Dezynfekcja przystanków autobusowych

O tym, że nie da się zdezynfekować całej gminy wiemy, ale można próbować usuwać niebezpieczne zarazki z miejsc szczególnie wrażliwych na ich rozprzestrzenianie. Na bieżąco realizowane są wszystkie zalecenia dotyczące dezynfekcji przestrzeni publicznych.

W dniu 2 kwietnia na terenie całej gminy pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach przeprowadzili oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej za pomocą płynu dezynfekującego.
Dezynfekcja prowadzona była metodą opryskową, za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych rozprowadzających środek biobójczy. Dezynfekowane były miejsca szczególnie wrażliwe - wiaty, ławki, rozkłady jazdy autobusów, tablice ogłoszeniowe, a także teren wokół przystanków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach odpowiedzialny jest za oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej, jak również tablic informacyjnych na terenie całej gminy, dlatego o szczegółowe informacje na ten temat poprosiliśmy Dyrektora ZGK w Psarach - Łukasza Siwczyka. – Cały czas realizujemy wszystkie zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej dotyczące dezynfekcji przestrzeni publicznych. Pierwsze odkażanie odbyło się w zeszłym tygodniu, a teraz w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dwa razy w tygodniu będziemy powtarzać dezynfekcję, która przeprowadzana będzie równolegle ze sprzątaniem przystanków. Zakupiliśmy za ponad 2 800 zł dla naszych pracowników niezbędne urządzenia oraz środki ochrony osobistej, tak aby cały proces przeprowadzić w sposób bezpieczny i systematyczny. Proces dezynfekcji przeprowadzany jest przy użyciu podchlorynu sodu, czyli substancji, która stosowana jest również w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody dostarczanej mieszkańcom naszej gminy. Jak potwierdza Główny Inspektor Sanitarny oraz Światowa Organizacja Zdrowia, podchloryn sodu dobrze działa jako środek unieszkodliwiający koronawirusa SARS-CoV-2.

Ponad to płyn dezynfekujący jest bezpieczny dla mieszkańców oraz zwierząt, a pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach stosowali odzież ochronną ze względu na długotrwałą pracę z tym środkiem - chwilowy kontakt jest całkowicie niegroźny.