KONKURS „MARKA LOKALNA”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają konkurs.

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: "Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:
1) produkt spożywczy,
2) sztuka/rękodzieło,
3) produkt użytkowy/rzemiosło,
4) produkt turystyczny/rekreacyjny.

Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:
- Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
- Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
- Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
- Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
- Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych
w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:
- www.lesnakrainalgd.pl
- www.lgd-brynica.pl
- www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Do pobrania:
Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” z załącznikami
Opis kategorii
Formularz zgłoszeniowy

sm plakat