Zmiany w cenniku biletów i opłat

ZTM informuje, że od 17 października zmienią się ceny biletów i opłat Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej.

Trudna sytuacja gospodarcza w kraju i dodatkowe obciążenie budżetów gmin z powodu zmian podatkowych oraz chęć utrzymania aktualnej oferty komunikacji miejskiej i dalszy jej rozwój sprawiły, że Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w cenniku ZTM. Priorytetem było, aby zmiany te były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów posiadających bilety abonamentowe. Ceny biletów wieloprzejazdowych abonamentowych pozostaną na tym samym poziomie, co obecnie. Nie zmienią się również ceny biletów 90 i 180-dniowych oraz Metrobiletów.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie jednolitej taryfy czasowej dla biletów jednorazowych. Oznacza to, że bilety będą ważne przez 20, 40 lub 90 minut – bez rozróżnienia czy korzystamy z nich na terenie jednej, dwóch czy większej liczby gmin.

Dodatkowo ceny krótkookresowych biletów elektronicznych pozostaną niższe niż papierowych. Każdego dnia ZTM sprzedaje w ten sposób ponad 40 tys. biletów. Tego rodzaju bilety dostępne są do zakupu w sześciu mobilnych aplikacjach – Mobilny ŚKUP, SkyCash, mPay, moBiLET, jakdojade, zBiletem. Dobiegają również końca prace związane ze stworzeniem nowego systemu płatności za bilety, który zastąpi obecny system ŚKUP. Podstawą nowego systemu będzie mobilna aplikacja.

Dostrzegając problem nieuczciwych pasażerów, którzy jeżdżą bez biletów, podwyższone zostaną do 550 zł opłaty dodatkowe za jazdę na „gapę”.

Broszura informacyjna

Cennik biletów ZTM

Warto również wspomnieć, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Psary uchwały o nazwach przystanków, zaktualizowane zostaną nazwy następujących przystanków:

tabela