Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im swobodne poruszanie się. Dlatego gmina Psary podejmuje kroki w kierunku wyrównania szans dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im maksymalną dostępność przestrzeni publicznej.

W Urzędzie Gminy oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach zostały zakupione i zamontowane, przy wejściach do wszystkich pomieszczeń, tabliczki informacyjne. Mają one umożliwić osobom niewidomym lub niedowidzącym korzystanie w sposób samodzielny i komfortowy z budynków użyteczności publicznej w gminie Psary. Zakup tabliczek wyniósł 7 120 zł, a ich montaż 3 200 zł. Zadanie zostało w części sfinansowane ze środków PFRON w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dodatkowo w 2021 roku planowane jest wykonanie projektów budowlanych, które będą uwzględniać dostęp do obiektów osobom z niepełnosprawnościami:
• W Urzędzie Gminy Psary: wykonanie pochylni, przesunięcie miejsca postojowego wraz z korektą krawężnika, znaczenie krawędzi stopni, montaż tablicy tyflograficznej oraz utworzenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych.
• W Gminnym Centrum Medycznym wykonanie windy zewnętrznej.

Gmina Psary będzie również wnioskowała w tym roku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup i montaż tabliczek informacyjnych dla kolejnych budynków użyteczności publicznej oraz na wykonanie pętli indukcyjnych.