18 maj 2022

„REGULAMIN NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM PN. CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – „GRANTY PPGR””

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Psary zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym pn. Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

29 marzec 2022

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Psary zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psary.pl.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 1.10.2020 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Dymitrem Wierżbickim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 29 44 949. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 1.10.2020 r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 28.03.2022 r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

  Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

  Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

  Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

  Enter

 • Przewijanie widocznej części strony

  Strzałki kursora (góra i dół)

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

  Alt + 1

 • Przejście do treści

  Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

  Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

  Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + -

 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

  Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

  Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

  Alt + lub

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki

 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytułów opisują dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści,

 • menu ułatwień dostępu,

 • menu głównego,

 • mapy strony.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny
w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Adres: 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Telefon: 32 294 49 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Gminy w Psarach jest wyposażony w pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym osoby z wszelkimi niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku. Ponadto pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 1. Na parkingu z obu stron znajdują się miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

 2. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwe od strony Poczty Polskiej, znajdującej się po prawej stronie budynku.

 3. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 4. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku: korytarz oraz wszystkie pomieszczenia. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego Referatu, aby omówić sposób załatwienia sprawy.

 5. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli odpowiedni pracownik.

 6. Na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 8. W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna oraz plany tyflograficzne z oznaczeniem pomieszczeń. Wszystkie dostępne pomieszczenia oznaczone są na mapie w alfabecie Braille’a oraz kontrastowymi kolorami.

 9. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą wybierając jedną z form kontaktu:

- e-mail pod adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon pod numer: 32 29 44 900, 32 29 44 920

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl


PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2022-2023

17 marzec 2022

sm polski ad

I nabór wniosków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania przyznana w wysokości 3 447 075,00 zł na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.

30 grudzień 2021

W związku z podpisanym porozumieniem na obsługę Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez Urząd Gminy Psary z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Gminy został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.

10 listopad 2021

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Psary będą mogli skorzystać z dofinansowania na zadania służące ochronie środowiska oraz ograniczaniu niskiej emisji. Tym razem będzie można uzyskać środki w formie dotacji celowych z budżetu Gminy Psary na wymianę źródeł ciepła oraz usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy.

08 czerwiec 2021

Młodzieżowa Rada Gminy Psary III kadencji

Przewodnicząca: KAROLINA PACIEJ
Wiceprzewodnicząca: ANNA JEWAK
Sekretarz: MAGDALENA WOŹNIAK

Komisja Rewizyjna:
• Wiktoria Zbień – Przewodnicząca Komisji
• Jakub Figlus
• Zofia Gołdyn
• Marcin Pluta
• Magdalena Rosa

Zespół problemowy ds. Sportu
• Robert Skotarski – Przewodniczący Zespołu
• Jakub Adamczyk
• Jakub Figlus
• Anna Jewak
• Marcin Pluta
• Amelia Nawrocka
• Tomasz Miąsko

Zespół problemowy ds. Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska:
• Antoni Kiszka– Przewodniczący Zespołu
• Karolina Paciej
• Magdalena Woźniak
• Wiktoria Zbień
• Zofia Gołdyn
• Paulina Korczyńska
• Magdalena Rosa
• Natalia Figlus

27 kwiecień 2021

Od 1 września 2017 roku na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która reguluje jakie rodzaje paliw i jakie urządzenia grzewcze są dopuszczone do stosowania. Przepisy obowiązują przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominów na paliwa stałe.

10 październik 2019

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie Urzędu Gminy Psary

Urząd Gminy Psary przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę psary.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron UGP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania HTTP,
kod odpowiedzi HTTP,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych UGP

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie UGP nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Urząd Gminy Psary zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Urzędu Gminy Psary.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

04 czerwiec 2019

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary odbędzie się 11 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

22 maj 2018

Oferujemy salę konferencyjną mieszcząca się w budynku OSP w Preczowie, ul. Dębowa 1. W skład pomieszczeń do wynajęcia wchodzą:

 • aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem AGD
 • sala o powierzchni 180 m2
 • zaplecze sanitarne

Sala po gruntowym remoncie w 2010 położona jest na parterze, posiada darmowy dostęp do Internetu, obok budynku znajdują się miejsca parkingowe, plac zabaw oraz boisko do koszykówki. Dogodny dojazd z Dąbrowy Górniczej, około 5 min pieszo od Zalewu Pogoria IV.

Zgłoszenia dotyczące najmu należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary, Gródków ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Strzyżowice, tel./fax: 32 267 22 59

22 maj 2018

Stowarzyszenia Społeczne

Stowarzyszenie "Młodzież - Bogactwem Narodowym"

Stowarszyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. S. Polakowskiego w Strzyżowicach

Stowarzyszenie "Razem na Rzecz Gminy Psary"

22 maj 2018
Urząd Gminy Psary znajduje się w Psarach
przy ul. Malinowickiej 4,
42 -512 Psary.
Tel. 32 294 49 00, Fax 32 294 49 01
Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Psarach
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00
 
 
Na parterze znajdują się:
 1. Kancelaria ogólna
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Działalność gospodarcza
 4. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
 5. Wymiar podatków i opłat
 1. Oddział Poczty Polskiej
 2. Odział Banku Spółdzielczego w Będzinie

Kasa Oddziału Banku Spółdzielczego w Będzinie przyjmuje wpłaty od mieszkańców
i podmiotów gospodarczych na konta Urzędu Gminy bez pobierania dodatkowych opłat.

 
Na pierwszym piętrze Urzędu Gminy znajdują się:
 
 1. Biuro Rady Gminy
 2. Gabinet Przewodniczącego Rady Gminy
 3. Stanowisko ds. promocji
 4. Radca Prawny
 5. Gabinet Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych
 6. Gabinet Sekretarza Gminy Psary
 7. Wojskowość
 8. Sekretariat Wójta Gminy Psary
 9. Gabinet Wójta Gminy Psary
 10. Gabinet Zastępcy Wójta Gminy Psary
 11. Sala Narad

Wójt Gminy Psary przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13:30 do 16:00,

W związku z dużą ilością spraw z jakimi zwracają się mieszkańcy
a także, celem możliwie szybkiego ich załatwienia zalecany jest
kontakt telefoniczny 32 294 49 00
lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przed osobistą wizytą w urzędzie.
Umożliwi to przygotowanie odpowiednich dokumentów i znacznie skróci czas oczekiwania.

 
Na drugim piętrze Urzedu Gminy znajdują się:
 
 1. Informatyk
 2. Gabinet Skarbnika Gminy
 3. Referat Finansów i Podatków
 4. Stanowisko ds. pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych
 5. Gabinet Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów
 6. Inwestycje i remonty budowlane
 7. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Zagospodarowanie przestrzenne
 8. Ochrona Środowiska

Urząd Gminy w Psarach objęty jest Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)
co umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom, bez względu na to gdzie na świecie się znajdują,

załatwianie on-linie (drogą elektroniczną) spraw w naszym urzędzie, bez konieczności osobistego stawiennictwa.

10 maj 2018

50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

01 czerwiec 2023
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Będzinie informuje, że trwają zapisy na bezpłatne treningi z samoobrony dla kobiet. Jedyne wymaganie to ukończone 18 lat oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami –...

01 czerwiec 2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał gminie Psary dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”. Kwota...

31 maj 2023
Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje magazyny energii, HEMS oraz tym razem również pompy ciepła i kolektory słoneczne....

31 maj 2023
Serdecznie zapraszamy rodziców do zapisywania swoich pociech na...

31 maj 2023
Przedstawiciele Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze zapraszają wszystkich Mieszkańców na spotkanie z ekspertem w zakresie pozyskiwania środków finansowych na termomodernizację budynków oraz na wymianę tzw....

31 maj 2023
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary  rozpoczął nowy nabór do Akademii Filmowej na rok szkolny 2023/2024....

30 maj 2023
31 grudnia 2023 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu zwrócił się Rady Gminy Psary z prośbą o zorganizowanie oraz przeprowadzenie na obszarze gminy wyborów na kadencję 2024 –...

27 maj 2023
Dziś świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 r....

26 maj 2023
Wójt Gminy Psary ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Psarach...

26 maj 2023
Drogie Mamy! W dniu Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za miłość, troskę i pracę włożoną w wychowanie Waszych pociech. Życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu i wielu radosnych chwil....

25 maj 2023
Droga do sukcesu wcale nie jest łatwa, ale jest fascynująca - a to kim się stajesz jest bezcenne. Kiedy widzimy, jak młode osoby w różnych dziedzinach odbierają stypendia wójta naszej...

24 maj 2023
26 maja o godzinie 17 z okazji Dnia Matki organizowany jest koncert Marty Grzelak pt. „Miłość prawdziwa". Serdecznie zapraszamy Państwa na to wydarzenie, które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Sarnowie....

24 maj 2023
Serdecznie zapraszamy Państwa na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 28 maja o godzinie 10:00 na stadionie OSiR w Będzinie przy ulicy Sportowej 6. Przyjdź i kibicuj naszym gminnym reprezentantom....

24 maj 2023
Śląska Izba Rolnicza informuje, że 24 września 2023 roku odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej....

23 maj 2023
Coraz częściej miejsca publiczne w naszej gminie są dewastowane i zaśmiecane. Nierzadko niszczone są place zabaw czy drewniane altany, które powstają, by służyć wszystkim mieszkańcom. W marcu doszło również do kradzieży drewnianych stołów i...

23 maj 2023
Wkrótce zakończy się rozbudowa platformy logistycznej firmy FM Logistic w Psarach, dzięki której powierzchnia magazynowa zwiększy się o kolejne 11 600 M ²...

23 maj 2023
Uczniowie z naszych szkół po raz kolejny pokazali swój talent i kreatywność, biorąc udział w konkursie ekologicznym na „Hasło promujące czyste powietrze w Gminie Psary” pod patronatem Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia oraz Projektu...

22 maj 2023
21 maja odbył się Sołecki Turniej Rozmaitości, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary i Urząd Gminy w Psarach. Reprezentacje wszystkich sołectw zaciekle rywalizowały o tytuł najlepszej drużyny turnieju....

22 maj 2023
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Pani Grażynie Polasiak, Prezes Stowarzyszenia Kobiet 18+ i Radnej Gminy Psary w latach 2010-2018 oraz Najbliższej Rodzinie składają Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z Radnymi oraz Wójt Gminy Psary...

22 maj 2023
18 maja wójt Tomasz Sadłoń podpisał umowę na przebudowę ulicy Kalcytowej w Górze Siewierskiej. Inwestycja, której wartość sięga ponad 402 tys. zł zostanie wsparta dofinansowaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii....

22 maj 2023
W ostatnim czasie wiele dzieje się przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Po otwarciu nowej sali gimnastycznej przyszedł czas na budowę parkingu i montaż pumptracku. Oba te zadania, których łaczny koszt wyniósł ponad 0,5 mln zł, dobiegają już...

19 maj 2023
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary. Znajdą w nim Państwo informacje między innymi o kolejnych inwestycjach w Gródkowie, zakończeniu modernizacji ulicy Brzeźnej w Preczowie oraz jubileuszu 40-lecia istnienia gromady zuchowej „Leśne Skrzaty”....

18 maj 2023
W kwietniu zakończył się jeden z etapów zagospodarowania terenu przy ośrodku kultury i remizie OSP w Górze Siewierskiej - budowa wraz z odwodnieniem ulicy Ogrodowej. Zmiany widoczne są także między innymi przy garażach strażackich....

17 maj 2023
13 maja upłynął nam pod znakiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Tego dnia na stadionie sportowym w Sarnowie świętowaliśmy Dzień Strażaka, odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z Psar...

17 maj 2023
 Uprzejmie informujemy, że „LV" Sesja Rady Gminy Psary odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu....

17 maj 2023
12 maja w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości z Uniwersytetu Greenville w stanie Karolina Południowa. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary i Szkoły Podstawowej w Dąbiu,...

16 maj 2023
Ruch to zdrowie, a dziecięcą energię najlepiej rozładować na świeżym powietrzu. Dlatego też, wśród realizowanych przez nas inwestycji nie brakuje tych, kierowanych do najmłodszych mieszkańców gminy. W tym roku za ponad 1,2 mln zł zostaną...

16 maj 2023
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugiej edycji otwartego konkursu ofert....

15 maj 2023
Serdecznie zapraszamy na koncert -  Wspomnienie Mistrza Piosenki z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, Marcin Jajkiewicz z zespołem, który odbędzie się 19.05.2023 r. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Strzyżowicach, ul. Belna...

15 maj 2023
Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że  w związku z budową mostu drogowego w ciągu ul. Szkolnej w Preczowie występować będą niezależne od ZTM utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z...