Informacja dla mieszkańców ul. Szkolnej, ul. Grabowej, ul. Kamiennej, ul. Kolejowej i ul. Wolności w Psarach oraz ul. Blenej, ul. Cichej i ul. Szosowej (drogi gminnej) w Strzyżowicach.

W związku z trwającymi pracami projektowymi nad dokumentacją projektową odnoście:

  • przebudowy ul. Szkolnej, ul. Grabowej oraz rozbudowy ul. Kamiennej w Psarach,
  • rozbudowy ul. Kolejowej oraz remontu ul. Wolności w Psarach,
  • przebudowy ul. Belnej, ul. Cichej oraz ul. Szosowej (droga gminna) w Strzyżowicach,