remonty oraz prace porządkowe. We wszystkich placówkach przeprowadzona została także rekrutacja do klas pierwszych oraz do przedszkoli.

Modernizacje i remonty placówek

W Szkole Podstawowej w Psarach do tej pory udało się wyposażyć 6 klas w instalacje klimatyzacji, z funduszu sołeckiego przekazano na ten cel 36 081,63 zł. Dzięki temu przedsięwzięciu w klasach na piętrze budynku, które są najbardziej nasłonecznione znacznie poprawią się warunki do nauki. Całkowity koszt klimatyzacji wraz z montażem wyniósł 36 840,00 zł. Wykonano także szereg drobnych prac remontowych i porządkowych. Przeprowadzono po raz pierwszy rekrutację do przedszkola w Psarach. Przedszkole, które zostanie uruchomione od 1 września 2020 r. jest kolejną placówką tego typu na terenie naszej gminy. Będzie wchodziło w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Psarach i powstaną w nim 4 oddziały przedszkolne dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie dzięki projektowi Szkoła Sukcesu zakupiono tablicę interaktywną. W ramach funduszu sołeckiego rozdysponowano środki, dzięki którym w przedszkolu pojawi się dwufunkcyjna przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110/55 SL. Pozwala ona na zachowanie czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest sterylność. Wykonano także między innymi bieżącą konserwację placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego przy szkole oraz wysprzątano cały teren placu zabaw.

Przy szkole w Gródkowie pomalowano ogrodzenie oraz przeprowadzono szereg prac polegających na pielęgnacji i sprzątaniu terenu wokół placówki. Zasadzono kwiaty i zasiano trawę. Pięknie przygotowane otoczenie i wysprzątana szkoła czekają na dzieci. Dodatkowo oczyszczono również całą piwnicę oraz przeprowadzono drobne prace remontowe.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzyżowicach wykonano prace porządkowe w salach oraz uporządkowano teren wokół szkoły. W przedszkolnej kuchni pojawiła się instalacja klimatyzacji z funduszu sołeckiego, a także zakupiono tablicę interaktywną w ramach projektu Szkoła Sukcesu. Przeprowadzono również przebudowę i remont pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku w celu utworzenia nowego miejsca dla archiwum.

W szkole w Dąbiu zakupiono tablicę interaktywną w ramach projektu Szkoła Sukcesu, a także pomalowano klasę. Zmienił się również teren za placówką – dokonano rewitalizacji ogrodu, utworzono krąg ogniskowy oraz zasiano trawę. Ponadto prowadzone są bieżące remonty.

Zdalne nauczanie

Sprawdziliśmy na przykładzie tej właśnie szkoły, jak działa i funkcjonuje zdalne nauczanie w naszej gminie. - Szkoła stanęła przed kolejnym dużym wyzwaniem. Tym razem wiosnę przywitaliśmy pandemią, a szkoły musiały szybko wejść w tryb nauki zdalnej. W szkole w Dąbiu lekcje prowadzone są online. Uczniowie i rodzice otrzymują informacje o realizacji kolejnych zadań za pośrednictwem e-dziennika. Większość klas ma założone grupy na komunikatorach gdzie przekazują sobie informacje. Największym zainteresowaniem cieszy się możliwość kontaktu z nauczycielem i kolegami za pomocą programu Zoom. Wszystkie klasy łączą się ze swoimi wychowawcami oraz nauczycielami i prowadzone są zajęcia. W taki sposób również nauczyciele spotykają się w zespołach i omawiając z dyrektorem bieżące problemy organizują pracę zdalną. Podczas zdalnego nauczania często wykorzystywane są różne portale dotyczące oświaty i nauki. Epodręczniki służą jako uzupełnienie wiedzy i materiał do powtórek. Nie jest to taki system edukacji do jakiego byliśmy przyzwyczajeni, ale szybko musieliśmy się przestawić i pracować według nowych zasad. W ten sposób pracujemy także z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby wspierać ich rozwój. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się spotkania i konsultacje z pedagogiem i psychologiem. Na stronie naszej szkoły, a także w informacjach przesyłanych do rodziców i uczniów przedstawiona jest oferta ebiblioteki i eświetlicy. W myśl zasady potrzeba matką wynalazków ciągle poszukujemy nowych, atrakcyjnych rozwiązań. Także nasze przedszkolaki pracują zdalnie, a wychowawcy przesyłają emailowo wiadomości do rodziców z materiałami do pracy i zabawy. Czas zawieszenia stacjonarnych zajęć to czas wytężonej pracy na terenie placówki – mówi dyrektor szkoły Joanna Marcinkowska.