m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Rozpoczęto wymianę wodociągu w Psarach i Strzyżowicach

Rozpoczęła się realizacja kolejnego dużego unijnego projektu, polegającego na modernizacji sieci wodociągowej w Psarach i Strzyżowicach. Prace rozpoczęły się już na ulicy Gródkowskiej w Psarach.

Za ponad 2,3 mln zł wymienionych zostanie blisko 6 km magistrali na ulicach Gródkowskiej, Łącznej, Bocznej, Kamiennej i Grabowej w Psarach oraz przy powiatowej ulicy Belnej w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach przetargu, została firma Hydro-Service E.M. Piotrowscy Sp. J., która będzie zabudowywać nowy wodociąg metodą przewiertu sterowanego. Część całego przedsięwzięcia stanowi również remont dachu oczyszczalni ścieków na osiedlu Malinowice.

Opisywana inwestycja uzyskała blisko 1 mln zł unijnej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z zasadami rozliczania projektów z bieżącej edycji PROW, całe zadanie musi zostać wykonane i rozliczone do połowy 2015 roku.

Jest to już trzeci projekt wymiany sieci wodociągowej dofinansowany z PROW, realizowany w tej kadencji na terenie gminy Psary. W ramach poprzednich dwóch przedsięwzięć, przy udziale 3 mln unijnej dotacji, wymieniono prawie 11 km magistrali w Dąbiu, Goląszy Dolnej, Brzękowicach Dolnych, Psarach i Malinowicach.