m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Święto Pieczonego Ziemniaka

W słoneczną sobotę 10 września 2011 roku na placu przy remizie OSP w Strzyżowicach odbyło się III Święto Pieczonego Ziemniaka.

Tegoroczne Święto zostało zorganizowane w ramach konkursu „Partnerstwo na rzecz kultury Gminy Psary”, którego zasadniczym celem jest wspieranie lokalnych organizacji społecznych w działaniach mających na celu integrację i aktywizację społeczno – kulturalną małych wiejskich środowisk. Gospodarzami tradycyjnie byli: Koło Gospodyń Wiejskich I i II ze Strzyżowic, OSP Strzyżowice oraz Rada Sołecka.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, który przywitał gorąco wszystkich uczestników i wyraził swoje zadowolenie, iż zarówno lokalne organizacje jak i mieszkańcy w tak wspaniały sposób dążą do wzajemnej integracji oraz aktywizacji życia społeczno – kulturalnego. Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP – Witold Klepacz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego – Marian Kozieł, radni sołectwa Strzyżowice – Magdalena Gdesz – Sobczak oraz Jacek Gwoźdź.

Głównym punktem programu były występy Zespołów Śpiewaczych „Strzyżowianki” i „Brzękowianie” oraz degustacja tradycyjnych zagłębiowskich pieczonek. Na najmłodszych uczestników czekały liczne konkursy, gry i zabawy oraz ciekawe atrakcje. Tegoroczną zabawę poprowadził Zespół „RELAX” z Brzękowic.

Na zakończenie imprezy organizatorzy zafundowali uczestnikom widowiskowy magalot chińskich lampionów, które poszybowały w gwieździste niebo.

W imieniu organizatorów składamy najserdeczniejsze podziękowania Wójtowi Gminy Psary – Tomaszowi Sadłoniowi oraz Dyrektorowi GOK – Annie Nagły za okazane wsparcie oraz umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia, jak również wszystkim sponsorom i ludziom, którzy okazali bezcenną pomoc w organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia: panu Stefanowi Flakowi, Marcinowi Buczyńskiemu, Robertowi Nabrdalikowi i firmie BETON- KOLOR oraz Adamowi Flakowi i firmie BETONFIRMA. GOK