50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Zebranie wiejskie sołectwa Malinowice

23 stycznia 2015r. w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Malinowicach odbyło się zebranie wiejskie, które miało na celu przeprowadzenie wyborów[nbsp] sołtysa i członków Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 53 mieszkańców sołectwa Malinowice.

Sołtysem została wybrana Pani Krystyna Stajno.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

–[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] Pan Piotr Jońca,

–[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] Pan Mirosław Osuch

–[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] Pan Grzegorz Pawlik

–[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] Pan Józef Wikło