Gminny Żłobek w Psarach zorganizował konkurs „ Nazwa dla drzewa”

W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku, w którym mieści się Gminny Żłobek w Psarach oraz Publiczne Przedszkole w Psarach dokonano nasadzeń kilkudziesięciu drzew.

Z tej okazji zorganizowany został konkurs dla dzieci "Nazwa dla drzewa". Komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze nazwy oraz prace plastyczne i tak 14 czerwca, w obecności wójta Tomasza Sadłonia wbito pamiątkowe tabliczki które zawierały nazwę drzewa nadaną przez dziecko, jego imię, nazwę prawdziwą drzewa oraz datę nasadzenia roślin.