50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2015

23 stycznia w nowo wyremontowanej Sali bankietowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu odbyło się noworoczne spotkanie samorządowe, podczas którego wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń podsumował działania samorządu w ubiegłym roku.

Spotkanie rozpoczął występ grup instrumentalistów, którzy uczęszczają na zajęcia nauki gry organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie oraz do Szkoły Muzycznej w Będzinie.

Następnie po przywitaniu wszystkich gości wójt zaprezentował osiągnięcia psarskiego samorządu w ubiegłym roku. W pierwszej części swojego wystąpienia Wójt skoncentrował się na bardzo dobrym wyniku finansowym gminy w 2014r. Rekordowe dochody gminy na poziomie 35,4 mln pozwoliły na realizację inwestycji wartych blisko 10,5 mln złotych.

Przedstawione działania podzielone zostały na cztery główne obszary działalności samorządu czyli na: drogi i place, wymianę sieci wodociągowej, budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz remont i budowę obiektów komunalnych.

W 2014r. wśród najważniejszych inwestycji drogowych znalazła się między innymi budowa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej, ulicy Zielonej w Preczowie, ul. Bocznej w Strzyżowicach, a także kolejnego odcinka gminnej części ulicy Belnej. Wymieniono również ponad 10km sieci wodociągowej, a większość kosztów wymiany pokryta została z funduszy unijnych.

W ubiegłym roku w naszej gminie wybudowano również kompleks sportowy w kolejnym sołectwie - powstał on za Szkołą Podstawową w Sarnowie, a także rozpoczęto budowę szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej, wykonano remont i nowoczesną podłogę sportową na sali gimnastycznej w Strzyżowicach, a także nowy plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Goląszy Dolnej.

W 2014r. uruchomiono osiem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, a także wyremontowano pomieszczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach. Trzy sale bankietowe mieszczące się w OSP Goląsza-Brzękowice, OSP Psary i OSP Dąbie przeszły gruntowny remont i przebudowę.

Na noworocznym spotkaniu samorządowym zaprezentowano również liczne projekty polegające na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działania promujące gminę.

Po zakończeniu prezentacji Wójt podziękował za współpracę wszystkim, których praca oraz decyzje wpłynęły na rozwój gminy: radzie gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, stowarzyszeniom i społecznikom działającym aktywnie na terenie gminy oraz pracownikom urzędu.

Po wystąpieniu wójta na scenie zaprezentowała się sekcja gimnastyki artystycznej, działająca w gminie Psary, która zaimponowała swoimi umiejętnościami wszystkim gościom.

Jak co roku spotkanie było także okazją do wręczenia podziękowań dla wszystkich, którzy w sposób szczególny pomogli samorządowi w ubiegłym roku. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy przekazał pamiątkowe tablice z podziękowaniami dla: Marii Mularskiej i Marcina Mularskiego, prowadzących „Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski”, Krzysztofa Wortolca, współwłaściciela Hotelu i Restauracji Szafran, Ryszarda Olszewskiego - Prezesa Banku Spółdzielczego w Będzinie, Piotra Dworaczyka - Dyrektora do spraw Klienta Korporacyjnego PZU Życie S.A.

Na spotkaniu wręczono również nagrodę w konkursie „Tu mieszkam, to płacę podatek dochodowy”. Przewodniczący Rady Gminy Psary oraz Wójt Gminy Psary wręczyli ją laureatce – Monice Pasterak oraz przekazali jej symboliczny czek o wartości 20 000 zł na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Na zakończenie na scenie swój radosny występ przestawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu, którzy wystąpili w tradycyjnych zagłębiowskich strojach folklorystycznych.

Obecni na spotkaniu samorządowcy pogratulowali Wójtowi rozwoju gminy i korzystając z okazji złożyli także wszystkim jej mieszkańcom życzenia noworoczne.

Wsród przybyłych gości znaleźli się Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa, Mirosław Mazur – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Radosław Baran – Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Włodzimierz Trzcionka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego wraz z Radnymi, Robert Szpinda – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Krzysztof Haładus – Wiceprezydent Miasta Sosnowca, Zdzisław Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, Barbara Bochenek- Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Siewierz, Krzysztof Dudziński – Przewodniczący Rady Miasta Będzina, Tomasz Szczerba – Burmistrz Wojkowic, Grzegorz Czapla – Wójt Gminy Ożarowice, Jacenty Kubica – przewodniczący Rady Gminy Psary z Radnymi, Mirosław Rabsztyn – Zastępca Wójta Gminy Psary, Mirella Barańska – Sorn – Sekretarz Urzędu Gminy Psary, Joanna Przybyłek – Skarbnik Urzędu Gminy Psary, dyrektorzy instytucji regionalnych i powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, prezeski Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych z terenu gminy Psary, szefowie firm z regionu oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, kierownicy referatów Urzędu Gminy w Psarach, aktywni działacze społeczni i kulturalni.

Podsumowanie pracy samorządu za 2014 rok (do pobrania plik PDF, 18 MB)