Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne w Psarach

W lipcu w gminie Psary rozpoczęły się warsztaty urbanistyczno-architektoniczne, na których specjaliści z różnych dziedzin opracowują wstępną koncepcję zagospodarowania terenu przeznaczonego na budowę osiedla SIM Zagłębie w Malinowicach.

Pod koniec ubiegłego roku została powołana do życia Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Zagłębie, do której przystąpiło 10 gmin, w tym również Psary. Spółka wybuduje niemal 1000 mieszkań o umiarkowanym czynszu, z czego około 300 z nich w naszej gminie. W związku z planowaną inwestycją w lipcu rozpoczęły się w Psarach warsztaty urbanistyczno-architektoniczne, na których specjaliści z różnych dziedzin opracowują wstępną koncepcję zagospodarowania terenu, przeznaczonego pod budowę osiedla SIM w Malinowicach. Biorą w nich udział: koordynator warsztatów Przemysław Sendecki, Prezes Zarządu SIM Zagłębie Piotr Czarnojańczyk, z Katedry Urbanistyki i Planowania Politechniki Śląskiej prof. Alina Pancewicz, prof. Krzysztof Gasidło i dr Krzysztof Kawka, projektant drogowy Radosław Sobieraj, architekt Arkadiusz Miśkiewicz, specjalista od energii z Klastra Energii Piotr Krawiec, przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Psarach Magdalena Gawron oraz z ramienia naszej gminy wójt Tomasz Sadłoń i naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Publicznych Anna Kotela.

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 19 lipca osoby zaangażowane w projekt przeprowadziły burzę mózgów, podczas której wymieniły się cennymi uwagami na temat możliwości zagospodarowania wspomnianego terenu oraz towarzyszącej mu infrastruktury. Zapoznały się również z terenem, na którym powstaną mieszkania w ramach SIM.

- W Psarach rozpoczęliśmy innowacyjny proces pracy o zagospodarowaniu terenu przygotowanego pod inwestycje mieszkaniowe. Dzięki inicjatywie wójta Tomasza Sadłonia zebraliśmy specjalistów-praktyków, branżowców oraz profesorów z Politechniki Śląskiej, którzy wspólnie zaangażowali się w prace nad koncepcją. Z punktu widzenia SIM Zagłębie głównym celem warsztatów jest wpisanie planowanej inwestycji mieszkaniowej w zrównoważoną wizję rozwoju nowego centrum gminy. Efektem prac całego zespołu będzie przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem celu mieszkaniowego, usług społecznych i przestrzeni rekreacyjnej. Jestem bardzo zadowolony z przebiegu pierwszego dnia prac i nie mogę doczekać się dalszych prac. - mówi Piotr Czarnojańczyk, Prezes Zarządu SIM Zagłębie.

Kolejne 2 spotkania odbędą się jesienią.