Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie gmin, które zawarły Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”

Stan na dzień 31.12.2022 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 519

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 482

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 202

Kwota wypłaconych dotacji (zł): 1 968 200,78