50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ferie zimowe w gminie Psary

W okresie ferii zimowych w dniach od 2 do 13 lutego 2015 we wszystkich placówkach GOK oraz w OPS w Psarach odbywać się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży, które zimowy wypoczynek spędzają w domu. Wśród bogatej oferty znajdą się m.in.: warsztaty plastyczne, ceramiczne, teatralne, zajęcia rekreacyjne, taneczne, literacko-recytatorskie, gry i zabawy świetlicowe, zawody oraz turnieje sportowe. Nowością wśród zajęć będą warsztaty robienia mydełek, które odbędą się 4 lutego w Ośrodku Kultury w Preczowie o godz. 11:00 (ilość miejsc ograniczona, obowiązują zgłoszenia telefoniczne: 32 267 22 59). Ponadto kontynuowane będą zajęcia w ramach Gminnej Akademii Piłki Nożnej. Na zakończenie ferii dla uczestników zajęć organizowanych w GOK, odbędzie się wycieczka do Planetarium w Chorzowie. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 6 roku życia. Dzieci poniżej 6 lat mogą wziąć udział w warsztatach pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia prowadzone w czasie ferii są bezpłatne.

Harmonogram zajęć w okresie ferii zimowych[nbsp](format PDF)

Harmonogram zajęć w okresie ferii zimowych[nbsp](format JPG)

[nbsp]

{{image::files/img/2015/2015-02-02-Ferie/plakatbezpieczneferie-1.jpg?width=684[&]mode=proportional[&]rel=lightbox[multi]}}