m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Zakończono konsultacje uchwały w sprawie bezdomnych zwierząt

Zakończono konsultacje uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2015 r."

Uprzejmie informujemy, iż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 marca 2015 r. żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i wniosków do konsultowanego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2015 r."