Aplikuj do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Do 30 czerwca 2022 r. trwa nabór do II kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej. W naborze mogą wziąć udział osoby między 15 a 26 rokiem życia.

Powołana w 2020 roku przez Ministra Klimatu i Środowiska Młodzieżowa Rada Klimatyczna, składa się z 32 osób, jest organem pomocniczym, którego głównym zadaniem jest m.in. promowania proekologicznych i proklimatycznych postaw wśród młodszej części naszego społeczeństwa czy opiniowanie planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Aby wziąć udział w naborze wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/nabor-do-mrk-ii-kadencji .Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 25 października 2022 roku i będą dostępne na stronie internetowej ministerstwa.