W tym roku mieszkańcy gminy Psary będą mogli korzystać z 216 nowych komputerów, których zakup jest współfinansowany ze środków unijnych, a wszystko to dzięki realizacji dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W maju w gminie uruchomiono już 6 publicznych punktów dostępu do Internetu w bibliotekach i filiach ośrodka kultury.

Pod koniec maja w bibliotekach w Sarnowie, Dąbiu i Strzyżowicach oraz w ośrodkach kultury w Gródkowie, Preczowie i Brzękowicach Górnych zostały uruchomione tzw. PIAP-y czyli Punkty Dostępu do Internetu w ramach projektu „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne dwa punkty zostaną otwarte w najbliższym czasie. Jeden w bibliotece w Psarach zaraz po zakończeniu prac związanych z jej rozbudową oraz drugi – do końca czerwca – w Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej, gdzie pracownia komputerowa będzie zabezpieczona przed kradzieżą między innymi roletą antywłamaniową. Koszt całego przedsięwzięcia wg umów z wykonawcami zadania wynosi 753.918,19 zł brutto z czego unijna dotacja to 464.740,61 zł czyli 85 % kosztów kwalifikowanych. Łącznie do wszystkich wymienionych wyżej miejsc zakupiono 85 zestawów komputerowych. Unijne dofinansowanie objęło również wykonanie i uruchomienie sieci komputerowej oraz koszty remontu i zakupu mebli do pomieszczeń, w których mieszczą się pracownie komputerowe.

Nowe komputery pojawią się także we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy. W ramach projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”zostanie zakupione 101 szt. zestawów komputerowych, na który gmina Psary otrzymała ponad 830 tys. zł dofinansowania. Ponadto uczestniczące w projekcie 30 gospodarstw domowych otrzyma przenośne zestawy komputerowe z systemem operacyjnym oraz opłaconym Internetem w okresie trwania realizacji projektu. Do projektu zostaną zakwalifikowane gospodarstwa domowe z terenu Gminy Psary, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, które spełnią kryterium dochodowe zgodnie z wymogami programu. Koszty realizacji projektu są w całości pokrywane przez unijną dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu, tak by uczniowie już od września mogli korzystać z nowych pracowni komputerowych.