50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Gminy Psary ogłasza nabór kandydatów na trenerów środowiskowych w ramach Programu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”

Wójt Gminy Psary poszukuje kandydatów na animatorów sportu, którzy będą odpowiadać za organizację i prowadzenie zajęć na boisku sportowym „ORLIK” przy Gimnazjum w Psarach. Planowane do zatrudnienia są dwie osoby. Animatorzy będą pracować na podstawie umowy zlecenie, według harmonogramu ustalonego z Zarządcą obiektu w okresie od początku marca do końca listopada 2015 roku. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do dnia 10 lutego 2015 roku.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3