m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23-28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać anonimowo z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów.

Informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Pomoc można uzyskać telefonicznie, emailowo i osobiście przede wszystkim w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pełną listę takich punktów w województwie śląskim wraz z danymi kontaktowymi i harmonogramem pracy można znaleźć na stronie http://ms.gov.pl/pl/informacje/download,6778,13.html.

W akcję zaangażowali się również prokuratorzy, którzy będą udzielać niezbędnych informacji pokrzywdzonym w zakresie uprawnień ofiar przestępstw w obowiązującym porządku prawnym. Osoby zainteresowane otrzymaniem informacji mogą zgłaszać się w dniach: od 23 do 27 lutego 2015 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 w budynku Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31 (pokój 418, IV piętro).

Porady prawne można też uzyskać w wybranych Kancelariach Adwokackich z okręgu Izby Adwokackiej w Katowicach uczestniczących w akcji, których listę udostępniono na stronie http://www.katowice.pa.gov.pl/pdf/2015_tpop/Lista%20kancelarii.pdf.

Na stronie http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/informator-pokrzywdzonego/ można znaleźć również przydatny informator dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wzory najczęstszych dokumentów urzędowych niezbędnych do dochodzenia swoich praw.