Grafika
23 luty 2024

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Psary.

Grafika
23 luty 2024

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.

Zdjęcie przedstawia jadący żółto-czarny autobus, za nim jadą samochody
28 sierpień 2023

Polska jest jednym z najbardziej zmotoryzowanych krajów w Unii Europejskiej. Coraz więcej osób zwraca uwagę na uciążliwe korki i brak miejsc postojowych w miastach. Dodatkowo, samochody osobowe emitują więcej zanieczyszczeń od transportu zbiorowego. Dlatego tak ważne jest, by zwiększyć jego rolę, między innymi przez budowę centrów przesiadkowych. Jedno z nich do końca 2025 roku powstanie w Psarach.

18 maj 2022

„REGULAMIN NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM PN. CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – „GRANTY PPGR””

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Psary zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym pn. Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

29 marzec 2022

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Psary zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psary.pl.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 1.10.2020 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Dymitrem Wierżbickim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 29 44 949. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 1.10.2020 r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 28.03.2022 r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

  Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

  Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

  Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

  Enter

 • Przewijanie widocznej części strony

  Strzałki kursora (góra i dół)

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

  Alt + 1

 • Przejście do treści

  Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

  Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

  Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + -

 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

  Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

  Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

  Alt + lub

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki

 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytułów opisują dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści,

 • menu ułatwień dostępu,

 • menu głównego,

 • mapy strony.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny
w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Adres: 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Telefon: 32 294 49 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Gminy w Psarach jest wyposażony w pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym osoby z wszelkimi niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku. Ponadto pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 1. Na parkingu z obu stron znajdują się miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

 2. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwe od strony Poczty Polskiej, znajdującej się po prawej stronie budynku.

 3. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 4. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku: korytarz oraz wszystkie pomieszczenia. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego Referatu, aby omówić sposób załatwienia sprawy.

 5. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli odpowiedni pracownik.

 6. Na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 8. W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna oraz plany tyflograficzne z oznaczeniem pomieszczeń. Wszystkie dostępne pomieszczenia oznaczone są na mapie w alfabecie Braille’a oraz kontrastowymi kolorami.

 9. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą wybierając jedną z form kontaktu:

- e-mail pod adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon pod numer: 32 29 44 900, 32 29 44 920

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl


PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2022-2023

17 marzec 2022

sm polski ad

I nabór wniosków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania przyznana w wysokości 3 447 075,00 zł na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.

30 grudzień 2021

logotypy czyste powietrze

W związku z podpisanym porozumieniem na obsługę Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez Urząd Gminy Psary z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Gminy został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.

10 listopad 2021

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowań z budżetu Gminy Psary na wymianę źródła ciepła oraz usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

08 czerwiec 2021

Młodzieżowa Rada Gminy Psary III kadencji

Przewodnicząca: KAROLINA PACIEJ
Wiceprzewodnicząca: ANNA JEWAK
Sekretarz: MAGDALENA WOŹNIAK

Komisja Rewizyjna:
• Wiktoria Zbień – Przewodnicząca Komisji
• Jakub Figlus
• Zofia Gołdyn
• Marcin Pluta
• Magdalena Rosa

Zespół problemowy ds. Sportu
• Robert Skotarski – Przewodniczący Zespołu
• Jakub Adamczyk
• Jakub Figlus
• Anna Jewak
• Marcin Pluta
• Amelia Nawrocka
• Tomasz Miąsko

Zespół problemowy ds. Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska:
• Antoni Kiszka– Przewodniczący Zespołu
• Karolina Paciej
• Magdalena Woźniak
• Wiktoria Zbień
• Zofia Gołdyn
• Paulina Korczyńska
• Magdalena Rosa
• Natalia Figlus

27 kwiecień 2021

Od 1 września 2017 roku na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która reguluje jakie rodzaje paliw i jakie urządzenia grzewcze są dopuszczone do stosowania. Przepisy obowiązują przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominów na paliwa stałe.

10 październik 2019

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie Urzędu Gminy Psary

Urząd Gminy Psary przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę psary.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron UGP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania HTTP,
kod odpowiedzi HTTP,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych UGP

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie UGP nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Urząd Gminy Psary zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Urzędu Gminy Psary.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

04 czerwiec 2019

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary odbędzie się 11 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

22 maj 2018

Oferujemy salę konferencyjną mieszcząca się w budynku OSP w Preczowie, ul. Dębowa 1. W skład pomieszczeń do wynajęcia wchodzą:

 • aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem AGD
 • sala o powierzchni 180 m2
 • zaplecze sanitarne

Sala po gruntowym remoncie w 2010 położona jest na parterze, posiada darmowy dostęp do Internetu, obok budynku znajdują się miejsca parkingowe, plac zabaw oraz boisko do koszykówki. Dogodny dojazd z Dąbrowy Górniczej, około 5 min pieszo od Zalewu Pogoria IV.

Zgłoszenia dotyczące najmu należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary, Gródków ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Strzyżowice, tel./fax: 32 267 22 59

22 maj 2018

Stowarzyszenia Społeczne

Stowarzyszenie "Młodzież - Bogactwem Narodowym"

Stowarszyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. S. Polakowskiego w Strzyżowicach

Stowarzyszenie "Razem na Rzecz Gminy Psary"

22 maj 2018
Urząd Gminy Psary znajduje się w Psarach
przy ul. Malinowickiej 4,
42 -512 Psary.
Tel. 32 294 49 00, Fax 32 294 49 01
Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Psarach
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00
 
 
Na parterze znajdują się:
 1. Kancelaria ogólna
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Działalność gospodarcza
 4. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
 5. Wymiar podatków i opłat
 1. Oddział Poczty Polskiej
 2. Odział Banku Spółdzielczego w Będzinie

Kasa Oddziału Banku Spółdzielczego w Będzinie przyjmuje wpłaty od mieszkańców
i podmiotów gospodarczych na konta Urzędu Gminy bez pobierania dodatkowych opłat.

 
Na pierwszym piętrze Urzędu Gminy znajdują się:
 
 1. Biuro Rady Gminy
 2. Gabinet Przewodniczącego Rady Gminy
 3. Stanowisko ds. promocji
 4. Radca Prawny
 5. Gabinet Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych
 6. Gabinet Sekretarza Gminy Psary
 7. Wojskowość
 8. Sekretariat Wójta Gminy Psary
 9. Gabinet Wójta Gminy Psary
 10. Gabinet Zastępcy Wójta Gminy Psary
 11. Sala Narad

Wójt Gminy Psary przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13:30 do 16:00,

W związku z dużą ilością spraw z jakimi zwracają się mieszkańcy
a także, celem możliwie szybkiego ich załatwienia zalecany jest
kontakt telefoniczny 32 294 49 00
lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przed osobistą wizytą w urzędzie.
Umożliwi to przygotowanie odpowiednich dokumentów i znacznie skróci czas oczekiwania.

 
Na drugim piętrze Urzedu Gminy znajdują się:
 
 1. Informatyk
 2. Gabinet Skarbnika Gminy
 3. Referat Finansów i Podatków
 4. Stanowisko ds. pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych
 5. Gabinet Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów
 6. Inwestycje i remonty budowlane
 7. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Zagospodarowanie przestrzenne
 8. Ochrona Środowiska

Urząd Gminy w Psarach objęty jest Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)
co umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom, bez względu na to gdzie na świecie się znajdują,

załatwianie on-linie (drogą elektroniczną) spraw w naszym urzędzie, bez konieczności osobistego stawiennictwa.

10 maj 2018

   m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Grafika przedstawia miniaturkę plakatu
18 kwiecień 2024
Serdecznie zapraszamy Państwa na koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, który odbędzie się 3 maja o godz. 11:00 w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach. W programie wystąpią: Irmina Barszewska Garus, Zbigniew Garus oraz Grzegorz Kasperczyk....

Grafika przedstawia miniaturkę plakatu
16 kwiecień 2024
Zapraszamy 19 kwietnia do Ośrodka Kultury w Górze Siewierskiej na prelekcję na temat segregacji odpadów, prelekcję na temat niskiej emisji i Odnawialnych Źródeł Energii oraz warsztaty tworzenia budek lęgowych dla ptaków i domków dla zapylaczy. Zaczynamy o godz....

Zdjęcie przedstawia wieżę widokową w Górze Siewierskiej
15 kwiecień 2024
Po raz kolejny miejsce publiczne w naszej gminie zostało pozbawione jednej z atrakcji. W ubiegłym roku borykaliśmy się z niszczeniem i zaśmiecaniem placów zabaw czy wyposażenia drewnianych altan, które powstają, by służyć wszystkim mieszkańcom. Tym razme skradziono tyrolkę z...

Grafika przedstawia plakat informujący o konkursie literackim
11 kwiecień 2024
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie literackim organizowanym w ramach Dni Kultury Ekologicznej pod hasłem "SMOG giNIE w naszej Gminie". Chcemy zachęcić młodych autorów do wyrażenia swojej wyobraźni i kreatywności poprzez pisanie...

Miniaturka przedstawia grafikę projektu
11 kwiecień 2024
Stowarzyszenie O wilku mowa i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary zapraszają mieszkańców gminy Psary na filmowe podsumowanie projektu Okiem kamery: zabierz mnie do domu....

Grafika przedstawia herb Gminy Psary
11 kwiecień 2024
Uprzejmie informujemy, że LXV Sesja Rady Gminy Psary odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu.  ...

Grafika przedstawia miniaturkę plakatu
09 kwiecień 2024
Serdecznie zapraszamy na spotkanie biegowe z cyklu „Zabiegany Powiat”, które odbędzie się 13 kwietnia o godz. 10:00 w Parku Żurawiniec w Psarach....

08 kwiecień 2024
Tomasz Sadłoń został ponownie wybrany na Wójta Gminy Psary zdobywając 77,53% głosów. Znamy również skład nowej Rady Gminy Psary, w której zwyciężył Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Sadłonia zdobywając 13 z 15 mandatów....

08 kwiecień 2024
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób...

Fotografia przedstawia 4 mężczyzn
05 kwiecień 2024
3 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podsumowanie dwóch ekologicznych konkursów – „Gmina Pełną Piersią” oraz „Inicjatywa Antysmogowa”. Gmina Psary została doceniona za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i otrzymała...

04 kwiecień 2024
Rozmowa z Wójtem Gminy Psary Tomaszem Sadłoniem...

Fotografia przedstawia plac zabaw
04 kwiecień 2024
W Malinowicach powstał nowy plac zabaw, który jest idealnym miejscem do rozładowania dziecięcej energii na świeżym powietrzu. Zestaw wspinaczkowy czy wielofunkcyjny zestaw zabawowy to tylko część z atrakcji jakie czekają na najmłodszych....

19 marzec 2024
Zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego w dniu wyborów samorządowych 7 kwietnia 2024 r. dla mieszkańców Brzękowice-Wał zorganizowany zostanie transport do lokalu wyborczego mieszczącego się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu, przy ul. Pocztowej 34....

Grafika przedstawia człowieka siezącego za biurkiem
02 kwiecień 2024
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Będzinie zapraszają Państwa na spotkanie, na którym przekażą wszelkie niezbędne informacje dotyczące rozliczenia PIT-u....

Grafika przedstawia zdjęcie żółtych tulipanów na drewnianej podłodze, jajka. Na środku znajduje się biała kartka z napisem. W prawym dolnym rogu znajduje się logo Gminy Psary.
29 marzec 2024
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia ...

Grafika przedstawia logo ZTM w kolorze różowym
28 marzec 2024
ZTM informuje o zasadach funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych, wiosennej przerwy świątecznej w szkołach, tzw. „długiego weekendu” majowego oraz Bożego Ciała w 2024 roku....

Grafika zawiera miniaturkę dzieci i tablicy z napisem
27 marzec 2024
4 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie dla osób zainteresowanych zgłoszeniem swojego dziecka do żłobka. Będzie to zebranie informacyjne z możliwością poznania placówki. ...

Grafika przedstawia okładkę Głosu Gminy Psary
26 marzec 2024
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary. Znajdą w nim Państwo między innymi informacje o nowych atrakcjach dla najmłodszych w Malinowicach, wymianie wodociągu w Gródkowie, kolejnych radarowych wyświetlaczach prędkości oraz fotograficzne podsumowanie kadencji...

Grafika przedstawia logo Wspólnoty
26 marzec 2024
Koniec kadencji to czas podsumowań, dlatego pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało w ostatnim czasie ranking „Sukces kadencji 2018-2023”. Nasza gmina zajęła w nim wysokie 58. Miejsce spośród 1513 gmin wiejskich w Polsce....

Grafika przedstawia miniaturkę plakatu
23 marzec 2024
Zapraszamy Państwa serdecznie na koncert muzyki chrześcijańskiej „Zaduma pasyjna” w wykonaniu kwartetu Bliżej Nieba, który odbędzie się 24 marca o godz. 17:00 w sali bankietowej w Psarach....

Grafika przedstawia czarną wstęgę
22 marzec 2024
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Lucyny Sadłoń,  Babci Tomasza Sadłonia, Wójta Gminy Psary. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia....

Zdjęcie przedstawia stojącą szklankę wypełnioną wodą.
21 marzec 2024
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej opublikował ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Psary za ubiegły rok. Zgodnie z otrzymaną oceną jakość wody w ciągu roku 2023 w zakresie badanych...

Grafika przedstawia zwycięską pracę, wykonaną przez uczennicę.
19 marzec 2024
Wielkanoc to wyjątkowy czas pełen radości, nadziei i wspólnoty. Aby uczcić tę okazję, uczniowie naszych szkół, po raz kolejny wzięli udział w konkursie plastycznym na najładniejszą kartkę świąteczną. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie wykazują się niezwykłą...

Grafika przedstawia herb Gminy Psary
13 marzec 2024
Uprzejmie informujemy, że LXIV Sesja Rady Gminy Psary odbędzie się 21 marca 2024 roku o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu....

Zdjęcie przedstawia stypendystów sportowych
12 marzec 2024
6 marca wójt Tomasz Sadłoń miał przyjemność wręczyć 29 mieszkańcom naszej gminy stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia, zdobyte w 2023 roku. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury w Preczowie. Stypendia Wójta Gminy Psary...

Zdjęcie przedstawia artystów na scenie
11 marzec 2024
8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się uroczysty Gminny Dzień Kobiet. Impreza zgromadziła liczne grono pań z lokalnych organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu gminy Psary, które świętowały w wyjątkowej atmosferze....

11 marzec 2024
Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtyskom, Sołtysom i Radom Sołeckim składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności, a także wielu sukcesów oraz zadowolenia z osiągniętych celów....

Grafika przedstawia kwiaty i logo gminy Psary
08 marzec 2024
Z okazji dzisiejszego święta, wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech ten dzień i każdy...

Miniaturka przedsatwia fotografię dzieci
08 marzec 2024
 Jak co roku w gminie Psary organizowane będą wakacyjne dyżury dla przedszkolaków. Podczas tegorocznych wakacji pracować będą jednocześnie po dwie placówki według następującego harmonogramu:...

Grafika przedstawia mamę i dziecko odwrócone w stronę księżyca
04 marzec 2024
Zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Psary do udziału w II Gminnym Konkursie Poetyckim "Ona mi pierwsza pokazała księżyc". Prace konkursowe należy dostarczyć do 7 maja 2024 roku. Wręczenie nagród odbędzie się 24 maja 2024 roku w Ośrodku Kultury w Sarnowie o godzinie 17:00....