Zdjęcie przedstawia jadący żółto-czarny autobus, za nim jadą samochody
28 sierpień 2023

Polska jest jednym z najbardziej zmotoryzowanych krajów w Unii Europejskiej. Coraz więcej osób zwraca uwagę na uciążliwe korki i brak miejsc postojowych w miastach. Dodatkowo, samochody osobowe emitują więcej zanieczyszczeń od transportu zbiorowego. Dlatego tak ważne jest, by zwiększyć jego rolę, między innymi przez budowę centrów przesiadkowych. Jedno z nich do końca 2025 roku powstanie w Psarach.

18 maj 2022

„REGULAMIN NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM PN. CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – „GRANTY PPGR””

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Psary zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym pn. Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

29 marzec 2022

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Psary zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psary.pl.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 1.10.2020 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Dymitrem Wierżbickim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 29 44 949. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 1.10.2020 r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 28.03.2022 r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

  Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

  Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

  Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

  Enter

 • Przewijanie widocznej części strony

  Strzałki kursora (góra i dół)

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

  Alt + 1

 • Przejście do treści

  Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

  Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

  Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + -

 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

  Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

  Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

  Alt + lub

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki

 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytułów opisują dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści,

 • menu ułatwień dostępu,

 • menu głównego,

 • mapy strony.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny
w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Adres: 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Telefon: 32 294 49 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Gminy w Psarach jest wyposażony w pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym osoby z wszelkimi niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku. Ponadto pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 1. Na parkingu z obu stron znajdują się miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

 2. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwe od strony Poczty Polskiej, znajdującej się po prawej stronie budynku.

 3. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 4. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku: korytarz oraz wszystkie pomieszczenia. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego Referatu, aby omówić sposób załatwienia sprawy.

 5. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli odpowiedni pracownik.

 6. Na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 8. W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna oraz plany tyflograficzne z oznaczeniem pomieszczeń. Wszystkie dostępne pomieszczenia oznaczone są na mapie w alfabecie Braille’a oraz kontrastowymi kolorami.

 9. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą wybierając jedną z form kontaktu:

- e-mail pod adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon pod numer: 32 29 44 900, 32 29 44 920

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl


PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2022-2023

17 marzec 2022

sm polski ad

I nabór wniosków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania przyznana w wysokości 3 447 075,00 zł na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.

30 grudzień 2021

W związku z podpisanym porozumieniem na obsługę Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez Urząd Gminy Psary z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Gminy został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.

10 listopad 2021

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Psary będą mogli skorzystać z dofinansowania na zadania służące ochronie środowiska oraz ograniczaniu niskiej emisji. Tym razem będzie można uzyskać środki w formie dotacji celowych z budżetu Gminy Psary na wymianę źródeł ciepła oraz usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy.

08 czerwiec 2021

Młodzieżowa Rada Gminy Psary III kadencji

Przewodnicząca: KAROLINA PACIEJ
Wiceprzewodnicząca: ANNA JEWAK
Sekretarz: MAGDALENA WOŹNIAK

Komisja Rewizyjna:
• Wiktoria Zbień – Przewodnicząca Komisji
• Jakub Figlus
• Zofia Gołdyn
• Marcin Pluta
• Magdalena Rosa

Zespół problemowy ds. Sportu
• Robert Skotarski – Przewodniczący Zespołu
• Jakub Adamczyk
• Jakub Figlus
• Anna Jewak
• Marcin Pluta
• Amelia Nawrocka
• Tomasz Miąsko

Zespół problemowy ds. Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska:
• Antoni Kiszka– Przewodniczący Zespołu
• Karolina Paciej
• Magdalena Woźniak
• Wiktoria Zbień
• Zofia Gołdyn
• Paulina Korczyńska
• Magdalena Rosa
• Natalia Figlus

27 kwiecień 2021

Od 1 września 2017 roku na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która reguluje jakie rodzaje paliw i jakie urządzenia grzewcze są dopuszczone do stosowania. Przepisy obowiązują przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominów na paliwa stałe.

10 październik 2019

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie Urzędu Gminy Psary

Urząd Gminy Psary przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę psary.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron UGP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania HTTP,
kod odpowiedzi HTTP,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych UGP

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie UGP nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Urząd Gminy Psary zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Urzędu Gminy Psary.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

04 czerwiec 2019

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary odbędzie się 11 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

22 maj 2018

Oferujemy salę konferencyjną mieszcząca się w budynku OSP w Preczowie, ul. Dębowa 1. W skład pomieszczeń do wynajęcia wchodzą:

 • aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem AGD
 • sala o powierzchni 180 m2
 • zaplecze sanitarne

Sala po gruntowym remoncie w 2010 położona jest na parterze, posiada darmowy dostęp do Internetu, obok budynku znajdują się miejsca parkingowe, plac zabaw oraz boisko do koszykówki. Dogodny dojazd z Dąbrowy Górniczej, około 5 min pieszo od Zalewu Pogoria IV.

Zgłoszenia dotyczące najmu należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary, Gródków ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Strzyżowice, tel./fax: 32 267 22 59

22 maj 2018

Stowarzyszenia Społeczne

Stowarzyszenie "Młodzież - Bogactwem Narodowym"

Stowarszyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. S. Polakowskiego w Strzyżowicach

Stowarzyszenie "Razem na Rzecz Gminy Psary"

22 maj 2018
Urząd Gminy Psary znajduje się w Psarach
przy ul. Malinowickiej 4,
42 -512 Psary.
Tel. 32 294 49 00, Fax 32 294 49 01
Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Psarach
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00
 
 
Na parterze znajdują się:
 1. Kancelaria ogólna
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Działalność gospodarcza
 4. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
 5. Wymiar podatków i opłat
 1. Oddział Poczty Polskiej
 2. Odział Banku Spółdzielczego w Będzinie

Kasa Oddziału Banku Spółdzielczego w Będzinie przyjmuje wpłaty od mieszkańców
i podmiotów gospodarczych na konta Urzędu Gminy bez pobierania dodatkowych opłat.

 
Na pierwszym piętrze Urzędu Gminy znajdują się:
 
 1. Biuro Rady Gminy
 2. Gabinet Przewodniczącego Rady Gminy
 3. Stanowisko ds. promocji
 4. Radca Prawny
 5. Gabinet Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych
 6. Gabinet Sekretarza Gminy Psary
 7. Wojskowość
 8. Sekretariat Wójta Gminy Psary
 9. Gabinet Wójta Gminy Psary
 10. Gabinet Zastępcy Wójta Gminy Psary
 11. Sala Narad

Wójt Gminy Psary przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13:30 do 16:00,

W związku z dużą ilością spraw z jakimi zwracają się mieszkańcy
a także, celem możliwie szybkiego ich załatwienia zalecany jest
kontakt telefoniczny 32 294 49 00
lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przed osobistą wizytą w urzędzie.
Umożliwi to przygotowanie odpowiednich dokumentów i znacznie skróci czas oczekiwania.

 
Na drugim piętrze Urzedu Gminy znajdują się:
 
 1. Informatyk
 2. Gabinet Skarbnika Gminy
 3. Referat Finansów i Podatków
 4. Stanowisko ds. pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych
 5. Gabinet Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów
 6. Inwestycje i remonty budowlane
 7. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Zagospodarowanie przestrzenne
 8. Ochrona Środowiska

Urząd Gminy w Psarach objęty jest Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)
co umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom, bez względu na to gdzie na świecie się znajdują,

załatwianie on-linie (drogą elektroniczną) spraw w naszym urzędzie, bez konieczności osobistego stawiennictwa.

10 maj 2018

50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

25 wrzesień 2023
Za nami koncert Mikromusic Acoustic Trio. Występ na pewno przypadł do gustu miłośnikom zjawiskowego wokalu i oryginalnego brzmienia, wymykającego się z muzycznych ram. Zespół pojawił się 23 września na scenie Ośrodka Kultury w Strzyżowicach....

Obrazek przedstawia siwy kran.
22 wrzesień 2023
W ostatnim czasie zakończyliśmy budowę przyłączy wodociągowych do wybudowanej sieci wodociągowej w pasie DW 913 w Strzyżowicach i Psarach. Koszt inwestycji wyniósł ponad 0,5 mln zł....

Na plakacie widać napis: Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. Czyść komin. Po praej stronie znajduje się czerwony domek z kominem.
22 wrzesień 2023
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jak co roku w organizowanej przez siebie kampanii społecznej “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” przypomina o niebezpieczeństwach związanych ze smogiem, zaczadzeniem i pożarami, których główną przyczyną są źle...

N zdjęciu widać ulicę Kalcytową, któa ieści się w Górze Siewierskiej an Osiedlu Czerwony Kamień.
22 wrzesień 2023
We wrześniu zakończyła się przebudowa ulicy Kalcytowej na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej. Za ponad 400 tys. zł powstało blisko 190 m odcinka jezdni z kostki brukowej....

Na plakacie widnieje napis: XV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystich. XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 23-29 września 2023 r.
21 wrzesień 2023
W dniach 23-29 września gmina Psary po raz 11. bierze udział w ogólnopolskim konkursie Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Poniżej publikujemy dla Państwa kalendarz imprez....

Na obrazku widzimy herb Gminy Psary
20 wrzesień 2023
Uprzejmie informujemy, że LVIII Sesja Rady Gminy Psary odbędzie się 28 września 2023 r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu....

Na zdjęciu widzimy dziewczynę, która gra na akordoeonie. W lewym górnym roku znjaduje się logo Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
20 wrzesień 2023
Serdecznie zapraszamy chętnych do zapisywania się na naukę gry na akordeonie w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary. Szczegóły znajdziecie Państwo na poniższym plakacie....

Zdjęcie przedstawia drużyny piłkarzy podczas turnieju oldbojów
18 wrzesień 2023
Wielkie sportowe emocje, rywalizacja i zacięta walka do ostatniej minuty - 16 września na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Psarach został rozegrany Turniej Oldbojów, w którym zmierzyły się 4 drużyny piłkarzy z naszej gminy....

Na zdjęciu znjaduje się chłopczyk, który wykonuje ćwiczenie sprawnościowe z piłką nożną. Kieruje piłkę między czerwonymi pachołkami.
17 wrzesień 2023
15 września na boisku sportowym Orlik w Psarach odbyło się sportowe podsumowanie roku i oficjalne rozpoczęcie nowego sezonu rozgrywek APN. Słoneczne popołudnie zawodnicy Gminnej Akademii Piłki Nożnej wraz z bliskimi spędzili na pikniku sportowo-rekreacyjnym, na którym dla...

Obrazek przedstawia czarną wstążkę. Na znak żałoby.
15 wrzesień 2023
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Haliny Solipiwko, Członkini Rady Sołeckiej Sarnowa.Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z...

Na plakacie widać rzeźbę Epikura. w tle widzimy zielone krzewy i las. Na środku pojawił się napis: SPEKTAKL TEATRALNY OGRÓD EPIKURA W WYKONANIU AMATORSKIEGO TEATRU WSZYTSKO PRZED NAMI.
15 wrzesień 2023
Serdecznie zapraszamy Państwa na spektakl teatralny pt. „Ogród Epikura", który odbędzie się 21 października o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach....

Plakat podzielony jest na dwie części- po lewej napis śląska karta usług publicznych, a po prawej przedstawione są dwa telefony komórkowe i karty z napisem transport GZM.
15 wrzesień 2023
28 września pożegnamy system ŚKUP. Znajdujące się w nim dane zostaną przeniesione do systemu Transport GZM. W związku z tym stopniowo, odpowiednio wcześniej, wyłączane będą kolejne funkcjonalności w dotychczasowym systemie....

NA ZDJĘCIU ZNAJDUJE SIĘ PAWEŁ DUDA, KTÓRY Z UŚMIECHEM TRZYMA ZIELONE PUDEŁKO KLOCKÓW LEGO. W TLE WIDAŻ BUDOWLE Z KOLCKÓW LEGO.
14 wrzesień 2023
Paweł Duda, szerokiej publice znany jako Brodaty Geek to juror pierwszej edycji LEGO Masters oraz YouTuber, który prowadzi popularny w naszym kraju kanał o klockach LEGO. To także mieszkaniec gminy Psary, który opowie nam o swojej pasji oraz o KLOCKONIE -...

Na plakacie widać zdjęcie zespołu Cree oraz zaproszenie na koncert, które odbędzie się 7 października o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach.
13 wrzesień 2023
Serdecznie zapraszamy Państwa na koncert zespołu Cree, który odbędzie się 7 października o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach. Bilety w cenie 90 zł do nabycia na www.gok.psary.pl...

Fotografia przedstawia zieoną literę i w kółku
12 wrzesień 2023
W związku ze zbliżającym się terminem płatności III raty podatku, który przypada na 15 września 2023 roku, tj. przed rozstrzygnięciem wyborów uzupełniających na Sołtysa Góry Siewierskiej,...

Na zdjęciu znajduje się namiot, pod którym siedzą uczestnicy imprezy pt "Święto Pieczonego Ziemniaka" w Strzyżowicach. Namiot zlokalizowany jest na placu przy OSP Strzyżowice oraz przy Centrum Usług Społecznych
12 wrzesień 2023
9 września na placu przy Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach odbyło się kolejne Święto Pieczonego Ziemniaka. Imprezę w tym roku zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna  Strzyżowice, Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżowicach oraz Gminny...

Na plakacie widać napis MIKROMUSIC ACOUSTIC TRIO, 23 WRZEŚNIA 2023 ROKU, GOD.17:00 W oŚRODKU kULTURY W STRZYŻOWICACH, ul. Belna 1. Po prawej stronie znjaduje się zdjęcie zespołu.
11 wrzesień 2023
Zapraszamy na koncert zespołu Mikromusic Acoustic Trio, który odbędzie się 23 września o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach. Bilety w cenie 80 zł do nabycia na www.gok.psary.pl...

Na plkacie widzimy napis: KONCERT PRZY KAWIE JAZZOWE BRZMIENIA IRENEUSZA WIKARKA. 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU O GODZINIE 17:00 W OŚRODKU KULTURY W SARNOWIE. WSTĘP BEZPŁATNY. W tle widziy saksofon.
11 wrzesień 2023
Serdecznie zapraszamy Państwa na koncert przy kawie pt. Jazzowe Brzeminia Ireneusza Wikarka, który odbędzie się 29 września o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Sarnowie....

Na zdjęciu widać uczestników Narodowego Czytania, którzy spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach. To grupa około 40 osób.
11 wrzesień 2023
Za nami finał 12. edycji Narodowego Czytania. W tym roku spotkaliśmy się 8 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach, by wspólnie przeczytać „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej....

Zdjęcie przedstawia literke "i".
08 wrzesień 2023
Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024 r., które odbędą się we wszystkich sołectwach gminy od 18 do 28 września 2023 r. Podczas nich, zostanie również przedstawione sprawozdanie z realizacji...

Na zdjęciu znajduje się budynek Centrum Usług społecznych w strzyżowicach oraz bankomat z Banku Spółdzielczego w Będzinie.
08 wrzesień 2023
Na terenie naszej gminy działają obecnie dwa bankomaty – jeden mieści się przy Urzędzie Gminy Psary, a drugi przy Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach. W ostatnim czasie Bank Spółdzielczy w Będzinie, który jest właścicielem obu urządzeń,...

Na plakacie znajduje się piłkarz, który uderza w piłkę. Na środku widzimy napis: Boisko Orlik Psary Psary ul. Szkolna 32, Drużyny 6+1 w wieku 35+. Turniej Oldbojów 16 września 2023. Zapisy 8:30 w dniu turnieju. Start 9:00. System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów.
07 wrzesień 2023
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju Oldbojów, który odbędzie się 16 września o godzinie 9:00 na boisku "Orlik"w Psarach....

Zdjęcie przedstawia członkinie Stowarzyszenia Kobiet 18+ na tle jeziora
07 wrzesień 2023
Jak odnaleźć szczęście, poczucie spełnienia, osiągnąć wewnętrzną harmonię? Pochłonięte codziennymi obowiązkami, pełniące role żon, matek, opiekunek zatracamy spontaniczność, wiarę w swoje talenty, popadamy w rutynę i schemat. Nie śmiejemy...

Na zdjęciu widoczny jest duży, zielony traktor, ktory wykonuje prace na polu.
06 wrzesień 2023
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, każdy z nich jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia....

Na plakacie, na zielonym tle znajduje się napis: Nasze kino bierze udziałw projekcie nowe horyzonty edukacji filmowej. Zapisz swoją klasę!. Po lewej stronie znajdue się obrazek projektora, który wyświetla film.
05 wrzesień 2023
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary  przypomina, że trwa  nabór do Akademii Filmowej na rok szkolny 2023/2024. Ostetczny termin na zapisywanie grup mija 6 października....

Fotografia przedstawia koncert. Po lewej strony widoczna jest publiczność, po prawej zespół występujący na scenie.
04 wrzesień 2023
Wyśmienita zabawa i moc atrakcji – za nami 2-dniowa impreza na stadionie LKS Iskra Psary. 2 września świętowaliśmy 50-lecie Gminy Psary, a dzień później tradycyjne Gminne Dożynki....

Zdjęcie przedstawia plac zabaw w przedszkolu w Sarnowie. Widzimy domek ze zjeżdżalną,huśtawkę z bocianim gniazdem i inne zabawki dla dzieci.
01 wrzesień 2023
Wakacje to dla dzieci czas odpoczynku, w szkołach i przedszkolach trwają jednak intensywne prace, by przygotować placówki do nowego roku szkolnego. Nowe instalacje klimatyzacji, modernizacja schodów wejściowych czy odświeżanie ścian to tylko część...

Na zdjęciu znajdują się pracowicy ZGK w Psarach, kórzy pracują nad budową sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej na ulicy Kochanowskiego.
31 sierpień 2023
Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Kochanowskiego w Górze Siewierskiej to kolejne, realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Psarach zadanie. W ramach inwestycji powstanie 190 m nowej sieci....

Zdjęcie przedstawia mapę, gdzie będie budowana kanalizacja sanitarna na terenie gminy Psary. kolorem żółtym zaznaczony jest kolektor łączący Gminę Psary z Gminą Wojkowice wykonany w 2022 roku. Kolorem pomarańczowym zaznaczony jest zakres prac w ciągu ulicy Kolejowej i ulicy Irysów w Psarach
31 sierpień 2023
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Psarach rozpoczyna realizację jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji - budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach Kolejowej i Irysów w Psarach. Aktualnie przygotowywany jest przetarg, który pozwoli...