INFORMACJE NA TEMAT PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH W GMINIE PSARY


Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi półkolonii, które będą organizowane w gminie Psary:

Półkolonie w Ośrodku Kultury w Goląszy Górnej - w cenie 680 zł.
–I turnusy 3 - 7 lipca,

–II turnus 7 -11 sierpnia,
Lato na jurze - w cenie 840 zł.
–10 - 14 lipca,

W załączniku są plakaty ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi w/w półkolonii.

Lato na Jurze

Półkolonie w Gminie Psary