50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Powstaną nowe chodniki w Sarnowie

Do 28.08.2015 r. powstanie obustronny chodnik w Sarnowie, który będzie przebiegał wzdłuż wschodniej części budynku przedszkola i połączy ul. Szkolną z ul. Wiejską w rejonie skrzyżowania z DK86.

W zamówieniu uwzględniono budowę chodnika z kostki betonowej o długości 341,5 m i szerokość 2 m, wykonanie koryta pod nawierzchnię oraz profilowanie terenu. Na jednym z odcinków w rejonie skrzyżowania z DK86 nowy chodnik będzie biegł po trasie obecnego deptaka i w tym miejscu zostanie on poszerzony do 4 m.

Chodnik ułatwi mieszkańcom Sarnowa poruszanie się pomiędzy ul. Szkolną i Wiejską w Sarnowie, które przecina trasa szybkiego ruchu. Dzięki tej inwestycji rodzice oraz dzieci uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej w Sarnowie będą mogły dojść do tych obiektów bezpieczniej i krótszą drogą.

12 marca br. rozstrzygnięto konkurencyjny przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania. Oferty w postępowaniu złożyło 23 wykonawców, a najlepszą przedstawiła firma Zakład Robót Komunalnych BUD-KOM s.c. z Czeladzi w kwocie 92[nbsp]000 zł brutto.