V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary

 

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY PSARY

42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Psary, dnia 9.05.2023 r.

 

Młodzieżowa Rada Gminy Psary

Uprzejmie zawiadamiam,
że V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary,
odbędzie się 16 maja 2023 r. o godz. 15:00
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Psarach
(ul. Szkolna 45)

Porządek obrad V Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Psary.
4) Przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach elementami małej architektury z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy.
5) Interpelacje i zapytania.
6) Wolne wnioski.
7) Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Gminy Psary
/-/ Karolina Paciej