Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w nim jest obowiązkowy, dlatego warto pamiętać o dopełnieniu formalności. Przewidzianych jest kilka metod, za pomocą których można tego dokonać:

 

- pierwsza z nich to samospis internetowy za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl. Aby zalogować się do aplikacji należy użyć profilu zaufanego lub numeru PESEL. Dokonując samospisu należy pamiętać, że można tego dokonać w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania,

- drugą metodą jest dokonanie spisu przez telefon. W tym celu należy zadzwonić na uruchomioną przez Główny Urząd Statystyczny infolinię pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,

- trzecią metodą jest dokonanie spisu przez rachmistrzów spisowych. Osoby, które z różnych powodów nie dopełniły obowiązku poprzez samospis internetowy lub poprzez infolinię spisową, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrzowie dokonują wywiadu telefonicznego dzwoniąc z numerów telefonów 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99. Rachmistrz spisowy ma nadany identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię, nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić zarówno na infolinii spisowej pod numerem telefonu 22 279 99 99, jak i poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.

Osoby, które do momentu kontaktu z rachmistrzem spisowym nie dopełniły obowiązku spisowego muszą odpowiedzieć na pytania rachmistrza. Nie można odmówić rachmistrzowi spisu tłumacząc się dokonaniem spisu w późniejszym terminie za pomocą aplikacji czy też infolinii. Odmowa udziału w spisie skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu zasądzenia kary grzywny przewidzianej w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 57 ustawy).

Od 23 czerwca 2021 r. możliwe jest również przeprowadzenie przez rachmistrzów wywiadów bezpośrednich w terenie, tak więc możliwa jest sytuacja, że rachmistrz spisowy dokona spisu w domu mieszkańca, okazując się opisanym identyfikatorem.

W celu umożliwienia dopełnienia obowiązku spisowego mieszkańcom Gminy Psary w dniu 10 lipca 2021 r. od godziny 8.00 do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy w Psarach zostanie udostępnione stanowisko do samospisu internetowego, gdzie upoważnieni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu. W tym dniu będzie również możliwość załatwienia spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.