Trening sprawności syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Psary, że w dniu 01 sierpnia 2022 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. W związku z powyższym na terenie gminy Psary, w w/w terminie i czasie zostaną włączone syreny alarmowe usytuowane na remizach OSP.