Dodatkowe informacje dla osób poszkodowanych w gradobiciu

Samorząd Gminy Psary informuje, że do 30 września wydłużony został termin oddawania na PSZOK odpadów powstałych w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce 24 czerwca na terenie naszej gminy. W ramach pomocy poszkodowanym bez limitu przyjmowane są m.in. rozbite dachówki oraz uszkodzona ondulina.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a i funkcjonuje w godzinach:

• poniedziałek - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• środa - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:00
• w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 13:00

Przypominamy, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie jest przyjmowany azbest i papa.