50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Wybraliśmy nowych Sołtysów i Rady Sołeckie

W zebraniach uczestniczyli Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Zastępca Wójta- Mirosław Rabsztyn, Sekretarz Urzędu Gminy Psary – Mirella Barańska-Sorn, Przewodniczący Rady Gminy – Jacenty Kubica, Radni, oraz Poseł na Sejm RP – Waldemar Andzel.

Podczas zebrań wiejskich oprócz wybierania gospodarzy poszczególnych sołectw, mieszkańcy przedyskutowali także, wspólnie z Wójtem oraz Radnymi, ważne sprawy dotyczące miejscowości.

Na wielu spotkaniach byli obecni również funkcjonariusze Policji, którzy przestrzegali mieszkańców przed plagą kradzieży, która ma miejsce w ostatnim czasie w gminie.

Na zebraniach w Strzyżowicach i Psarach, w których wymieniany jest wodociąg można było porozmawiać jeszcze z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzym Wyporskim, który bezpośrednio odpowiadał na pytania dotyczące realizowanej inwestycji oraz dostarczania wody do gospodarstw domowych.

Wójt Gminy Psary przedstawił ponadto plany inwestycyjne, które będą realizowane w tym roku w danych sołectwach oraz zaprezentował plan nowych działań proekologicznych, których część stanowi badanie ankietowe realizowane na mieszkańcach. Ten sondaż pomoże opracować szczegóły przedsięwzięcia tak, aby w pełni uwzględniało ono potrzeby i oczekiwania mieszkańców. O przedmiotowym projekcie można przeczytać więcej pod poniższym linkiem -[gt] ankieta.

Poniżej publikujemy listę wybranych Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach.